Bygdebøker Vest-Agder

Feda

Feda : gards- og slektshistorie
Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte

Finsland

Finsland. 1 : Ætt og gard

Fjotland

Fjotland : lesebok
Fjotland : sogebok

Gyland

Bygdebok for Gyland
Gardsgrensene i Gyland

Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte

Herad

Herad : bygda mellom fjorder og fjell

Holum

Holum : gardshistorie

Kvinesdal

Kvinesdal : ei bygdebok. Første del : Gards- og ættesoga
Kvinesdal: ei bygdebok 2: Gards-og ættesoga

Lindesnes

Atterljom : folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes I / Tore Bergstøl
Atterljom : folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes II / Tore Bergstøl

Atterljom : folkeminne frå smådalane kring Lindesnes III / Tore Bergstøl

Sør-Audnedal bygdebok. 1 : Bygd og bygdeliv

Sør-Audnedal bygdebok. 2 : Gard og ætt

Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter

Lista

Gard og folk – Listaboka
Lista : en bygdebok

Lyngdal

Lyngdal. (5-6) 2 : Austad gard og folk
Namn i Lyngdal. D. 1 : Austad

Namn i Lyngdal. D. 2 : Kvås

Nes

Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:1 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg
Bygdebok for Nes herred, Vest-Agder. 1-2 2:2 : Gards- og slektshistorie / Kaare S. Berg

Selands-ætta : Seland i Nes, Vest-Agder

Sirdal

Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte
Sirdal : gard og ætt. 1

Søgne

Anetavleregister. 3 : Med blant annet anetavler for Anne Østermann, Del 2 og Syvertsen slekten fra Kleivset i Søgne
Anetavleregister. 4 : Med blant annet Bessesen slekten fra Ormestad-Trysnes i Søgne og anetavler for Ivar Tveite

Skulen og lærarane i Søgne prestegjeld fram til 1860

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 1

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 2

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 3

Søgne før og nå : lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv. 4

Søgne gamle kirke : historikk og byggeteknikk : farverestaurering

Der ligg ei bygd : stadnavn i Røyknes-bygda
Vigeland hovedgård : husmannsplasser og slekter. B. 1

Åna-Sira

Bygdebok for Åna-Sira og Berrefjord