FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Hedmark

Brandval

-

-

Eidskog

-

-

Elverum

-

Furnes

-

-

Kongsvinger

Kvikne

-

Lesja

-

-

-

-

-

-

Lille Elvedalen

Alvdal

-

Nord-Odal

-

-

Rendalen

-

-

-

-

Ringebu

-

-

-

-

-

-

Ringsaker

-

Romedal

-

Sollia

-

-

Stange

-

Stor-Elvdal

1900

1891

1885

1875

1865

1801

Strøm

-

-

-

-

-

-

Sør-Odal

-

-

Tolga

-

1885

Trysil

-

Tynset

-

Vang

-

-

-

Vinger

-

Våler

-

-

Ytre Rendal

-

-

-

-

Øvre Rendal

-

-

-

-

Åsnes

-

-