GAMLE YRKER OG TITLER

angelmaker Håndverker som laget artikler av metalltråd
assessor Bisitter, meddommer i en kollegial domstol
auditeur Arbeidet med den militære rettspleie
bartskjær Barber og lege
bolsmed Grovsmed
bombarder Kanonmannskap
bordevirker se possementmaker
buntmager Håndverker som arbeidet med skinn
bøkker Håndverker som fremstilte tønner
coffardiekaptein Kaptein på handelsskip i utenriksfart
damstiger Oppsynsmann ved gruvedammene
degn Klokker/kirkesanger
dreier Håndverker som laget dreide gjenstander
fanejunker Underoffiser i infanteriet
farger Håndverker som drev med tekstilfarging
favnsetter Mann som var ansatt til å måle opp brenneved som førtes til byen i favner
feltskjærer De som gjorde bartskjærtjeneste ved hær og flåte
forblåser Glassverksarbeider som foretar den første utformingen av en gjenstand
fotblåser Glassverksarbeider som laget fot og ben til drikkeglass
fyrvarter Gruvearbeider som passet ildstedene ved gruveanleggene
garmaker Bergverksarbeider som stod for den siste brenningen av kopperet
garver Håndverker som utførte garving
glaspuster Glassverksarbeider
gjørtler Håndverker som arbeidet i messing (belte-/spennemaker)
gulltrekker Håndverker som fremstilte gulltråd
halvkar Unggutt som deltok i fisket
hauer Gruvearbeider
herberger Person som har det erverv å gi herberge, husly, logi
hytteskriver Underordnet regnskapsfører ved bergverk
høker Kjøpmann som drev med småhandel
kardemaker Håndverker som særlig fremstilte ullkarder
karduanbereder Person (garver) som fremstilte karduan (fint lær)
kipper Håndverker som fremstilte tønner
klamper Ikke utlært håndverker, især tømrer (tilhugger av treklosser)
knappmaker Håndverker, framstilte knapper av tråd som var viklet rundt en kjerne
knekt Ung gruvearbeider
konsumsjonsbetjent Avgiftsbetjent (skatt)
kopist (copist) Avskriver
kopperslager Håndverker som mest produserte kjøkkentøy
kullfogd Hadde ansvar for mottagelse og disponering av kulltilførsel (bergverk)
landvert Grunneier i et fiskevær
magistrat Fellesbegnelse for byråd og borgermester
marketenter Person som hadde rett til å forhandle føde- og drikkevarer, tobakk mm til en bestemt krets av personer,
som bodde eller arbeidet sammen, især til soldater i en kaserne eller leir
masmester Arbeidsformann ved en masovn
musketeer Infanterist bevæpnet med muskett
mønsterskriver Medhjelper hos mønstrings- eller innrulleringssjefen
månedslieutenant Midlertidig ansatt løytnant, med en måneds oppsigelse
måler Tjenestemann som var tilsatt for å påse at det ble brukt riktig mål og vekt i vareomsetningen
nattmand Bøddelens håndlanger
nærkone Jordmor eller hjelpekvinne ved fødsel
oldermann Laugsformann
overskjærer Tekstilhåndverker
perlestikker Person som sydde klær med perler, gull, silke o.l.
prokurator Sakfører
repslager Håndverker som fremstilte tauverk
rittmester Rytteranfører
rotgyter Håndverker som støpte kanoner og kirkeklokker
røyert Rorskar (roer)
paruquemager Parykkmaker
postmager Håndverker som førte tilsyn med vannverket
possementmager Håndverker som laget frynser, lisser, border, bånd o.l.
rittmester Rytteranfører
sadelmager Håndverker som laget saler, også møbelstopper og tapetserer
sagskjærer En som langskar tømmer til planker
senkelmaker Spenne- og beltemaker
skarpretter Bøddel
skjærsliper Person som slipte sakser, kniver o.l.
sporemaker Smedhåndverker som var spesialist på rideutstyr
stiger Arbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder i gruver
stodderfogd/-konge Førte tilsyn med tiggere og omstreifere
stykkjunker Høyeste underoffisergrad i artilleriet
svarver se dreier
sverdfeger Håndverker som laget hogg- og stikkvåpen
tobakspinder Håndverker som rullet sammen tørrede og pressede tobakksblad
vognmaker Håndverker som laget kjøretøy (Hjulmager)
vraker Kvalitetssorterer

