FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Nordland

Alstahaug

1801

Andenes

Ankenes

Bodin

Dønnes

Evenes

Fauske

Folda

Gildeskål

1801

Gimsøy

Hamarøy

1801

Hattfjelldal

Kjerringøy

Ledingen

Leiranger

1910

Lødingen

Ofoten

-

-

-

-

-

Rana

-

-

-

-

-

-

-

Saltdal

1910

1900

1891

1885

1875

1865

1801

Skjerstad

-

Sortland

-

Stamnes

Sørfold

Tjeldsund

Træna

Vågan

-

1801

Hol

-

Moskenes

Korgen

-

Nordvik

Langenes

-

Vevelstad

Leirfjord