Bygdebøker Akershus

Aker

Bogstad. B. 1 : 1649-1772
Bogstad. B. 2 : 1773 – 1955

Bogstad : et storgods gjennom 300 år. B. 1

Bogstad : et storgods gjennom 300 år. B. 2

Follo

Gårder og kirker i Follo

Frogn

Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien
Frogn bygdebokverk. B. 1: Fra urtid til ca 1550

Frogn bygdebokverk: (ca 1550-ca 1825). B. 2: Gjenreisning og nye muligheter (ca 1550-ca 1825)

Frogn bygdebokverk. B. 3: Vekst og forandring : Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet

Frogn bygdebokverk. B. 4: Sommeridyll og krisetider : Drøbak og Frogn 1900-1945

Frogn : mitt hjemsted

Kråkstad/Ski

Bygninger i Ski sentrum
Kråkstad : en bygdebok. 1
Kråkstad : en bygdebok. Bind II

Nesodden

Nesodden herred : bidrag til bygdens historie
Nesoddens historie. 1 : Fra de eldste tider til 1800

Nesoddens historie. B.2 : Fra 1800 til 1930

Oppegård

Greverud gårdenes historie
Historien til gården Søndre Oppegård
Sjødal gård

Vestby

Vestby bygdebok. B. 1 : Vestby – fra istid til vikingtid
Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 1 : Vestby sokn

Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 2 : Garder og Såner sokn

Ås

Ås bygdebok : Bygdehistorie Inntil 1850
Ås bygdebok. 1 : Gårdshistorie

Ås bygdebok. 2 : Gårdshistorie

Ås-bygda rundt. 1

Ås-bygda rundt. 2

Ås-bygda rundt. 3

64

Romerike

Norske bygder. 3 1: Romerike I
Norske bygder. 1 : Romerike II

Aurskog og Blaker
Aurskog og Blaker. 1
Aurskog og Blaker. 2

Aurskog og Blaker. 3

Enebakk

Enebakk bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda
Enebakk bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for vestre og søndre delen av Kirkebygda og Hammeren med Skåka

Enebakk bygdebok. 3: Gards- og slektshistorie for Dalefjerdingen, Ytterbygda med Brevikkroken, Rausjø

Enebakk herred : bidrag til en bygde- og slektshistorie

Enebak i gamle dage

Fet

Bygdehistorie for Fet: Fra de eldste tider til ca. 1800
Bygdehistorie for Fet: Bosteds- og slektshistorie- 2: Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen

Bygdehistorie for Fet: Bosteds- og slektshistorie for Roven. 3: nordre del av Jaren

Bygdehistorie for Fet: Bosteds- og slektshistorie. 4: søndre del av Jaren, nordre del av Dalen

Bygdehistorie for Fet : Bosteds- og slektshistorie. 5: søndre og østre del av Dalen

Høland

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. B. 1
Lørenskog
Lørenskog. 1 : Bondesamfunn og forstad
Lørenskog. 2 : Gårdshistorien

Nittedal

Bygdebok for Nittedal og Hakadal
Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 1 : Nittedal

Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal

Bygdebok for Nittedal og Hakadal : Bygdehistorie fram til 1700-tallet. 3

Nittedal og Hakadal gjennom tidene : bygdebok til skolebruk

Rælingen

Bygdehistorie for Rælingen: bostedshistorie fra de eldste tider
Rælingen : trekk av bygdehistorien. 1

Skedsmo

Skedsmo: bygdens historie. 1
Skedsmo: bygdens historie. 2

Sørum

Sørum herred: Sørum og Frogner sokn på Romerike. 1

Eidsvoll

Eidsvoll bygds historie. 1:1: Bygdehistorien til omkring 1700
Eidsvoll bygds historie. 1:2 : Bygdehistorien 1700-1914

Eidsvoll bygds historie. 2:1: Gårdene på østsida av Vorma

Eidsvoll bygds historie. 2:2: Gardene på vestsida av Vorma

Eidsvoll bygds historie. 2:3: Gardene på vestsida av Vorma (forts.)

Feiring

Feirings historie. 1: Bygdehistorien fram til 1964
Feirings historie. 2: Tosterud krets og Feiringmålet

Feirings historie. 3: Årnes krets eller Kjerkekretsen

Feirings historie. 4: Disserud krets og Berger krets

Gjerdrum

Gjerdrum bygdebok : Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880
Gjerdrum bygdebok. 1 : Gardshistorie I

Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II

Hurdal

Hurdal bygdebok. B.1: Bygdehistorie (1973)
Hurdal bygdebok. B.2: Gards- og slektshistorie

Nannestad

Nannestad bygdebok. 1: Gardshistorie for Nannestad sokn
Nannestad bygdebok. 2: Gardshistorie for Holter sokn

Nannestad bygdebok. 3: Gardshistorie for Bjørke sokn

Nannestad bygdebok. 4: Bygdehistorie

Nes

Nes på Romerike. 1 : Gardshistorie
Nes på Romerike. 2: Gardshistorie

Nes på Romerike. 3: Gardshistorie

Nes på Romerike. 4 : Gardshistorie

Nes på Romerike. 5 : Gardshistorie

Nes på Romerike. 6: Bygdehistorie

Nes på Romerike. 7 : Bygdehistorie

Nes, Romerike : en liten bygdebok

Ullensaker

Ullensaker. 1: Fra de eldste tider til 1660
Ullensaker. 2: 1660-1840

Ullensaker. 3: 1840-1940

Ullensaker. 4: 1940-1992

Ullensaker: en bygdebok. 1

Ullensaker : en bygdebok. 2

Ullensaker: en bygdebok. 3

Asker

Det skjedde i de bygder : hva Budstikka fortalte gjennom 90 år
Det var en gang – på våre kanter. 1 : Holmen, Landøya, Nesbru, Billingstad, Slependen, Nesøya, Brønnøya, Langåra

Det var en gang – på våre kanter. 2 : Åstad, Hvalstad, Skaugum, Høn, Vakås, Hval, Ravnsborg, Syverstad, Konglungen

Bærum

Bærum: en bygds historie. 1
Bærum: en bygds historie. 2

Husmannsplasser i Bærum. 1
Husmannsplasser i Bærum. 2

Husmannsplasser i Bærum. 3: Lommedalen

Husmannsplasser i Bærum g.nr. 1-11: fra Haslum til Høvik. D. 4: Østre Bærum