Medisinsk ordliste

abdomen: buk
abscess: verkebyll – avgrenset oppsamling av puss
acuta/ acutis: akutt
akutt reumatisme: giktfeber
anæmia pemiciosa: lav ”blodprosent” pga manglende opptak av vitamin B 12
apoplexia cerebri: hjemeslag
appendicitis / appendisitt: blindtarrnbetennelse
arthritis (deformans): gikt
beri-beri: mangel på vitamin Bl
bronchus: bronkie (del av luftveiene i lungene)
cancer: kreft
causa ignota: ukjent årsak
chole-: galle-
cholelithiasis: gallestein
chronica: kronisk
coma diabeticum: koma forårsaket av sukkersyke
congenita: meclfødt
conwlltioner / konvulsjoner: kramper, ofle epilepsi, kan ha mange ulike årsaker
cor- / Cardio-1 hjerte-
eystitis / cystitt: blærekatarr
debilitas congenita: medfødt svakhet
debilitas senilis: alderdomssvakhet
dementia acuta: akutt forvirring/ demens
diabetes mellitus: sukkersyke
-enter-I -tarm
erysipelas: «roseninfeksjon» – overflatisk infeksjon i hud
febris puerperalis: barselfeber
flegmone: se phlegmone
fractura: brudd ~
fractura colli femoiisz lårhalsbrudd
fractura cranii: hjerneskallebrudd
gangræna (senilis): gangren, koldbrann (ervervet / hos eldre)
gastro-2 mage-
hematuri: blod i urinen (fra ”hvor som helst” i urinveiene)
hepa-I lever-
hjertevattersot – ødemer / hevelser pga hjertesykdom, trolig hjertesvikt
hydrops: væskeansamling
hypertrophia prostatae: godartet forstørrelse av prostata
icterus neonatorum: gulsott hos nyfødt (leversykdom)
ileus: tarmslyng
intoxicatio: forgiftning
-itt / -itis: betermelse eller infeksjon
kardialgi: vondt i hjertet (brystsmerter)
kolerine: «sommerdiaré», minner om kolera (men er ikke smittsom)
konvulsjoner: kramper, ofte epilepsi, kan ha mange ulike årsaker
leukæmia / leukemi: beinmargskreft
lithiasis: -stein
lungesott: lungetuberkulose
mammae: bryster V
marasmus: alvorlig energi- og proteinmangel
mening-: hjemehirme-
meningitis / meningitt: hjernehinnebetennelse
morbus: sykdom
morbus Addisoni: Addisons sykdom, binyrebarksvikt
morbus Brightii: nyrebetennelse med proteiner i urinen
morbus medulli spinalis: sykdom i ryggmargen
mors subita: plutselig død
nervefeber: tyfus
oesophagus / øsofagus: spiserør
paralysis: lammelse
paralysis cordis: hjertestans
paralysis generalis: generell lammelse (trolig sykdom i hjernen)
pemphigus: hudsykdom
peiicarditis / peiikarditt: betennelse/ infeksjon i hjerteposen
peritoneal abscess: verkebyll i bukvegg / buk
peritoneum: bukhinnen
peritonitis / peritonitt: bukhinnebetennelse
pemiciøs / pernisiøs anemi: lav ”blodprosent” pga manglende opptak av vitamin B 12
pertussis: kikhoste
phlegmone: bakteriell infeksjon i bindevev (hud, sener o.l,)
phtisis ~ to betydninger:
– svekkelse av et organ eller en kroppsdel
– phtisis (pulmonum): lungetuberkulose
pleuritis / pleuiitt: infeksjon/ betermelse i lungesekken
pneumo- / pulmo- (/broncho-): lunge-
post operativum: etter operasjon / kirurgi (høyere risiko for komplikasjoner da)
pyelonephritis / pyelonefñtt: nyrebekkenbetennelse
pyæmia /pyemi: blodforgiftning med spredning av bakterier fra et sted til andre steder
(dannelse av hyller/ abscesser)
rachitis / rakitt / engelsk syke: mangel på vitamin D
ren- / renis- (/ uro-): nyre-
sarcoma / sarkom: ondaitet svulst i bindevev
scarlatina: skarlagensfeber
senilis: med alderen/ ervervet
sepsis / septikæmia / septikemi: blodforgiftning – bakterier i blodbanen
skjørbuk: mangel på vitamin C
tuberkulose: også kalt tæring, (lunge)sott eller morbus luberculosis
tumort svulst/ hevelse
tæring: tuberkulose
ulcus: sår
urolothiasis: nyrestein
uraemia / uremi: nyresvikt, medfører avfallsstoffer i blodsirkulasjonen
uterus: livmor
vattersot: hevelser / ødemer
ventriculus: magesekk
vitium: feil / mangel / lyte

kirkeåret

Dominica I-IV adventus 1-4 søndag i advent
Festum Navitatis Domini 1.juledag
Festum Sti. Stephani 2.juledag
Festum Sti. Johannis Evangelistæ 3.juledag
Festum Novi Anni Nyttårsdag
Epiphania Domini Hellige tre konger (6.januar)
Dominica I-VI Post Epiphaniam 1-6 søndag etter hellig tre konger
Septuagesima 2.søndag før fastelaven
Sexagesima Søndag før fastelaven
Quinquagesima Fastelaven
Quadragesima 1.søndag i faste
Reminiscere 2.søndag i faste
Oculi 3.søndag i faste
Lætare 4.søndag i faste (midfaste)
Judica 5.søndag i faste
Palmarum Dominica Palmesøndag
Dies Coneæ domini Skjærtorsdag
Dies parasceves Langfredag
Pascha Dom. 1.påskedag
Quasi modo geniti 1.søndag etter påske
Misericordia Domini 2.søndag etter påske
Jubilate 3.søndag etter påske
Cantate 4.søndag etter påske
Rogate 5.søndag etter påske
Festum Ascensionis Domini Kristi
himmelfartsdag
Exaudi 6.søndag etter påske 

kirkeåret

Pentecoste 1.pinsedag
Trinitatis Dominica Trefoldighets søndag, søndag etter pinse
Dom. I-XXVII Post Trinitatis 1-27 søndag etter trefoldighet
Feria I eller prima Søndag
Feria II eller secunda Mandag
Feria III eller tertia Tirsdag
Feria IV eller quatro Onsdag
Feria V eller quinta Torsdag
Feria VI eller sexta Fredag
Feria VII eller septima Lørdag
Dies Dominica Søndag
Dies Lunae Mandag
Dies Martis Tirsdag
Dies Mercurii Onsdag
Dies Jovis Torsdag
Dies Veneris Fredag
Dies Salurni Lørdag
anno currentis inneværende år
anno futuris neste år
anno hujus dette år
anno preterito avvikte år
actum dato for omtalt handling i dokument
datum dato for utferdigelse av dokument
ejusdem anni, (ej.a.) samme år
ejusdem mensis, (ej.m.) samme måned
publique absolution, (public abs.) syndstilgivelse ved offentlig skriftemål