Bygdebøker Nord-Trøndelag

Flatanger

Banken min – og jeg : Flatanger sparebank 100 år, 1883-1983
Flatangerboka

Glimt fra Flatangers historie

Soga åt Otterøy heradstyre : (Otterøyutgaven) : Otterøy, Fosnes og Flatanger 1838-1870, Otterøy og Fosnes 1871-1912, Otterøy 1913-1940

Vandring gjennom krigshistoria i et tysk kystfortanlegg : Utvorda festning 1940-1945

Villa fyr 1838-1890 : det første nord for Trondheimsfjorden : det siste kullblussfyr i Norge

Øyfolket i Flatanger. B.1 : Kystkulturhistorie, gårds- og slektshistorie for Flatanger

Øyfolket i Flatanger : gårds- og slektshistorie for Flatanger. B. 2 : Nord for Jøssundfjorden gårds- og slektshistorie for Flatanger

Frosta

Frostaboka. B. 1 : Gards- og slektshistorie
Frostaboka. B. 2 : Gards- og slektshistorie

Grong

Grong bygdebok . 1-1 : Gårds- og slektshistorie gnr. 1-23
Grong bygdebok . 1-2 : Gårds- og slektshistorie gnr. 24-31

Grong bygdebok. 1- 3 : Gårds- og slektshistorie G.nr. 33-48

Harran sogns kirkebok 1706-1748

Høylandet

Bygdebok for Høylandet. B. 1-2 B. 1 : Gårds- og slektshistorie Gnr 76-90
Inderøy
Gårds- og slektshistorie for Haugum i Inderøy

Gårds- og brukerhistorie Mosvik. B. 1 : Gårdsnummer 1-13

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 D. 1 : Den ålmenne delen

Inderøyboka : ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. 1 2 : Den ålmenne delen

Slektsbeskrivelse

Soga om husmenn, plassar og strandbuarar. Inderøy, Røra, Sandvollan

Kvam

Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder : Kvam og Følling sogne. 1 : Kvam herred Kvam og Følling sogne

Leksvik

Lexviken : bygdehistorisk samling fra Leksvik. Nr 1

Lierne

Bygda bak dei blide blånar : Lierne i Nord-Trøndelag
Bygdebok for Lierne kommune. B. 4 : Gårdshistorie Sørli

Meråker

Bygdebok for Meråker. B. 2 : Samhold og strid
Bygdebok for Meråker. B. 3 : Heim og slekt

Bygdebok for Meråker. B. 4 : Heim og slekt

Gamle Merakerslegter

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del I : Meråker herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del II : Meråker herad

Namdalseid

Namdalseid : bygd, gard, ætt

Namsskogan

Heimbygda vår
Håpnesslekta

Mellingenslekta

Nærøy

Nærøy bygdebok Brukerhistorie : gårder og slekter i Nærøy 1600-1964
Nærøy bygdebok Gårder og slekter i Foldereid 1600-1964

Nærøy bygdebok Brukerhistorie : gårder og slekter i Kolvereid 1600-1964

Nærøy bygdebok Gårder og slekter i søndre del av Kolvereid, 1600-1964

Nærøy bygdebok. 6 : Gårder og slekter i Gravvik 1600-1964

Nærøyfolket. 1 : 1800-1920

Overhalla

Overhalla bygdebok : Gnr. 1-29 : Kvatningen-Homstad. 1 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 1-29 : Kvatningen-Homstad
Overhalla bygdebok : Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning. 2 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 30-46 : Lilleøen-Svenning

Overhalla bygdebok : G.nr 47-59 og 85 : Svarlien-Risvik og Galguften. 3 : Gårds- og slektshistorie G.nr 47-59 og 85 : Svarlien-Risvik og Galguften

Overhalla bygdebok : Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre. 4 : Gårds- og slektshistorie Gnr. 60-84 : Røttesmo-Lilleberre

Overhalla bygdebok. 5 : Bygdehistorie fra ca. 1600 til 1837

Overhalla bygdebok . 6 : Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig

Røyrvik

Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 1
Røyrvik : gårds- og grendehistorie. B. 2

Skogn

Skogn historie. 1-2 1 : (Omfattende Frol og Levanger)
Skogn historie. 1-2 2:1

Skogn historie. 1-2 2:2

Skogn historie. 4 A : Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 4 B : Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger

Skogn historie. 6 1 : Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 6 2 : Frol folk og heimar 1801-1950

Skogn historie. 10-1 Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 19-31

Skogn historie. 10 2 : Midt-Skogn Gårds- og slektshistorie for gnr 32-43

Skogn historie. Markabygda og Ekne

Slekts- og brukshistorie til Håa gård : gnr 8, bnr 1 – Levanger

Snåsa

Bygdehistorien fram til år 1800
Bygdehistorien etter år 1800

Snåsaboka Brukarhistoria

Snåsaboka Gardshistoria

Sparbu og Ogndal

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 1: Allmenhistorie
Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 2 : Allmenhistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 3: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 4: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 5: Gårds- og slektshistorie

Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 6: Gårds- og slektshistorie

Stjørdal

Skatval : gårds- og slektshistorie. B. 1
Stjørdalen gjennom bølgedalen : bosetningsmessige og økonomiske forhold i Stjørdalsbygdene ca. 1200-1660

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del 1 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del 2 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 1 4 B. 2 : Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-45

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del I : Meråker herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Del II : Meråker herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del I : Stjørdal herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 2 Del II : Stjørdal herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. B. 3 : Lånke herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band IV : Skatval herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 1 del 1: Hegra herad

Stjørdalsboka : gards- og slektshistorie. Band V 1 del 2: Hegra herad

Stod

Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge herreder : Kvam og Følling sogne. 1 : Kvam herred Kvam og Følling sogne
Husmannsplasser og husmannsfolk i Stod gjennom 200 år

Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 3 : Gårds- og slektshistorie
Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 4 : Gårds- og slektshistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 3-5 5 : Gårds- og slektshistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : Heimer og folk Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind A

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal : Heimer og folk Inndalen og Sul : 1800-1940 Bind B

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 2 A : Kulturhistorie

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 6 A : Skogbruk og sagbruk i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. 6 B : Skogbruk og sagbruk i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. B : Ras i Verdal

Verdalsboka : en bygdebok om Verdal. A : Ras i Verdal

Verran

Gårds- og brukerhistorie Mosvik. B. 1 : Gårdsnummer 1-134

Vikna

Med røtter på Vikna : slektsbok for Kvaale-slekta : med bibliografi over Magnhild Haalke

Åsen

Busetnaden i Åsen fram til ca. 1660 : landnåm, nedgangstid og nyvokster i ei Innheradsbygd
Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 1

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 2

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 3

Bygdebok for Åsen : gårds- og slektshistorie. B. 4