kirkeåret

Dominica I-IV adventus 1-4 søndag i advent
Festum Navitatis Domini 1.juledag
Festum Sti. Stephani 2.juledag
Festum Sti. Johannis Evangelistæ 3.juledag
Festum Novi Anni Nyttårsdag
Epiphania Domini Hellige tre konger (6.januar)
Dominica I-VI Post Epiphaniam 1-6 søndag etter hellig tre konger
Septuagesima 2.søndag før fastelaven
Sexagesima Søndag før fastelaven
Quinquagesima Fastelaven
Quadragesima 1.søndag i faste
Reminiscere 2.søndag i faste
Oculi 3.søndag i faste
Lætare 4.søndag i faste (midfaste)
Judica 5.søndag i faste
Palmarum Dominica Palmesøndag
Dies Coneæ domini Skjærtorsdag
Dies parasceves Langfredag
Pascha Dom. 1.påskedag
Quasi modo geniti 1.søndag etter påske
Misericordia Domini 2.søndag etter påske
Jubilate 3.søndag etter påske
Cantate 4.søndag etter påske
Rogate 5.søndag etter påske
Festum Ascensionis Domini Kristi
himmelfartsdag
Exaudi 6.søndag etter påske 

kirkeåret

Pentecoste 1.pinsedag
Trinitatis Dominica Trefoldighets søndag, søndag etter pinse
Dom. I-XXVII Post Trinitatis 1-27 søndag etter trefoldighet
Feria I eller prima Søndag
Feria II eller secunda Mandag
Feria III eller tertia Tirsdag
Feria IV eller quatro Onsdag
Feria V eller quinta Torsdag
Feria VI eller sexta Fredag
Feria VII eller septima Lørdag
Dies Dominica Søndag
Dies Lunae Mandag
Dies Martis Tirsdag
Dies Mercurii Onsdag
Dies Jovis Torsdag
Dies Veneris Fredag
Dies Salurni Lørdag
anno currentis inneværende år
anno futuris neste år
anno hujus dette år
anno preterito avvikte år
actum dato for omtalt handling i dokument
datum dato for utferdigelse av dokument
ejusdem anni, (ej.a.) samme år
ejusdem mensis, (ej.m.) samme måned
publique absolution, (public abs.) syndstilgivelse ved offentlig skriftemål

Legg til din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit