Kråkstad Frognergårdene

KRÅKESTAD FROGNERGÅRDEN

Frognergårdene
Se Norske gårdnavne Oluf Rygh.
Gammelt Kart Dagens Kart .
Frogner Matr.nr.32 Reg. I 1361,1396,1400, 1557, 1593, 1701 Gnr. Bnr Frogner Nordre Kart 2/1 Reg. I 1801, 1865, 1875, 1900 Frogner Mellom Østre Kart 2/2 Reg. I 1801, 1838,1865,1875,1886 og 1900 Gårder/plasser utgått fra Frogner Nordre Frognerlund Kart 2/3 Reg. I 1767, 1791, 1801, 1838,1865,1875,1886 1900. Nedlagt.
Tilbakeført til Frogner Nordre Frogner Nordre(Vestre) Kart 2/4 Reg. I 1865, 1900 Frogner Søndre Kart Matr.nr.32 Reg. I 1791, 1801,
Gårder/Plasser utgått fra Frogner Søndre Gnr. Bnr.
Frogner Vestre Kart 7/1 Reg. i 1838,1865,1875,1886 og 1900 Frogner Østre Kart 7/2 Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. I dag 7/11.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Fredrikstad Lille Frogner Kart 7/3 Reg. I 1865, 1875, 1886, 1900.
Frogner-SørBråte Kart 7/4 Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900 Auerud Kart 7/5 Husmannsplass i 1865 og 1875. Eget bruk i 1900.
Smellen (Fredrikstad) Kart Husmannsplass Reg. I 1791, 1801.
Frogner uttales Frågnær. E. f: i Fraunum 1361, i Fraunu, Fraun 1400, Froner 1557, Fronir 1593, Fronner 1600, Frogner 1723. Ordet må være flertallsform av et gammelt ord fraun, som forekommer ofte i usammensatte gårdnavn, nesten utelukkende på Østlandet. Betydningen ikke helt sikker; en tydning går ut på at det betyr «gjødslet, fruktbar jord», og det passer godt her.
Hele gården synes i middelalderen å ha være kirkegods. Ogmund Berdorsson Bolt eide gården, og makebyttet en del av den til Halvardskirken før 1396, resten har vært klostergods, tilhørt enten Verne kloster eller Hovedøy kloster.
I den del år omkr. 1600 var gården overlatt som «frigård» til slottsfogden på Akershus. På slutten av 1600-tallet eies en del avgården av Anne Margrethe Lange til Verne Kloster (om henne se under Hebekk), hadde vel fått det sammen med Verne. Hun selger i 1701 til Ole Olsen Frogner.
Brukere på gården: omkring 1660 Søfren Halvorsen og efter ham sønnen Christopher († omkring 1705).
De eide 6 lispd. og bygslet resten. I 1701 kjøpte, som nevnt, Ole Olsen den del som tilhørte fru Lange på Verne kloster, og straks efter den del av selveierjorden (6 lisp.) han ikke fikk i arv med sin kone, og bygsler den del som lå til Oslo prestebol.
Opprinnelig har det vært bare en Frogner gård. Delingen går imidlertid langt tilbake; alt i 1396 er der to gårder: Frogner søndre og nordre.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Nordre.Gammeltv matr.nr. 32.
Kart. Frogner Nordre
Nord-Frogner: Fullgård; gammelt mtr.nr. 32, skyld 1 skippund 16 lispd., som 1723 forslås nedsatt med 6 lispd. (som Frogner søndre). Fikk 1838 nytt nr. 2, ny skyld 8 daler 2 ort 14 skill.; altså betydelig høiere enn Forgner s. 1886: 18,68 skyldmark. Matr.komm. 1723 oplyser: Måtelig god jord, skog til gjerde og brenne; ½ t. bl.korn og 16 t. havre; avler 30 lass høi; har 3 hester 10 kyr og 8 sauer. 1 husmann med jord.
Hele gården synes i middelalderen å ha være kirkegods. Ogmund Berdorsson Bolt var sysselmann i Borgesyssel omkring 1380, hirdstjore på Akershus omkring 1388 Bolt eide gården, og makebyttet en del av den til Halvardskirken før 1396, resten har vært klostergods, tilhørt enten Verne kloster eller Hovedøy kloster. I den del år omkr. 1600 var gården overlatt som «frigård» til slottsfogden på Akershus. På slutten av 1600-tallet eies en del avgården av Anne Margrethe Lange til Verne Kloster (om henne se under Hebekk), hadde vel fått det sammen med Verne.
Brukere på gården: omkring 1660 Søfren Halvorsen og efter ham sønnen Christopher († omkring 1705). De eide 6 lispd. og bygslet resten.
Anne Margrethe Lange selger i 1701 til Ole Olsen Frogner. I 1701 kjøpte, som nevnt, Ole Olsen den del som tilhørte fru Lange på Verne kloster, og straks efter den del av selveierjorden (6 lisp.) han ikke fikk i arv med sin kone, og bygsler den del som lå til Oslo prestebol.
Ole Olsen satt med det hele – altså nuværende Mellem-Frogner vestre og østre, Nord-Frogner og Frognerlund til 1739.
Ole Olsen, g. m. Anne Veljusdtr., † 1737, 66 år. 6 barn: 1701.Eier og Bygsel Hele FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ole Olsen.
Født: Ca.1661 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1740 Frogner Nordre
Gravlagt 12-12-1740:
Ektefelle.
Anne Veljusdatter.
Født: Ca.. 1670 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1736 Frogner Nordre
Gravlagt: 21-05-1736
Barn:
1 Svend Olsen (Ca.1620-1739) 2 Anders Olsen (Ca.1704-1766) 3 Ole Olsen Kverne (Ca.1709-1794) 4 Christopher Olsen (Foreløpig ingen opplysninger.) 5 Ingrid Olsdatter g.m. Christian Nilsen Fjell 6 Abigal Olsdatter ugift (Ca.1714-1772) Frogner blev den delt i 2, idet Ole Olsen overlot bygselgodset: Nord-Frogner og Forgnerlund til sin nest-eldste sønn Anders Olsen, men selv beholdt selveiergodset: Mellem-Frogner vestre og østre. Fra 1737 må vi altså regne med 2 gårder. 1) Selveiergodset. 2) Bygselgodset. 1) Selveiergodset kalles inntil videre Mellem-Frogner.(Fra den gamle Kråkstadboka) Ole Olsen døde i 1740, 68 år. Sønnen Christopher Olsen kjøpte da gården.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Mellom/Midtre.Gnr. 2 Br.nr.2
Kart: Frogner / Mellom/ Midtre
1740 Eier.
Christopher Olsen.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1739 Vestby Akerhus.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Gunhild Thomasdatter.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1739 Vestby Akershus Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Thomas Christopher Frogner (1741Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
2 Ole Christophersen Frogner (1743 3 Johannes Christophersen Frogner (1745 4 Anna Christophersdatter Frogner (1749 Christopher Olsen solgte den 1754 til løytnant Morten Nordbøe (bror av kirkeeieren Ols Nordbøe på Tomter).
Kjøpesummen 600 rdl., dertil 200 rdl. i odelspenger til sønn av Sven Olsen Ski, som hadde odelsretten. 1754 Eier..
Morten Nordbøe.
Født: 1705 Bø Nordre Ramnes Vestfold Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1791 Frogner Kråkstad Akeshus Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle 1
Beate Henriksdatter Altenborg.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
Ingen kjente.
Ektefelle 2.
Magdalena Jacobsdatter Stub
Født: 1714 Frogner Nordre Kråkstad Akershus Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1791 Frogner Nordre Kråkstad Akershus Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Beate Mortensdatter Bøe (1736 2 Laurits Mortensen (1738 3 Magdalena Sophia Mortensdatter (1740 4 Axel And Mortensen (1746 1765 selger Morten Nordbøe til Jens Jensen fra Bjerke i Frogn. Kjøpesum 800 rdl., dertil 500 rdl. i odelspenger til Svend Svendsen, sønn av ovennevnte Svend Olsen Ski, et godt eksempel å hvordan odelsretten kunne (mis)brukes. (Samme Jens Jensen brukte også Nord-Frogner).
1765 Eier.
Jens Jensen.
Født:
1730
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1757 Ås Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Død:
1771
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.1.
Dorthe Halvorsdatter Bjerke Frogn
Født: Ca.1715 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1757 Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.: Anne Jensdatter (1761
Ektefelle 2.
Anne Åsmundsdatter Dyster
Født: Ca.1742 Bjerke Frogn Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1786 Eldor Ås Akershus Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn: Ingen kjente.
1777 kjøper Nils Jensen Hjell gården for 1100 rdl. Gift med Gunhild Svendsdtr. 6 barn: 1777 Eier.
Nils Jensen Hjell.
Født: Ca. 1715 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1746 Død: 1784 Frogner Mellom Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle:
Gunhild Svendsdatter.
Født: Ca.1720 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1746 Død: 1796 Sigtun Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn:
1 Gunhild Jensdatter (1747Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
2 Jens Nilsen Hjell (1749 3 Svend Nilsen (1751 4 Gunild Nilsdatter (1754 5 Syver Nilsen (1757-1783) 6 Nils Nilsen (1760-1816) 7 Marthe Nilsdatter (1763-1791) 8 Malene Nilsdatter (1766 Nils Jensen døde 1784, 69 år; enken beholdt gården til 1793, da tredje-eldste sønn Nils Nilsen overtar den for1430 rdl. (Nest-eldste sønnen Svend hadde bygslet Nord-Frogner). 1793 Eier.
Nils Nilsen.
Født: 1760 Hjell Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1794 Død: 1816 Frogner Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Anne Marie Nicolaydatter Behmer.
Født: 1777 Glenne Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1794 Død: 1826 Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Gunhild Nilsdatter (1795 2 Johanne Nilsdatter (1797 3 Maria Nilsdatter (1799 4 Nicolay Nilsen (1801 5 Margrhete Nilsdatter (1804 6 Nils Nilsen (1808-1809) 7 Nicoline Sophia Nilsdatter (1811 Nils Nilsen døde 1816, 55år. Enken Anne Marie Nicolaydtr. blev samme år gift med Jon Olsen Eng.
Sønnen Nicolay Nilsen delte gården 1823, så vi fra det år har Mellem-Frogner vestre; gnr. 2, b.nr 1, og Mellem-Frogner østre; g.nr 2, b.nr. 2.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Mellom/Midtre Vestre. Gnr. 2 Bnr. 1.
1816 Eier.
Nicolay Nilsen.
Født: 1801 Frogner Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1825 Kråkstad Akershus Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Ingeborg Thorersdatter Midsem.
Født: 1804 Midsem Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1825 Kråkstad Akershus Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn: 1 Jens Nicolajsen.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
2 BaltzerAnthin Nicolaisen (1826 3 Ingerborg Nicolaidatter (1828 1823 solgte Nicolay Nilsen gården til Hans Zyprian Kjeldsen for 900 spd. 1823 Eier.
Hans Zyprian Kjeldsen Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Foreløpig ingen opplysninger.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ingen kjente.
1823 Samme år som Hans Zyprian Kjeldsen kjøpte gården skjøte til Christian Thoresen Vang for 980 spd. 1823 Eier.
Christian Thoresen Vang
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Kirsti Gabrielsdatter
Født: 1788 Kleggebø.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Johannes Christiansen (1886 2 Casper Christiansen. 3 Thorer Christiansen 4 Hans Christiansen 5 Kirstine Christiansdatter (ca.1816 6 Karen Christiansdatter 7 Johanne ChristiansdatterSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
1851 fikk sønnen Casper Christiansen skjøte på gården for 1000spd. Hans hustru Helene Olsdtr. 1851 Eier.
Casper Christiansen.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Helene Olsdatter.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1881 skjøte til Zyprian Bergersen Bunes. 1920 skjøte til sønnen Kristian Bunes.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Mellom/Midtre Vestre. Gnr. 2 Bnr. 2.
Nicolay Nilsen, gift 1825 med Ingeborg Thoresdtr. Midsem n., (Se ovenfor Frogner Mellom/Midtre Østre) selger 1826 gården til Joacob Gjertsen Stønnerud for 1000 spd. 1826 Eier.
Joacob Gjertsen Stønnerud Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Foreløpig ingen opplysninger.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Barn.
Ingen kjente.
1832 auksjonsskjøte til Andreas Jacobsen Løken på denne eiendsom for 440 spd. 1832 Eier.
Andreas Jacobsen Løken Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Foreløpig ingen opplysninger.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Ingen kjente
1834 Andreas Jacobsen Løken skjøte til Lars Nilsen Brødholt, 700 spd. 1834 Eier.
Lars Nilsen Brødholt Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Foreløpig ingen opplysninger.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Ingen kjente.
1840 Skjøte til Ole Johannessen, 800 spd., gift med Judithe Arnesdtr. Kvakestad. 6 barn: 1840 Eier.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ole Johannesen.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Judithe Arnesdtr. Kvakestad.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn. 1 Anton Olsen Frogner 2 Johannes Olsen Frogner 3 Julie Olsdatter 4 Olava Olsdatter 5 Berte Maria 6 Jul Olsen
1878 skjøte fra Ole Johannessens myndige arvinger til sønnen Anton Olsen Frogner, g.m. Inger Dahl, Haga, Ingen barn. 1878 Eier.
Anton Olsen Frogner Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Inger Dahl Haga.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
Ingen kjente.
1907 skjøte til Julius Olsen. 1926 dennes skjøte til Hans Gylseth.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Nord-Frogner og Frognerlund (bygselgodset).Br.nr.2 Br.nr.1 0g 3.
Som nevnt ovenfor bygslet Anders Olsen denne del 1737. 1737 Bygsler og bruker.
Anders Olsen
Født: Ca. 1704 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Gunhild Pedersdatter Rådim.
Født:
Ca.1715 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ingen kjenter.
Anders Olsen beholdt gården til 1757, da han på gr. av svakhet og fattigdom oppga den. Løitnant Morten Nordbøe fikk bygselbrev på den; Anders Olsen skulle dog for sin livstid beholde et jorde, ”den nordre av Frogner eng”, hvor Morten Nordbøe skulle oppføre de nødvendige hus til ham.
1757 Bygsel og bruker.
Morten Guttormsen Nordbøe
Født: 1705 Bø Nordre Ramnes Vestfold.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1735 Kråkstad Akershus.
Død: 1791 Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.1
Beate Henriksdatter Altenborg.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
Ingen kjente.
Ektefelle.2
Magdalena Jacobsdatter Stub.
Født: 1714 Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1735 Kråkstad Akershus.
Død: 1791 Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Beate Mortensdatter Bøe . 2 Lauritz Mortensen (1738-1738) 3 Magdalena Sophia MortensdatterBøe. (Ca.1739-1776) 4 Axel And Mortensen (1741-1756) 5 Elen Catharina Bøe.
1771 fikk Morten Nordbøes svigersønn sersjant Christian Kruse bygsel på en del av Nord-Frogner. (Frognerlund blev solgt fra 1767). 1771 Bygsel og Bruker.
Christian KruseSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Født: Ca.1725 Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1762 og 1780 Død:
1806 Åros.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Magdalena Sophia Mortensdatter
Født:
1740
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:
1762
Død:
1776
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Magdalena Catharina Christiansdatter Kruse. (1763 2 Morten Johan Christiansen Kruse. (1766 3 Kassi Christiansdatter Kruse (1768 4 Ellen Christiansdatter Kruse (1770 5 Johan Christiansen Kruse. (1775-1795)
Ektefelle 2
Johanne Olsdatter.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
1 Sophia Magdalena Christophersdatter Kruse. (1780-1781) 2 Malene Sophie Christiansdatter Kruse (1783 3 Anne Maria Christiansdatter Kruse (1786 4 Casper Christiansen Kruse (1788-1794) 5 Kirstine Christiansdatter Kruse (1791 6 Olia Christiansdatter Kruse (1793 7 Casper Johan Christiansen Kruse (1796 8 Karen Christiansdatter Kruse (1799 Christian Kruse brukte gården til 1786, da fikk Svend Nilsen, eldste sønn på Mellem-Frogner, bygsel på gården Gift med Gunhild Olsdtr. Eng.
Christian Kruse kjøpte Nedre Berger 1787 Øvre Berger 1789 og 1802 en parsel i Hoxtvedt Østre i Ås.
Christian Kruse dode 1806 på Hoxtvedt i Ås. 1786 Bygsel og Bruker.
Svend Nilsen.
Født: 1751 på Glenne Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1806 på Frogner Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Gunhild Olsdatter Eng.
Født: 8 apr 1759 på Eng Kråkstad Akershus .
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1826 på Frogner N..
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn. 1 Nils Svendsen 2 Svend Svendsen 3 Samuel Svendsen 4 Gunhild Svendsdatter 5 Kristine Svendsdatter 6 Abigael Svendsdatter 7 Olia Svendsdatter
Svend Nilsen døde 1806, 54 år. Enken Gunhild Olsdtr. blev 1809 g.m. Anders Halvorsenn, som fikk bygsel på gården. 1809 Bygsel og Bruker
Anders Halvorsenn
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Se ovenfor.
Barn.
1829 fikk nest-eldste sønnen Svend Svendsen (eldste sønnen Nils Svendsen 1816) og svigersønnen Lars Mikkelsen Steganstad kongl. skjøte på hele bygselgodset. (Nord-Frogner og Frognerlund).
1829 Eier og Bruker.
Svend Svendsen (Sammen med Lars Mikkelsen Steganstad) Født: 1797 på Frogner N. Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ektefelle.
Kari Halvorsdatter.
Født: 1792 på Gusrudplass.
Døpt: Gift: 1.April 1823 i Kråkstad Akershus Død: 16.mars 1836 på Frogner N. Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Barn
1 Svend Svendsen
2 Maren Svendsdatter
Lars Mikkelsen Steganstad
Født: 1774 på Karlsrud.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1.April 1803 i Kråkstad Akershus.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Gunild Svendsdatter.
Født: 1782 på Frogner (Mellom) Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: 1.April 1803 i Kråkstad Akershus.
Død: Gravlagt: Barn. 1 Maren Larsdatter 2 Andrina Larsdatter 3 Elen Kirstine Larsdatter 4 Michael Larsen 5 Olia Larsdatter 6 Karen Larsdatter 7 Gunhild Larsdatter 8 Gunild Larsdatter 9 Samuel Larsen
Etter Sven Svendsens død 1830 overtar Lars Mikkelsen hele Nord-Frogner og den del av Frognerlund han eide. 1852 selger han gården til Baltzer Arnesen Hebekk.
Baltzer Arnesen var kommet fra Kvakestad (sønn av Arne Ellefsen); var gift 1. med Ingeborg Andersdtr. Hebekk, † 1851, 2. med Ellen Toresdatter Helgestad, Ski. Han døde 1880.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
1852 Eier og Bruker.
Baltzer Arnesen
Født: 1801 på Kvakkestad Ski Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:
1839.
Død:
1880.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle 1.
Ingeborg Andersdatter Hebekk
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:
1839.
Død:
1851.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn 1 Johan Baltzersen.
Ektefelle 2
Ellen Toresdatter Helgestad
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn
1880 ovetok Sønnen Johan Baltzersen gården; g.m. Julia Alette Gunnersdtr. Sinnerud. 1880
Eier og Bruker.
Johan Baltzersen
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Elktefelle
Julia Alette Gunnersdatter Sinnerud
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn Ingen kjente foreløpig. 1925 skjøte fra Johan B, Frogner til sønnen Baltzer Frogner, g.m. Helga Jensdtr. Eng. 1925 Eier og Bruker.
Baltzer Frogner
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle.
Helga Jensdtr. Eng.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
I Ingen kjente..Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frognerlund.Gnr.2 Bnr.3.
Frognerlund blev skilt ut fra Nord-Frogner 1767, og solgt til Anders Jensen.
1767 Eier og Bruker.
Anders Jensen.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:
1751.
Død: 1761 på Tømt Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Ektefelle
Olaug Larsdatter.
Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:
1751..
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.
Barn.
Ingen kjente. 1789 kjøpte stesønnen Hans Andersen gården. 1789 Eier og Bruker.
Hans Andersen Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ektefelle Foreløpig ingen opplysninger.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Hans Andersen solgte gården 1792 til Hans Olsen. 1792 Eier og Bruker.
Hans Olsen.
Født: 1762 Monsrud Ski Akershus.
Døpt: 14-02-1762 Ski Akershus.
Gift:
1788
Død: 1845 Ramstad Kråkstad Akershus.
Gravlagt:
Ektefelle 1
Maria Eriksdatter
Født: 1764 Lunde Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: Død: 1788 Lunde Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Barn.
Abigal Hansdatter (1788-1788)
Ektefelle 2
Marthe Nilsdatter.
Født: 1763 Hjell Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: Død: 1791 Vang Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Barn.
Anne Maria Hansdatter (1791-1791)
Ektefelle 3Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Marie Torgersdatter.
Født: 1769 Hauger Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: Død: 1842 Ramstad Ski Akershus.
Gravlagt: Barn.
1 Jens Hansen (1792 2 Torger Hansen (1794-1801) 3 Anders Hansen (1798-1845) 4 Hans Hansen (2799-1892) 5 Torger Hansen (1803 6 Christian Hansen (1805-1843) 7 Ole Hansen (ca. 1808 8 Karen Hansdatter (1812 Hans Olsen solgte gården 1805 til Andreas Andersen.
1805 Eier og Bruker.
Andreas Andersen.
Født: 12-01-1776 Midsom Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: 10-11-1798 Nesodden Akershus Død: 1810 Fredrikstad Østfold.
Gravlagt: Ektefelle.
Maria Anstensdatter.
Født: 1770 Klynderud Frogn Akershus.
Døpt: Gift: 1 Gift: 2 10-11-1798 Nesodden Akershus.
Gift: 3 24-08-1811 Kråkstad Akershus.
Død: 30-01-1840 Frognerlund Kråkstad Akeshus.
Gravlagt: 23-01-1840 Kråkstad Akershus.
Barn. 1 Andrine Andreasdatter (1799-1882) 2 Anders Andreasen (1805 Andreas Andersen var National soldat og døde i Fredrikstad ca.1809-1810.
Enken Maria Anstensdatter giftet seg med Christian Amumndsen som derfor overtok gården.
1811 Eier og Bruker.
Christian Amumndsen
Født: 1768
Døpt:Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gift: 24-08-1811 Kråkstad Akershus.
Død: 17-02-1840 Frognerlund Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 04-03-1840 Kråkstad Akershus.
Ektefelle.
Maria Anstensdatter (Se ovenfor).
Barn.
Lovisa Christiansdatter (1812
1840 overtok svigersønnen Anders Rasmussen, g.m. Andrine Andreasdtr., gården.
1840 Eier og Bruker.
Anders Rasmussen
Født: 1791 Hølen Vestby Akershus.
Døpt: Gift: 30-12-1823 Kråkstad Akershus.
Død: 07-03-1847 Frognerlund Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 24-03-1847 Kråkstad Akershus.
Ektefelle.
Andrine Andreasdatter.
Født: 02-02-1799 Hasle Nesodden Akershus.
Døpt: 05-01-1800 Nesodden Akershus.
Gift: 30-12-1847 Kråkstad Akershus.
Død: 30-03-1882 Frognerlund Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 17-03-1882 Kråkstad Akershus.
Barn.
1 Anton Andersen (1824-1882) 2 Maria Andersdatter (1825 3 Maren Andersdatter (1827-1913) 4 Laurense Andersdatter (1835 5 Andreas Andersen (1839 6 Martin Andersen (1841-1890) 7 Lena Maria Andersdatter (1845 1882 døde enken Andrine Andreasdtr. og sønnen Anton, begge med noen ukers mellomrom.
Gården blev så tilskjøtet den annen sønn Martin Andersen 1882 Eier og bruker.
Anton Andersen
Født: 11-08-1824 Kråkstad Akershus.
Døpt: 22-08-1824 Kråkstad Akershus.
Gift: Død: 12-01-1882 Frognerlund Kråkstad Akershus.
Gravlagt: 25-01-1882 Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ektefelle.
Klementine Oline Erikstad Brødbøl.
Født: 1827 Vinger Østfold.
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn: 1 Andreas Antonsen (1863 2 Emilie Antonsen (1865 3 Julius Antonsen (1869 1882 Broren Martin Andersen overtar Frognerlund.
Martin Andersen.
Født: 06-08-1841 Kråkstad Akershus.
Døpt: 30-12-1841 Kråkstad Akershus.
Gift: Død: 1890 Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Ektefelle.
Maria Magdalena
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Ved skifteauksjon i Martin Andersens bo ble gården solgt til Kristopher Eng.
Eier.
Kristopher Eng.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Nnnnnnnnn Født: Døpt:Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gift: Død: Gravlagt: Barn.
År 1900 ble gården slått sammen med Nord-Frogner, idet Johan Baltzersen kjøpte den. 1925 dennes skjøte til sønnen Baltzer Frogner.
Beboere/leietakere Frognerlund 1900.
Jens Iversen Frognerlund
Født: 25-09-1872 Aremark Østfold.
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle:
Mina Borgersdatter:
Født: 30-11-1873 Eidsberg Østfold Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn:
1 Iver Jensen Frognerlund (1895 2 Astrid Jensdatter Frognerlund (1897-1963) 3 Borgine Jensdatter (1902-1990) 4 Ragnhild Jensdatter (1905 5 Jens Jensen Myrvold (1908-1997) 6 Mina Jensdatter (1908 7 Ragnar Jensen (1911 8 Marie Jensen (1913-1945)Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Søndre.G.matr.nr.31.
Frogner søndre (omfattet matr. nr. 7 Frogner vestre, østre, søndre, Fredrikstad og Aunerud).
Fullgård; gammelt matr.nr. 31, gml. skyld 1 skippund 16 lispund, som i 1723 forslås nedsatt med 6 lisp. Fikk 1838 nytt nr. 7; ny skyld 8 daler 1 ort 9 skill., revidert skyld 1886 15,54 skyldmark.
Gården hadde 1657: 2 hester, 12 storfe, 2 griser, 6 sauer. 1723: 2 hester, 8 kuer, 9 sauer; sådde da ½ t. bl.korn, 16 t. havre; avlet 30 lass høi. Forøvrig anføres 1723: måtelig god jord, skog til husbruk, ingen husmenn.
En liten part av gården var kirkegods. Ifl. R. B. hørte ½ ørtug til Kråkstad prestebol. 1595 (og senere) hørte 2 lispd. til prestebolet og 2 lispd. til kirken i Kråkstad. Resten var selveiergods Olluf Frogner var en av de 12 selveiere i bygda i 1642. 1666 er der 2 brukere på gården: Tor Ollufsen, 81 år, bruker 1/3, Svend Ollufsen, 41 år bruker 2/3. 1672 eier Svend Rustad i Ås 14 lispd. i gården og Hans Svendsen Nord-Løken (lensmann) vel 18 lispd. med bygselretten over hele gården. Hans datter Malene blev gift med Halvor Andersen Vevelstad. som fikk en del (1/2 skip.) i Frogner i medgift; dette sleger han 1691 til Even Nielsen Dahl (han åtte også en del i Sigtun). 1721 kjøper kapt. Stockflet hele gården for 720 rdl. Han har den til sin død 1732. Dennes enke Fredericha Sophia blev gift med major Andreas Mülheim, så gården derved kommer i hans eie.
Han selger den 1763 til Christen Jonsen på Store Bru for 1100 rdl. 2 år efter bytter han gården til Anders Olsen Styrmann, høker og borger i Christiania (som samtidig også kjøpte Nyborg, underØstby, hvor han bodde), mot en gård i ”Møllergaten ved byen” og 500 rdl. i mellomgift. Anders Olsen kom ikke til å flytte dit, men solgte den straks til Paul Helgesen for 1200 rdl.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
1763 Eier og Bruker.
Paul Helgesen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Gunild Halvorsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1 Hedvig Paulsdatter (1746-1834) 2 Ole Paulsen (1747-1837) 3 Helge Paulsen (1750 4 Peder Paulsen (1752 5 Marie Paulsdatter (1754 6 Hans Paulsen (1755 7 Anne Paulsdatter (1756-1815) 8 Dorthe Paulsdatter (1758
Paul Helgesen døde på gården 1785, 75 år gammel. Ved skiftet mellom enken Gunhild Halvorsdatter og deres 8 barn ble gården taksert for 1700 rdl.; boets netto formue: 2875 rdl., altså et ganske stort bo.
Eldste sønnen Ole Paulsen overtok gården. Han var gift med Massi Pedersdtr. Åmodt. 12 barn. 1785 Eier og Bruker.
Ole Paulsen.
Født: i Enebakk Akershus
Døpt: Gift: 26 nov 1773 i Kråkstad Akershus
Død: 18 feb 1837 På Frogner Søndre Kråkstad Akershus
Gravlagt: Ektefelle.
Massi Petersdatter Åmodt.
Født: 1751 i Lesja Oppland Døpt: Gift: 26 nov 1773 i Kråkstad Akershus
Død: 1834 På Frogner Søndre Kråkstad Akershus Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gravlagt: Barn.
1 Ole Olsen (1774 2 Paul Olsen (1776 3 Gunild Olsdatter (1778-1778) 4 Gunild Olsdatter (1780-1863) 5 Maria Conradine Olsdatter (1782-1863) 6 Peter Olsen (1784-1785) 7 Fredrik Olsen (1784 8 Lovise Olsdatter Frogner (1786 9 Else Massi Olsdatter (1788-1789) 10 Peter Olsen (1790-1818) 11 Casper Olsen (1792-1793) 12 Friedrica Christiane Olsdatter (1793-1865) Ole Paulsen Frogner døde i 1837, 90 år gammel; hans kone Massi Pedersdtr. Åmodt 1834, 83 år gammel.
Ved skjøte av 1816 hadde Ole Paulsen solgte gården til sine sønner Ole, Peder og Fredrik, idet det var meningen de skulle ha hver sin 1/3. Hver av dem skulle betale 1200 spd. Imidlertid hadde ingen av dem tiltrådt eiendommen, og foreldrene beholdt det hele til konen Massi Pedersdtr.s død 1834. Da blev der foretatt en skylddeling av gården og fastsatt dele mellom de 3 deler, den vestre, den østre og den søndre del, d.v. s. bruksnr. 1, Frogne, bruksnr. 2, 3 Øst-Frogner og bruksnr. 4, 5 og 6 Bråte eller Sør-Frogner således: Innmarken deles likt; delingen er angitt. husene deles på følgende måte: Hovedbygningen deles midt efter gangen, uthusene midt efter låven, så Øst-Frogner fikk østre del av nevnte bygninger og Vest-Frogner vestre del. Smia og tørkehuset eller kjona skulle de bruke sammen. Bråte (Sør-Frogner) var særskilt bebygd; men da husene der var mindre enn på Øst- og Vest-Frogner fikk eieren 50 spd. i mellomgift.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Vestre Etter 1834 Gnr.7 Br.nr.1
Bruksnr. 1: Vest-Frogner ble overtatt av Holm Petersen, sønn av Peter Olsen, som var død 1818. 1834 Eier og Bruker.
Holm Petersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Ingeborg Jørgensdtr. Opsand.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Holm Petersen solgte gården 1838 til farbroren Ole Olsen Sør-Frogner. 1838 Eier og Bruker.
Ole Olsen.
Født:
1774 På Frogner Søndre Kråkstad Akershus
Døpt: Gift: Død:
1860 På Frogner Søndre Kråkstad Akershus
Gravlagt: Ektefelle.
Grediken Nicolaydatter Behmer
Født:
1795 i Kraakstad Akershus
Døpt: Gift: Død:
1850 På Frogner Søndre Kråkstad Akershus
Gravlagt: Barn.
1840 fikk Ole Olsens sønn Nicolay Olsen (f. 1807, † 1866) skjøte på gården. Han var gift med Kirstine Kristiansdtr. Vang (1816-1886). 1840 Eier og Bruker.
Nicolay Olsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Kristine Kristiansdatter Vang.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Efter Nicolay og Kristines død overtok sønnen Kasper Nicolaysen gården. Han var ugift ved hans død 1915 arvet søsterdatteren Marie Skjønhaug gården. 1921 skjøte fra Marie Ambjørnrud, , født Skjønhaug, og ektefelle Johan Ambjørnrud til Adolf Sinnerud på denne gård og bruksnr. 6, som Kasper Nicolaysen hadde kjøpt fra Bråte 1884.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Frogner Østre Etter 1834 Gnr.7 Br.nr.2
Øst-Frogner ble overtatt av Fredrik Olsen.1834.
Fredrik Olsen solgte gården 1841 til brorsønnen Holm Petersen. Se ovenfor Frogner Vestre. 1834 Eier og Bruker.
Fredrik Olsen.
Født:
1784 På Løken Kråkstad Akershus
Døpt:
Gift: 1816 i Ås Akershus
Død: Gravlagt: Ektefelle 1.
Andrine Olsdatter Hauger.
Født:
1793 På Hauger Ås Akershus
Døpt: Gift: 1816 i Ås Akershus Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Død: Gravlagt: Barn.
Ektefelle 2.
Dorthe Fredriksdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Fredrik Olsen solgte gården 1841 til brorsønnen Holm Petersen. Se ovenfor Frogner Vestre. 1892 skjøte fra Holm Petersens myndige arvinger til Jørgen Syversen Hasle. 1892 Eier og Bruker.
Jørgen Syversen Hasle.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1914 Jørgen Syversen Hasle skjøte til Emil Olsen. 1916 dennes skjøte til Karl Skallerud, som 1919 selger til A. G. Karlson.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Fredrikstad Gnr.7 Br.nr.3.Også kalt Lille Frogner.
Bruksnr. 3 Fredriksstad har visstnok navn efter Fredrik Olsen, sønn av Ole Paulsen Frogner; han fikk skjøte på det 1816. Fredrik Olsen Se ovenfor. 1851 kjøpte Casper Larsen Fredrikstad for 400 spd. Han var skolelærer en tid. 1851 Eier og Bruker.
Casper Larsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Helene Hansdatter.
Født: Døpt:Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Johannes Caspersen. 1892 skjøte fra Casper Larsens enke Helene Hansdatter til sønnen Johannes Caspersen.
|1892 Eier og Bruker.
Johannes Caspersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene Auerud Gnr. 7 Br.nr.5.
Bruksnr. 5 Auerud blev fraskilt 1884 og solgt 1888 til Johs Aurud, g. m. Johanne Mathea Bråte. 1884 Eier og Bruker.
Johs Aurud.
Født: 1846 i Rakkestad Østfold
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Johanne Mathea Bråte.
Født: 1849 i Kråkstad Akershus
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Karl Johannessen 2 Anna Johannessen 3 Helga Johannessen Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Frogner Sør Bråte Etter 1834 Gnr, 7 Bnr. 4,5 og 6.
Bruksnr. 4, 5 og 6: Bråte (Sør-Frogner) overtatt av Ole Olsen.
Ole Olsen, som overtok denne del efter delingen 1834, kjøpte – som nevnt ovenfor – i 1838 også Vest-Frogner.
Se ovenfor Frogner Vestre. 1840 overlot Ole Olsen Sør-Frogner til sønnen Kasper Olsen, † 1887 1840 Eier og Bruker.
Kasper Olsen
Født: 1814 Pån Frogner Søndre Kråkstad Akershus Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle 1.
Elen Jensdatter Glenne.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Ektefelle 2.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Helene Pedersdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Ektefelle 3.
Johanne Mathea Johannesdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1884: Skjøte fra skifteforvalteren i Kasper Olsens dødsbo til sønnen Jens Kaspersen. Samtidig blev bruksnr. 6 skilt ut og solgt til Vest-Frogner.
Eier og Bruker.
Jens Kaspersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Smellen senere Fredrikstad eller Lille Frogner.
Denne Plassen ble i 1801 brukt som husmansplass for Peder Olsen og hustru Anne Syversdatter.
Fredrik Olsen, sønn av Ole Paulsen Frogner; han fikk skjøte på Stedet i 1816. Fredrik Olsen Se ovenfor.
Husmannn.
Peder Olsen.
Født: 1764 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Anne Syversdatter.
Født: 1769 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1 Ole Pedersen (1794 2 Kristine Pedersdatter (1798Ski Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Kronologiske registreringer for personer med bosted Frognergårdene.
Registrert år Person Som Merknad 21-05-1736 Anne Veljusdatter Død Frogner 09-12-1736 Kari Pedersdatter Døpt Frognereie Peder Laugsøn Far Frognereie Ingebor Halvorsdatter Mor Frognereie 06-10-1737 Christence Pedersdatter Konfirmant Frogner 30-04-1738 Ole Olsøn Gift Frogner 15-06-1738 Anne Andersdatter Døpt Frogner Nordre Anders Olsøn Far Frogner Nordre Gunild Pedersdaater Mor Frogner Nordre Christopher Olsøn Fadder Frogner 15-06-1738 Mari Andersdatter Døpt Frogner Nordre Anders Olsøn Far Frogner Nordre Gunild Pedersdaater Mor Frogner Nordre 18-07-1738 Anders Olsøn Gift Frogner 02-10-1738 Ane Andersdatter Død Frogner Nordre 10-12-1738 Anders Olsøn Fadder Frogner 19-04-1739 Maria Halvorsdatter Gift Frogner Anders Olsøn Forlover Frogner 02-08-1739 Ole Andersen Døpt Frogner Nordre Anders Olsen Far Frogner Nordre Gunild Pedersdaater Mor Frogner Norge Abigal Olsdaater Fadder Frogner 28-10-1739 Anders Olsøn Forlover Frogner 12-12-1740 Ole Olsub Død Frogner 01-01-1741 Anne Andersdatter Døpt FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Anders Olsøn Far Frogner Gunild Pedersdaater Mor Frogner Christopher Olsøn Fadder Frogner Gunnild Aasmundsdatter Fadder Frogner Gunnild Thomasdaater Fadder Frogner 12-02-1741 Thomas Christophersen Døpt Frogner Christopher Olsøn Far Frogner Gunild Thomasdatter Mor Frogner Anders Olsøn Fadder Frogner 22-03-1741 Ragnild Jensdatter Døpt Frognereie 09-04-1741 Anders Bendtstun Konfirmant Frogner Jens Christiansøn Far Frognereie Mari Halvorsdatter Mor Frognereie Anders Halvorsen Fadder Frogner Christense Pedersdatter Fadder Frogner 23-05-1741 Peder Olsøn Forlover Frogner Christopher Olsøn Forlover Frogner 21-09-1741 Peder Clausun Gravlagt Frogner 10-03-1742 Hans Christiansun Gravlagt Frogner eie. 31-03-1742 Maria Jensdaater Gravlagt Frogner 01-03-1743 Svend Andersen Døpt Frogner Anders Olsøn Far Frogner Gunnild Pedersdatter Mor Frogner Christopher Olsøn Fadder Frogner Giunnild Thomæsdatter Fadder Frogner 24-03-1743 Anders Olsen Fadder Frogner Abigael Oelsdatter Fadder Frogner 21-04-1743 Berthe Andersdatter Konfirmant FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
26-04-1744 Maria Halvorsdatter Gift Frognereie 01-01-1745 Christopher Olsen Fadder Frogner 24-06-1745 Johannes Christophersen Døpt Frogner Christopher Olsen Far Frogner Gunnild Trulsdatter Mor Frogner Magdalena Halvorsdatter Fadder Frogner 25-07-1745 Hans Andersen Døpt Frogner Anders Olsen (Feil innf. Hans) Far Frogner Gunild Pedersdatter Mor Frogner Christopher Olsen Fadder Frogner 21-12-1745 Abigael Olsdatter Gift Frogner Christopher Forlover Frogner Anders Forlover Frogner 26-03-1746 Arve Olsen Gravlagt Frogner 19-10-1947 Gunild Fadder Frogner Christopher Fadder Frogner 22-10-1747 Abraham Andersen Døpt Frogner Anders Olsen Far Frogner Gunild Pedersdatter Mor Frogner Christopher Fadder Frogner Even Olsen Fadder Frogner Gunild Fadder Frogner 21-10-1748 Christopher Forlover Frogner 12-02-1749 Christopher Fadder Frogner Gunild Fadder Frogner 27-06-1749 Gunild Fadder Frogner 24-08-1749 Anna Christophersdatter Døpt Frogner Christopher Far FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gunild Fadder Frogner 30-08-1750 Lars Povelsen Døpt Frogner Povel Iversen Far Frogner Torbøl Monsdaater Mor Frogner Svend Olsen Fadder Frogner Michel Gundersen Fadder Frogner Gunild Fadder Frogner Viborg Fadder Frogner Bodil Pedersdatter Fadder Frogner 15-10-1750 Maria Halvorsdatter Gift Frogner Michel Gundersen Forlover Frogner 26-12-1750 Johannes Andersen Døpt Frogner Anders Olsen Far Frogner Gunild Pedersdatter Mor Frogner Christopher Fadder Frogner 11-07-1751 Hans Michelsen Døpt Frognereie Michel Gunnersen Far Frognereie Johanna Nielsdatter Mor Frognereie Anne Gundersdatter Fadder Frogner 12-12-1751 Gunild Pedersdatter Gravlagt Frogner 19-11-1752 Anders Forlover Frogner 02-02-1753 Berthe Fadder Frogner 22-02-1753 Christen Olsen Gift Frogner 30-09-1753 Johans Hansen Konfirmant Frogner 11-10-1753 Anders Olsen Gift Frogner ‘ Mari Jensdaatter Gift Frogner 19-10-1753 Johanna Hansdatter Døpt Frognereie Hans Olsen Far FrognereieSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Ragnild Hansdaater Mor Frognereie Berthe Fadder Frogner 28-04-1754 Jonas Hansen Gift Frogner Kari Petersdatter Gift Frogner 12-05-1754 Anders Olsen Fadder Frogner 07-07-1754 Anders Andersen Døpt Frogner Anders Olsen Far Frogner Kari Jensdatter Mor Frogner Berthe Andreasdaatter Fadder Frogner 30-12-1754 Malene Mortensdatter Fadder Frogner 24-07-1755 Hans Andersen Gravlagt Frogner 30-11-1755 Karen Jensdaatter Gravlagt Frogner 10-07-1757 Birthe Andreasdatter Gift Frogner 08-01-1758 Ole Andersen Konfirmant Frogner 11-06-1758 Ole Hansen Døpt Frognereie Hans Olsen Far Frognereie Ragnhild Hansdatter Mor Frognereie 23-08-1759 Ole Hansen Gravlagt Frognereie 05-10-1760 Svend Andersen Konfirmant Frogner Anne Andersdatter Konfirmant Frogner 14-03-1761 Gunild Rasmusdatter Døpt Frogner Rasmus Olsen Far Frogner Anne Hansdaatter Mor Frogner 15-03-1761 Anders Osen Gift Frogner 11-05-1761 Sara Jacobsdatter Mor Frognerlund Anne Hansdatter Fadder Frogner Joen Thoresen Gift Frogner 17-05-1761 Anniken Andersdatter Døpt FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Anders Bjørnson Far Frogner Guri Svendsdatter Mor Frogner Hans Olsen Fadder Frogner Joen Thorsen Fadder Frogner Anne Fadder Frogner 26-05-1761 Gunild Rasmusdatter Gravlagt Frogner 04-10-1761 Elen Cathrine Mortensd. Nordbue Konfirmant Frogner 18-10-1761 Inger Maria Halvorsdatter Gift Frogner 21-03-1762 Ellev Christophersen Døpt Frogner Christopher Christensen Far Frogner Anne Ellevsdatter Mor Frogner 20-05-1762 Ellev Christophersen Gravlagt Frogner 31-10-1762 ChristopherChristensen Gift Frogner Anne Elevsdatter Gift Frogner 19-10-1763 Magdalena Catharina Christiansd. Døpt Frogner Nordre Christian Johansen Kruse Far Frogner Nordre Magdalena Mortensd. Nordbøe Mor Frogner Nordre 17-03-1765 Anne Osmundsdatter Fadder Frogner 14-03-1766 Annders Olsen Gravlagt Frognerplassen 04-04-1766 Mari Nielsdatter Konfirmant Frogner 06-04-1766 Abraham Andersen Konfirmant Frogner 04-08-1766 Gunild Halvorsdatter Fadder Frogner 17-10-1767 Mari Nielsdatter Gravlagt Frognerplassen 06-01-1768 Anne Povelsdatter Konfirmant Frogner 11-06-1769 Povel Fadder Frogner 11-10-1769 Ole Jensen Gravlagt Frogner 09-07-1769 Kari Jensdatter Døpt Frogner Jens Chrestophersen Far FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Sara Margrete Jensdatter Mor Frogner Anders Jensen Fadder Frogner 30-09-1770 Helle Povlsen Konfirmant Frogner Marj Hansdatter Konfirmant Frogner Johanne Halvorsdatter Konfirmant Frogner 29-03-1771 Jens Jensen Gravlagt Frogner 17-01-1772 Anne Osmundsdatter Gift Frogner 16-08-1772 Osmund Andersen Døpt Frogner Mellom Anders Andersen Far Frogne Mellom Anne Osmundsdatter Mor Frogner Mellom 11-10-1772 Ole Povlsen Fadder Frogner 24-10-1772 Anders Fadder Frogner Anne Osmundsdatter Fadder Frogner 08-11-1772 Anders Fadder Frognerlund 17-10-1773 Christopher Nilsen Konfirmant Frognerplass Dorthe Povelsdatter Konfirmant Frogner 21-11-1773 Ole Povlsen Gift Frogner 11-05-1774 Anders Andersen Fadder Frogner Anne Fadder Frogner 23-06-1774 Ole Olsen Døpt Frogner
Ole Far Frogner Massi Pedersdaatter Mor Frogner 11-09-1774 Povel Fadder Frogner
Ole
Fadder Frogner
Dorthe Povelsdatter Fadder Frogner 24-12-1774 Andrreas Andersen Døpt Frogner Mellom Anders Far Frogner Mellom Anne Osmundsdatter Mor Frogner MellomSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Marte Fadder Frogner 20-01-1775 Anders Fadder Frogner 12-08-1775 Povel Fadder Frogner 13-08-1775 Ole Fadder Frogner Helle Fadder Frogner 01-09-1776 Peder Povlsen Konfirmant Frogner 22-10-1775 Anders Fadder Frogner 06-10-1776 Povl Fadder Frogner 01-09-1776 Anders Andersen Konfirmant Frognerelund 01-12-1776 Dorte Fadder Frogner Helle Fadder Frogner 28-02-1777 Ole Olsen Gravlagt Frognerlund 30-04-1777 Anders Fadder Frogner 07-09-1777 Ole Svendsen Konfirmant Frognerlund 10-06-1778 Christopher Fadder Frognerplass Anne Fadder Frognerplass 16-08-1778 Anne Fadder Frognerlund 30-08-1778 Povl Fadder Frogner Peder Fadder Frogner Marte | Fadder Frognerlund 29-11-1778 Peder Fadder Frogner 28-12-1778 Jens Nilsen Gift Frogner 04-04-1779 Anders Forlover Frognerlund 18-04-1779 Povel Fadder Frogner 20-06-1779 Anders Andersen Fadder Frognerlund 09-08-1779 Povl Fadder Frogner Massi Petersdatter Fadder Frogner 15-08-1779 Hans Povlsen Konfirmant FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
19-03-1780 Helle Fadder Frogner Peder Povlsen Fadder Frogner 16-04-1780 Peder Povlsen Fadder Frogner 23-04-1780 Nils Fadder Frogner Svend Nilsen Fadder Frogner Hans Povlsen Fadder Frogner Gunild Nilsdatter Fadder Frogner 10-09-1780 Marte Nilsdatter Konfirmant Frogner 12-08-1781 Malene Nilsdatter Konfirmant Frogner Nordre 19-08-1781 Helle Fadder Frogner 07-10-1781 Helle Fadder Frogner Peder Povlsen Fadder Frogner Agar NN Gravlagt Frogner 22-10-1781 Svend Nilsen Gift Frogner Povl Forlover Frogner 26-10-1781 Helle Povlsen Gift Frogner 06-01-1782 Helle Fadder Frogner Peder Povlsen Fadder Frogner 10-02-1782 Helle Povlsen Far Frogner 17-02-1782 Gunild Svendsdatter Døpt Frogner Mellom Svend Nilsem Far Frogner Mellom Gunild Olsdatter Mor Frogner Mellom Anders Andersen Fadder Frognerlund Peder Povlsen Fadder Frogner Gunild Nilsdatter Fadder Frogner Olia Fadder Frognerplass
05-06-1782 Nils Forlover Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
04-08-1782 Povel Fadder Frogner Peder Povlsen Fadder Frogner 27-04-1783 Marte Fadder Frognerlund 04-05-1783 Malene Sophie Christiansd. Døpt Frogner Nordre Christian Kruse Far Frogner Nordre Johanne Olsdatter Mor Frogner Nordre Anders Andersen Fadder Frognerlund Christian Fadder Frogner 27-10-1783 Peder Povlsen Gift Frogner 16-11-1783 Syver Nilsen Gravlagt Frogner 01-01-1784 Nils Jensen Gravlagt Frogner Mellom 16-05-1784 Hans Povlsen Fadder Frogner 13-06-1784 Hans Povlsen Fadder Frogner 07-11-1784 Hans Povlsen Fadder Frogner 19-12-1784 Gunild Nilsdatter Fadder Frogner 18-01-1785 Povel Hellesen Gravlagt Frogner 13-03-1785 Anders Fadder Frognerlund Nils Nilsen Fadder Frogner 12-06-1785 Iver Olsen Fadder Frogner 01-11-1785 Gunild Nilsdatter Gift Frogner Mellom 19-11-1785 Anders Andersen Gift Frognerlund 12-02-1786 Anne Maria Christiansd. Kruse Døpt Frogner Nordre Christian Kruse Far Frogner Nordre Johanne Olsdatter Mor Frogner Nordre
Ole Fadder Frogner Søndre Bendix Fadder Frogner Mellom Gunild Fadder Frogner Mellom Marte Nilsdatter Fadder Frogner MellomSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
12-03-1786 Ole Fadder Frogner Elen Carlsdatter Fadder Frogner 23-04-1786 Lovise Olsdatter Døpt Frogner Søndre Ole Povlsen Far Frogner Søndre Massi Petersdatter Mor Frogner Søndre Nils Nilsen Fadder Frogner Mellom 03-09-1786 Ole Fadder Frogner Søndre 15-10-1786 Elen Christiansdatter Kruse Konfirmant Frogner 03-03-1787 Anne Olsdatter Gravlagt Frognerlund 20-05-1787 Hans Povlsen Fadder Frogner Massi Fadder Frogner 21-10-1787 Nils Svendsen Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Nils Nilsen Fadder Frogner Malene Nilsdatter Fadder Frogner 29-10-1787 Mari Andersdatter Gift Frognerlund 03-02-1788 Anne Maria Amundsdatter Døpt Frognerlund Amund Ambjørnsen Far Frognerlund Mari Andersdatter Mor Frognerlund Ingebrekt Johannesen Fadder Frogner 17-02-1788 Ellse Massia Olsdatter Døpt Frogner Søndre Ole Povlsen Far Frogner Søndre Massi Petersdatter Mor Frogner Søndre Nils Nilsen Fadder Frogner 23-07-1788 Anne Hansdatter Gravlagt Frogner Nordre 27-07-1788 Abigal Svendsdatter Gravlagt Frogner Nordre Anne Maria Amundsdatter Gravlagt FrognerlundSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
03-08-1788 Nils Svendsen Gravlagt Frogner Nordre 10-08-1788 Svend Andersen Gravlagt Frognerlund 02-09-1788 Christopher Truksen Gravlagt Frognerplass 02-11-1788 Ole Fadder Frogner 09-11-1788 Massi Fadder Frogner 14-12-1788 Ole Fadder Frogner Ingebret Johannesen Gravlagt Frogner Mellom 29-04-1789 Else Massia Olsdatter Gravlagt Frogner Søndre 14-06-1789 Abigal Svendsdatter Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Hans Fadder Frognerlund Nils Nilsen Fadder Frogner Mellom Hans Povlsen Fadder Frogner Mellom Massi Fadder Frogner 19-10-1789 Ole Olsen Konfirmant Frogner Søndre 24-10-1789 Nils Nilsen Forlover Frogner Mellom 29-12-1789 Marte Nilsdatter Gift Frogner Mellom Ole Forlover Frogner Søndre 07-02-1790 Peter Olsen Døpt Frogner Søndre Ole Povlsen Far Frogner Søndre Massi Petersdatter Mor Frogner Søndre Nils Nilsen Fadder Frogner Mellom Hans Povlsen Fadder Frogner Mellom Gunild Svendsdatter Fadder Frogner Mellom Gunild Olsdatter Fadder Frogner Nordre Malene Nilsdatter Fadder Frogner Mellom 28-03-1790 Anne Fadder FrognerlundSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gunild Frogner Fadder Frogner 21-08-1790 Nils Nilsen Forlover Frogner Nordre 17-10-1790 Ole Olsen Fadder Frogner Søndre Hans Michelsen Konfirmant Frogner Nordre 16-01-1791 Svend Fadder Frogner Nordre Gunild Fadder Frogner Nordre 20-02-1791 Hans Christiansen Døpt Frognerplassen Søndre Christian Christiansen Far Frognerplassen Søndre Gierterud Hansdatter Mor Frognerplassen Søndre 20-03-1791 Ole Olsen Fadder Frogner Søndre 21-08-1791 Ole Fadder Frogner 08-10-1791 Peder Olsen Gift Frogner Nordre Ole Forlover Frogner Søndre Hans Forlover Frognerlund 09-10-1791 Jurgen Michelsen Konfirmant Frogner Nordre 26-12-1791 Svend Fadder Frogner Nordre Nils Fadder Frogner Mellom Malene Nilsdatter Fadder Frogner 13-05-1792 Casper Olsen Døpt Frogner Søndre Ole Povlsen Far Frogner Søndre Massi Petersdatter Mor Frogner Søndre Nils Nilsen Fadder Frogner Mellom 22-07-1792 Nils Svendsen Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Nils Nilsen Fadder Frogner Mellom Massi Fadder Frogner Anne Syversdatter Fadder FrognerplassenSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Malene Nilsdatter Fadder Frogner 15-08-1792 Massi Fadder Frogner 26-08-1792 Jens Hansen Døpt Frognerlund Hans Olsen Far Frognerlund Maria Torgersdatter Mor Frognerlund 07-10-1792 Pov1 Olsen Konfirmant Frogner 14-10-1792 Svend Fadder Frogner 29-03-1793 Hans Fadder Frognerlund Maria Fadder Frognerlund 21-04-1793 Casper Olsen Gravlagt Frogner Søndre 06-10-1793 Christine Christensdatter Konfirmant Frogner Berte Johannesdatter Konfirmant Frogner 24-11-1793 Svend Fadder Frogner Nils Fadder Frogner Malene Nilsdatter Fadder Frogner 15-12-1793 Rønnau Svendsdatter Døpt Frognerplass Søndre Svend Hendrichsen Far Frognerplass Søndre Elen Hansdatter Mor Frognerplass Søndre Ole Olsen Fadder Frogner Povl Olsen Fadder Frogner 12-01-1794 Friedrica Christiamna Olsdatter Døpt Frogner Søndre Ole Povlsen Far Frogner Søndre Massi Petersdatter Mor Frogner Søndre Nils Nilsen Fadder Frogner Gunild Fadder Frogner Nordre Anne Syversdatter Fadder Frognerplassen 22-02-1794 Ole Fadder Frogner Massi Fadder Frogner 13-06-1794 Nils Nilsen Gift Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Svend Forlover Frogner Nordre 31-08-1794 Olia Svendsdatter Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Hans Fadder Frognerlund Ole Olsen Fadder Frogner Søndre Massi Fadder Frogner Anna Maria Fadder Frogner Nordre Malene Nilsdatter Fadder Frogner Nordre 12-10-1794 Ole Fadder Frogner Torger Hansen Døpt Frognerlund Hans Olsen Far Frognerlund Maria Torgersdatter Mor Frogerlund Gunild Fadder Frogner Nordre 04-01-1795 Berte Joensdatter Konfirmant Frogner Mellom 21-04-1795 Ole Olsen Gift Frogner Søndre Ole Forlover Frogner Søndre 18-04-1795 Malene Nilsdatter Gift Frogner Nordre Ole Forlover Frogner Søndre 02-08-1795 Gunild Olsdatter Døpt Frogner Søndre Ole Olsen Far Frogner Søndre Grediken Nicolajdatter Mor Frogner Søndre Svend Fadder Frogner Nordre 16-08-1795 Maria Fadder Frognerlund 30-08-1795 Gunild Nilsdatter Døpt Frogner Nordre Nils Nilsen Far Frogner Nordre Anne Maria Nicolaidatter Mor Frogner Nordre Svend Fadder Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Jørgen Mikkelsen Fadder Frogner 11-10-1795 Gunild Olsdatter Konfirmant Frogner Søndre 06-03-1796 Nils Fadder Frogner Grediken Fadder Frogner 16-10-1796 Hans Olsen Fadder Frognerlund 27-11-1796 Hans Olsen Fadder Frognerlund Maria Fadder Frognerlund 23-04-1797 Anders Hansen Døpt Frognerlund Hans Olsen Far Frognerlund Maria Torgersdatter Mor Frognerlund Svend Fadder Frogner Nordre 23-07-1797 Johanne Nilsdatter Døpt Frogner Nordre Nils Nilsen Far Frogner Nordre Anna Maria Nicolajdatter Mor Frogner Nordre Ole Olsen Fadder Frogner Søndre Povl Olsen Fadder Frogner Søndre Joen Jørgensen Fadder Frogner Nordre 15-10-1797 Marie Conradine Olsdatter Konfirmant Frogner Søndre Gunild Svendsdatter Konfirmant Frogner Nordre 25-05-1798 Svend Svendsen Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Hans Fadder Frognerlund Anne Maria Fadder Frogner Nordre Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 04-02-1798 Johannes Olsen Døpt Frogner Søndre Ole Olsen Far Frogner SøndreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Grediken Nicolaydatter Mor Frogner Søndre Svend Fadder Frogner Nordre Nils Fadder Frogner Nordre Anna Maria Fadder Frogner Gunild Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 11-02-1798 Peder Olsen Fadder Frognerplassen Søndre 08-07-1798 Anne Kristine Pedersdatter Døpt Frognerplassen Søndre Peder Olsen Far Frognerplassen Søndre Anne Syversdatter Mor Frognerplassen Søndre Svend Fadder Frogner Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 05-08-1798 Svend Fadder Frogner Anne Maria Fadder FrognerNordre 01-09-1799 Hans Fadder Frognerlund 06-10-1799 Hans Hansen Døpt Frognerlund Hans Olsen Far Frognerlund Maria Torgersdatter Mor Frognerlund Gunild Svendsdatter Fadder Frogner 13-10-1799 Maria Nilsdatter Døpt Frogner Mellom Nils Nilsen Far Frogner Mellom Anne Maria Nicolaidatter Mor Frogner Mellom Svend Fadder Frogner Nord Povl Olsen Fadder Frogner Massi Fadder Frogner 03-11-1799 Friedrich Olsen Konfirmant Frogner Søndre Kristine Svendsdatter Konfirmant Frogner Nordre 22-12-1799 Samuel Svendsen Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Povl Olsen Fadder Frogner Søndre Anne Maria Fadder Frogner Mellom Maria Fadder Frognerlund Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 05-01-1800 Anne Maria Fadder Frogner Mellom 26-11-1800 Malene Pedersdatter Gravlagt Frognerplassen Øst 1801 FT Frogner se link>Beboere Frogner Nordre 1801 FT Frogner se link>Beboere Frogner Mellom 1801 FT Frogner se link>Beboere Frogner Søndre 1801 FT Frogner se link> Beboere Frogner Søndre Smellen 12-04-1801 Torger Hansen Gravlagt Frognerlund 29-11-1801 Lovisa Olsdatter Konfirmant Frogner Søndre 24-10-1802 Nicolai Nilsen Døpt Frogner Nordre Nils Nilsen Far Frogner Nordre Anna Maria Nicolaidatter Mor Frogner Nordre Svend Fadder Frogner Maria Olsdatter Fadder Frogner Søndrer 22-08-1802 Samuel Pedersen Døpt Frognerplassen Søndre Peder Olsen Far Frognerplassen Søndre Anne Syversdatter Mor Frognerplassen Søndre Fridrik Olsen Fadder Frogner Kristine Svendsdatter Fadder FrognerMellom Lovisa Olsdatter Fadder Frogner Søndre 03-10-1802 Svend Fadder Frogner Gunild Svendsdatter Fadder Frogner 01-04-1803 Gunild Svendsdatter Gift Frogner Nordre 11-04-1803 Torger Hansen Døpt FrognerlundSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Hans Olsen Far Frognerlund Maria Torgersdatter Mor Frognerlund Gunild Svendsdatter Fadder Frogner Kirsten Svendsdatter Fadder Frogner 29-10-1803 Maren Larsdatter Døpt Frogner Nordre Lars Michelsen Far Frogner Nordre Gunild Svendsdatter Mor Frogner Nordre Kristine Svendsdatter Fadder Frogner 29-01-1804 Gunild Olsdatter Fadder Frogner 20-09-1804 Magrete Nilsdatter Døpt Frogner Nordre Nils Nilsen Far Frogner Nordre Anne Maria Nicolaidatter Mor Frogner Nordre 27-10-1805 Peter Olsen Konfirmant Frogner Søndre Abigael Svendsdatter Konfirmant Frogner Nordre 01-11-1805 Anders Andreasen Døpt Frognerlund Andreas Andersen Far Frognerlund Maria Anstensdatter Mor Frognerlund Maren Svendsdatter Døpt Frogner Nordre Svend Nilsen Far Frogner Nordre Gunild Olsdatter Mor Frogner Nordre Friderik Olsen Fadder Frogner Anne Maria Fadder Frogner Nordre 06-12-1805 Malene Pedersdatter Døpt Frognerplassen Søndre Peder Olsen Far Frognerplassen Søndre Anne Syversdatter Mor Frognerplassen Søndre Friderik Olsen Fadder Frogner Gunild Olsdatter Fadder Frogner 09-02-1806 Svend Nilsen Gravlagt Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
28-02-1806 Maren Svendsdatter Gravlagt Frogner Nordre 09-08-1807 Ole Olsen Fadder Frognerplass Lovisa Olsdatter Fadder Frogner 19-09-1807 Kristine Svendsdatter Gift Frogner Nordre 22-11-1807 Nicolai Olsen Døpt Frognerplassen Søndre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Grediken Nicolaidatter Mor Frognerplassen Søndre Peter Olsen Fadder Frogner Søndre Anne Maria Fadder Frogner Mellom Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre Lovisa Olsdatter Fadder Frogner Søndre 21-02-1808 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre 10-04-1808 Ole Halvorsen Fadder Frogner Nordre 12-06-1808 Nils Nilsen Døpt Frogner Mellom Nils Nilsen Far Frogner Mellom Anne Maria Nicolaidatter Mor Frogner Mellom Friderik Olsen Fadder Frogner Søndre Grediken Fadder Frognerplassen Maria Konradine Olsdatter Fadder Frogner Søndre 20-09-1808 Mari Helgesdatter Gravlagt Frogner Søndre 23-04-1809 Nils Svendsen (Nilsen) Konfirmant Frogner Nordre 29-10-1809 Friderica Christiania Olsdatter Konfirmant Frogner Søndre Olia Svendsdatter Konfirmant Frogner Nordre 19-11-1809 Nils Nilsen Gravlagt Frogner Nordre 17-12-1809 Nils Svendsen Fadder Frogner Nordre Gunild Olsdatter Fadder Frogner Nordre 09-01-1810 Gunild Olsdatter Gift Frogner Norge 21-01-1810 Gunild Olsdatter Fadder Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
28-10-1810 Petronelle Olsdatter Døpt Frognerplassen Søndre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Gediken Nicolaidatter Mor Frognerplassen Søndre Nils Fadder Frogner Nordre Friderik Olsen Fadder Frogner Søndre Anne Maria Fadder Frogner Nordre Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 14-07-1811 Nicoline Sophie Nilsdatter Døpt Frogner Mellom Nils Nilsen Far Frogner Mellom Anne Maria Nicolaidatter Mor Frogner Mellom
Ole Fadder Frognerplassen Peter Olsen Fadder Frogner Søndre Nils Svendsen Fadder Frogner Nordre Grediken Fadder Frognerplassen Lovise Olasdatter Fadder Frogner Søndre 24-08-1811 Maria Anstensdatter Gift Frognerlund 13-10-1811 Gunild Olsdatter Konfirmant Frognerplassen Søndre Gunild Nilsdatter Konfirmant Frogner Mellom 25-01-1812 Maria Conradine Olsdatter Gift Frogner Søndre Lovisa Olsdatter Gift Frogner Søndre 06-03-1812 Povl Olsen Gift Frogner 17-05-1812 Lovisa Christiansdatter Døpt Frognerlund Christian Amundsen Far Frognerlund Maria Anstensdatter Mor Frognerlund Friderik Olsen Fadder Frogner Søndre Massi Fadder Frogner 18-10-1812 Anders Halvorsen Fadder Frogner Nordre Nils Svendsen Fadder Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Olia Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 01-11-1812 Peter Olsen Fadder Frogner Søndre Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre Christiania Olsdatter Fadder Frogner Søndre 06-12-1812 Anders Fadder Frogner Nordre Nils Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigal Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 31-01-1813 Peter Olsen Fadder Frogner Gunild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 09-05-1815 Olia Svendsdatter Gravlagt Frogner Nordre 24-10-1813 Johannes Olsen Konfirmant Frogner Søndre Svend Svendsen Konfirmant Frogner Nordre Johanne Nilsdatter Konfirmant Frogner Nordre 07-04-1814 Casper Olsen Døpt Frognerplassen Søndre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Grediken Nicolaidatter Mor Frognerplassen Søndre Nils Fadder Frogner Mellom Peter Olsen Fadder Frogner Søndre Anna Maria Fadder Frogner Mellom Fredrika Christiana Olsdatter Fadder Frogner Søndre 11-09-1814 Fridrik Olsen Fadder Frogner Søndre Christina Maria Olsdatter Fadder Frogner Søndre 10-01-1815 Maria Nilsdatter Konfirmant Frogner Nils Nilsen Far Frogner Nordre Anne Maria Nicolajdatter Mor Frogner Nordre 29-01-1815 Anders Halvorsen Fadder Frogner Nordre Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 08-05-1815 Nils Faddder Frogner MellomSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Friderik Olsen Faddder Frogner Søndre Peter Olsen Faddder Frogner Søndre Gunild Olsdatter Faddder Frogner Søndre 03-04-1816 Samuel Svendsen Gravlagt Frogner Nordre Anders Halvorsen Pårørende Frogner Nordre 24-06-1816 Holm Petersen Døpt Frogner Søndre Peter Olsen Far Frogner Søndre Gunild Nilsdatter Mor Frogner Søndre Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Gunild Olsdatter Fadder Frognerplassen Søndre Johanne Nilsdatter Fadder Frogner Nordre 06-10-1816 Helene Simonsdatter Døpt Frognerlund Simon Reiersen Far Frognerlund Anne Kristine Halvorsdatter Mor Frognerlund Anders Halvorsen Fadder Frogner Nordre Nils Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 20-10-1816 Christiana Olsdatter Fadder Frogner Søndre 24-10-1816 Anne Maria Nicolajdatter Gift Frogner 03-11-1816 Ole Olsen Konfirmant Frognerplassen Søndre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Grediken Nicolajdatter Mor Frognerplassen Søndre Andreas Andersen (Avdød) Far Frognerlund Maria Anstensdatter Mor Frognerlund 23-11-1816 Peter Olsen Gift Frogner Søndre
Ole Far Frogner Søndre 27-04-1817 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
27-05-1817 Anders Halvorsen Forlover Frogner Nordre 21-12-1817 Friderik Olsen Fadder Frogner Søndre Peter Olsen Fadder Frogner Nordre Andrine Olsdatter Fadder Frogner Søndre 11-05-1818 Gunild Andreasdatter Gravlagt Frognerlund Christian Amundsen Pårørende Frognerlund 07-06-1818 Peter Olsen Gravlagt Frogner Mellom 13-09-1818 Johanne Christine Friderichdatter Døpt Frogner Mellom Friderich Olsen Far Frogner Mellom Andrine Olsdatter Mor Frogner Mellom Gunild Olsdatter Fadder Frogner Nordre Grediken Nicolaidatter Fadder Frognerplass 04-10-1818 Casper Johansen Konfirmert Frogner Søndre 06-12-1818 Friderik Olsen Fadder Frogner 31-05-1819 Thore Christiansdatter Konfirmant Frogner Mellom 26-02-1820 Nils Halvorsen Gift Frogner Søndre 15-03-1820 Andrine Andersdatter Fadder Frognerlund 09-04-1820 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 22-05-18120 Hans Simensen Gravlagt Frognerlund 15-10-1820 Nils Nilsen Far Frogner Nordre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Grediken Nicolajdatter Mor Frognerplassen Søndre 05-11-1820 Johan Olsen Fadder Frogner Søndre Christiana Olsdatter Fadder Frogner Søndre 21-10-1821 Anders Andreasen Konfirmant Frognerlund Andreas Andersen (Avdød) Far Frognerlund Maria Anstensdatter Mor FrognerlundSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
05-11-1820 Maren Hansen Døpt Frogner Søndre Hans Jacobsen Far Frogner Søndre Anne Amundsdatter Mor Frogner Søndre Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Peder Jacobsen Fadder Frogner Mellom Nikolaj Nilsen Fadder Frogner Mellom Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Fadder Frogner Nordre 26-11-1820 Anders Halvorsen Fadder Frogner Nordre Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frognec Nordre 17-02-1821 Grediken Nicolaidatter Fadder Frognerplassen 05-02-1823 Casper Johannesen Pårørende Frogner Nordre Maria Nilsdatter Pårørende Frogner Nordre 05-03-1823 Anders Halvorsen Gravlagt Frogner Nordre 01-04-1823 Svend Svendsen Gift Frogner Nordre Christan Amundsen Forlover Frognerlund 04-06-1823 Juliana Andreasdatter Gravlagt Frogner Mellom Andreas Jacobsen Pårørende Frogner Mellom Gunild Hansdatter Pårørende Frogner Mellom 30-06-1825 Anders Halvorsen Forlover Frogner Nordre 28-01-1822 Juliana Andreasdatter Døpt Frogner Mellom Andreas Jacobsen Far Frogner Mellom Gunild Hansdatter Mor Frogner Mellom Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Nikoloai Nilsen Fadder Frogner Mellom Peder Jakobsen Fadder Frogner MellomSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Maria Jensdatter Fadder Frogner Mellom Anne Amundsdatter Fadder Frogner Søndre 09-03-1823 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre 16-03-1823 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 23-03-1823 Nikolai Nilsen Fadder Frogner Nordre Johan Olsen Fadder Frogner Søndre Christiana Olsdatter Fadder Frogner Søndre Maria Olsdatter Fadder Frogner Søndre Smellen 08-05-1823 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 25-05-1823 Nikolaj Nilsen Fadder Frogner 05-10-1823 Nikolai Olsen Konfirmant Frognerplassen Søndre Ole Olsen Far Frognerplassen Søndre Grediken Nicolajdatter Mor Frognerplassen Søndre 30-12-1823 Andrine Andreasdatter Gift Frognerlund 07-03-1824 Svend Svendsen Døpt Frogner Nordre Svend Svendsen Far Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Mor Frogner Nordre Ole Olsen Fadder Frognerplassen Anders Andersen Fadder Frognerlund Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 24-04-1824 Nils Caspersen Døpt Frogner Mellom Casper Johannesen Far Frogner Mellom Maria Nilsdatter Mor Frogner Mellom Christian Thoresen Fadder Frogner Mellom 27-06-1824 Johanne Christiansdatter Døpt Frogner Nordre Christian Thoresen Far Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Kirsti Gabrielsdatter Mor Frogner Nordre Jørgen Brynildsen Fadder Frogner Nordre Maren Nilsdatter Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 22-08-1824 Anders Andreasen Fadder Frognerlund 16-10-1824 Jørgen Brynildsen Gift Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Gift Frogner Nordre Christian Thoresen Forlover Frogner Nordre Christian Amundsen Forlover Frognerlund 07-11-1824 Christiane Poulsdatter Konfirmant Frogner Søndre 28-11-1824 Johanna Christiansdatter Gravlagt Frogner Nordre Christian Thoresen Pårørende Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Pårørende Frogner Nordre 30-01-1825 Anders Jørgensen Døpt Frogner Nordre Jørgen Brynildsen Far Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Mor Frogner Nordre Thorer Kristiansen Fadder Frogner Kirstie Gabrielsdatter Fadder Frogner Kari Halvorsdatter Fadder Frogner Nordre 19-02-1825 Anders Jørgensen Død Frogner Nordre Jørgen Brynildsen Pårørende Frogner Nordre 05-04-1825 Nicolai Nielsen Gift Frogner Nordre 24-07-1825 Nicolai Nilsen Fadder Under Frogner 05-10-1825 Ole Olsen Gift Frogner Søndre Christiana Olsdatter Gift Frogner Søndre Christian Thorersen Forlover Frogner Nordre Christian Amundsen Forlover Frognerlund 13-11-1825 Dreng Død Frogner Nordre Nicolai Nielsen Pårørende Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
27-11-1825 Johanne Christiansdatter Døpt Frogner Nordre Christian Thorersen Far Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Mor Frogner Nordre Jørgen Brynildsen Fadder Frogner Nordre Thorer Christiansen Fadder Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre 01-01-1826 Nicolai Nilsen Fadder Frogner Nordre Ingeborg Thorersdatter Fadder Frogner Nordre 23-03-1826 Johan Olsen Fadder Frogner Søndre Nicolai Olsen Fadder Frogner Søndre Gunnild Olsdatter Fadder Frogner Søndre Maria Olsdatter Fadder Frogner Søndre 28-05-1826 Gunnild Olsdatter Fadder Frogner Søndre 05-10-1826 Petronelle Olsdatter Konfirmant Søndrfe Frognerplassen 22-10-1826 Maren Svendsdatter Døpt Frogner Nordre Svend Svendsen Far Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Mor Frogner Nordre Christian Amundsen Fadder Frognerlund Jacob Gjertsen Fadder Frogner Nordre Kirstie Gabrielsdatter Fadder Frogner Nordre Abigael Svendsdatter Fadder Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Hjemmedøper Frogner Nordre 17-12-1826 Christian Amundsen Fadder Frognerlund Johan Johansen Fadder Frogner Søndre Christiania Friderica Olsdatter Fadder Frogner Søndre 23-12-1826 Gunnild Olsdatter Død Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
25-02-1827 Christian Amundsen Fadder Frognerlund 22-04-1827 Lovisa Christiansdatter Konfirmant Frognerlund 06-05-1827 Svend Svendsen Fadder Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Fadder Frogner Nordre Mathe Mathiasdatter Fadder Frogner Nordre 14-01-1828 Christian Thoresen Fadder Frogner Nordre 20-01-1828 Christian Thoresen Fadder Frogner Nordre Thorer Christiansen Fadder Frogner Nordre Christian Amundsen Fadder Frognerlund Kirsti Gabrielsdatter Fadder Frogner Nordre Lovise Christiansdatter Fadder Frognerlund 26-01-1828 Svend Svendsen Gravlagt Frogner Nordre 18-05-1828 Anders Andreasen Gravlagt Frognerlund 25-05-1828 Petronelle Olsdatter Fadder Frogner Søndre 31-08-1828 Karen Maria Christiansdatter Konfirmant Frogner Nordre 14-09-1828 Jens Christiansen Døpt Frogner Nordre Christian Thoresen Far Frogner Nordre Kirstie Gabrielsdatter Mor Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Fadder Frogner Nordre Karen Maria Christiansdatter Fadder Frogner Nordre 29-09-1828 Ole Anthon Jacobsen Døpt Frogner Nordre Jacob Gjertsen Far Frogner Nordre Marthe Matthiasdatter Mor Frogner Nordre 12-10-1828 Johan Johannesen Fadder Frogner Søndre 01-02-1829 Andreas Jacobsen Fadder Frogner Nordre 27-09-1827 Casper Olsen Konfirmant Frogner Søndre Olea Olsdatter Konfirmant Frognerlund 09-07-1829 Lovise Christiansdatter Gravlagt FrognerlundSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
28-12-1829 Petronelle Olsdatter Fadder Søndre Frogner plassen 02-05-1830 Ole Olsen Fadder Frogner Søndre Petronelle Olsdatter Fadder Frogner Søndre 13-06-1830 Johannes Christiansen Døpt Frogner Nordre Christian Hansen Far Frogner Nordre Sibilla Gundersdatter Mor Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Fadder Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Hjemmedøper Frogner Nordre 05-09-1830 Casper Christiansen Konfirmant Frogner Nordre Matthea Friderichsdatter Konfirmant Frogner Søndre 21-11-1830 Maren Sørensdatter Døpt Frogner Nordre Søren Baltzersen Far Frogner Nordre Andrine Larsdatter Mor Frogner Nordre Casper Christiansen Fadder Frogner Nordre 05-12-1830 Nicolaj Olsen Fadder Frogner Søndre 19-12-1830 Johan Christiansen Døpt Frogner Nordre Christian Thorersen Far Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Mor Frogner Nordre Søren Baltzersen Fadder Frogner Nordre Casper Christiansen Fadder Frogner Nordre Andrine Larsdatter Fadder Frogner Nordre Kari Halvorsdatter Fadder Frogner Nordre Karen Maria Christiansdatter Fadder Frogner Nordre 09-01-1831 Sibilla Gundersdatter Fadder Frogner Nordre 26-06-1831 Lauritz Elevsen Døpt Frogner Nordre Ellev Arnesen Far Frogner Nordre Maren Larsdatter Mor Frogner Nordre Søren Baltzersen Fadder Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
04-11-1832 Johan Olsen Fadder Frogner Søndre Casper Olsen Fadder Frogner Søndre Petronelle Olsdatter Fadder Frogner Søndre 06-01-1833 Hans Martin Christiansen Døpt Frogner Nordre Christiansen Hansen Far Frogner Nordre Sibilla Gundersdatter Mor Frogner Nordre Gunnild Hansdatter Fadder Frogner Nordre 22-09-1833 Anne Maria Johannesdatter Konfirmant Frogner Nordre 10-11-1833 Nicolai Olsen Fadder Frogner Søndre Casper Olsen Fadder Frogner Søndre Petronelle Olsdatter Fadder Frogner Søndre 17-11-1833 Christiania Christiansdatter Døpt Frogner Nordre Christian Thorersen Far Frogner Nordre Kirsti Gabrielsdatter Mor Frogner Nordre Andreas Jacobsen Fadder Frogner Nordre Christian Hansen Fadder Frogner Nordre Karen Maria Christiansdatter Fadder Frogner Nordre 26-01-1834 Jens Christiansen Gravlagt Frogner Nordre 24-05-1834 Massi Petersdatter Gravlagt Frogner Søndre 18-10-1834 Friderich Olsen Forlover Frogner Søndre 23-11-1834 Jørgen Ellevsen Døpt Frogner Nordre Ellev Arnesen Far Frogner Nordre Maren Larsdatter Mor Frogner Nordre Sibilla Gundersdatter Fadder Frogner Nordre 08-03-1835 Juditthe Arnesdatter Fadder Frognerlund 14-06-1835 Gunerius Christiansen Døpt Frogner Nordre Christian Hansen Far Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Sibilla Gundersdatter Mor Frogner Nordre 21-06-1835 Clemet Olsen Fadder Frognerlund 06-03-1836 Nicolai Nilsen Fadder Frogner Søndre 24-03-1836 Kari Halvorsdatter Gravlagt Frogner Nordre 17-04-1836 Casper Olsen Fadder Frogner Søndre 22-05-1836 Berthe Maria Olsdatter Døpt Frognerlund Ole Johannesen Far Frognerlund Juditthe Arnesdatter Mor Frognerlund 19-02-1837 Peter Friderichsen Konfirmant Frogner Søndre 25-02-1837 Ole Poulsen Gravlagt Frogner Søndre 21-04-1837 Anthon Andersen Døpt Frogner Søndre Anders Olsen Far Frogner Søndre Gunhiel Nielsdatter Mor Frogner Søndre Casper Olsen Fadder Frogner Søndre 24-09-1837 Johan Martin Ellevsen Døpt Frogner Ellev Arnesen Far Frogner Mari Larsdatter Mor Frogner Lars Nielsen Fadder Frogner Judithe Arnesdatter Fadder Frognerlund 26-10-1837 Johan Martin Ellevsen Gravlagt Frogner 03-12-1837 Johannes Ellevsen Konfirmant Frogner 22-06-1838 Edvard Olsen Gravlagt Frogner Mellom Ole Johannesen Pårørende Frogner Mellom Judithe Arnesdatter Pårørende Frogner Mellom 01-07-1838 Lene Johannne Christiansdatter Døpt Frogner Nordre Christian Hansen Far Frogner Nordre Sibylle Gundersdatter Mor Frogner Nordre Ole Johannesen Fadder FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Lars Nielsen Fadder Frogner Sofie Larsdatter Fadder Frogner 28-08-1838 Nicolai Olsen Fadder Frogner Casper Olsen Fadder Frogner 26-08-1838 Sibylla Olsdatter Fadder Frogner Søndre 04-11-1838 Lars Enersen Konfirmant Frogner 02-09-1839 Judithe Arnesdatter Fadder/hjemmedøper Frogner 21-10-1838 Herman Johansen Døpt Frogner Vestre Johan Christian Henriksen Far Frogner Vestre Anne Kristine Pedresdatter Mor Frogner Vestre Anders Olsen Fadder Søndre Frognerplass Gunhil Nielsdatter Fadder Søndre Frognerplass 01-01-1839 Gunhill Mathea Johannesen Døpt Frogner Johannes Ellev Arnesemn Far Frogner Maren Larsdatter Mor Frogner 24-03-1839 Niels Martin Larsen Døpt Frogner Mellom Lars Nielsen Far Frogner Mellom Anne Sofie Larsdatter Mor Frogner Mellom 21-04-1839 Andreas Andersen Døpt Frogner Nordre (Frognerlund) Anders Rasmussen Far Frogner Nordre (Frognerlund) Andrine Andreasdatter Mor Frogner Nordre (Frognerlund) Ole Johannesen Fadder Frogner Judithe Arnesdatter Fadder Frogner 14-12-1839 Ole Johnsen Forlover Frogner 23-01-1840 Marie Anstensdatter Gravlagt Frognerlund 08-03-1840 Gunhill Mathea Andersdatter Gravlagt Frogner 12-04-1840 Maren Larsdatter Fadder Frogner 21-04-1840 Niels Nielsen Brudgoms far FrognerSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
14-06-1840 Gunhill Gulbrandsdatter Fadder Frogner 06-09-1840 Johannes Olsen Døpt Frogner Nordre Ole Johannesen Far Frogner Nordre Judithe Arnesdatter Mor Frogner Nordre Lars Nielsen Fadder Frogner Lene Olsdatter Fadder Frogner Søndre 18-10-1840 Anton Andersen Konfirmant Frognerlund 31-12-1840 Karen Christiansdatter Døpt Frogner Nordre Christian Hansen Far Frogner Nordre Sybille Gundersdatter Mor Frogner Nordre 17-01-1841 Johannes Johsnnesen Døpt Frogner Søndre Johan Johannesen Far Frogner Søndre Gunhill Maria Gulbrandsdatter Mor Frogner Søndre Andrine Olsdatter Fadder Frogner Lene Olsdatter Fadder Frogner 13-06-1841 Karen Jørgensdatter Fadder Frogner Gunhil Nielsdatter Fadder Frogner 19-06-1841 Holm Petersen Gift Frogner Peter Olsen Brudgoms far Frogner 18-07-1841 Frederik Olsen Fadder Frogner Andrine Olsdatter Fadder Frogner 17-10-1841 Judithe Ellevsdatter Konfirmant Frogner 30-12-1841 Martin August Andersen Døpt Frognerlund Anders Rasmussen Far Frognerlund Andrine Andreasdatter Mor Frognerlund 30-12-1841 Johan Anton Ellevsen Døpt Frogner Nordre Ellev Arnesen Far Frogner Nordre Maren Larsdatter Mor Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Johannes Ellefsen Fadder Frogner Judithe Arnesdatter Fadder Frogner 26-06-1842 Gunhil Nielsdatter Hjemmedøper Frognerplass 09-10-1842 Inger Helene Olsdatter Konfirmant Frogner Johanne Mathea Andersdatter Konfirmant Frogner Maren Andersdatter Konfirmant Frognerlund 18-07-1843 Edvard Olsen Døpt Frogner Nordre Ole Johannesen Far Frogner Nordre Judithe Arnesdatter Mor Frogner Johannes Ellefsen Fadder Frogner Caspar Olsen Fadder Frogner Judithe Johannesdatter Fadder Frogner Judithe Ellefsdatter Fadder Frogner Maren Larsdatter Fadder Frogner 08-10-1843 Lene Olsdatter Fadder Frogner 04-11-1843 Anders Olsen Fadder Frogner Gunhil Nielsdatter Fadder Frogner ??-01-1844 Anders Forlover Frognerlund 04-03-1844 Christian Amundsen Gravlagt Frognerlund 31-03-1844 Ole Martin Holmsen Døpt Frogner Søndre Holm Petersen Far Frogner Søndre Marie Jørgensdatter Mor Frogner Søndre Judithe Arnesdatter Fadder Frogner Lene Olsdatter Fadder Frogner Elen Jørgensdatter Fadder Frogner 27-06-1844 Edvard Olsen Gravlagt Frogner Mellom 29-09-1844 Gunhill Mathea Ellevsen Døpt Frogner Nordre Ellev Arnesen Far Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Maren Larsdatter Mor Frogner Nordre Ole Johannesen Fadder Frogner Caspar Olsen Fadder Frogner 05-10-1845 Christian Andersen Konfirmant Frognerlund Nils Andersen Konfirmant Frogner Østre 02-11-1845 Julie Olsen Døpt Frogner Nordre Ole Johannesen Far Frogner Nordre Judithe Arnesdatter Mor Frogner Nordre Johannes Evensen Fadder Frogner Ellev Arnesen Fadder Frogner 28-12-1845 Lene Maria Andersdatter Døpt Frognerlund Anders Rasmussen Far Frognerlund Andrine Andreasdatter Mor Frognerlund 10-04-1846 Pauline Holmsdatter Døpt Frogner Holm Petersen Far Frogner Ingeborg Jørgensdatter Mor Frogner Ole Johannesen Fadder Frogner 13-06-1846 Anders Rasmussen Forlover Frognerlund 27-03-1847 Caspar Olsen Brudgom Frogner Søndre 26-06-1847 Ellev Arnesen Forlover Frogner 10-10-1847 Johan Anton Olsen Konfirmant Frogner Gunhil Maria Olsdatter Konfirmant Frogner 18-10-1847 Laurits Ellefsen Konfirmant Frogner Nordre 20-06-1847 Johannes Ellefsen Fadder Frogner Judithe Hansdatter Fadder Frogner 04-07-1847 Elen Maria Ellefsen Døpt Frogner Nordre Ellef Arnesen Far Frogner Nordre Maren Larsdatter Mor Frogner NordreSki Slektshistorielag Kråkstad Bygdebok. Frognergårdene.

Frognergårdene
Andreas Ellefsen Fadder Frogner Johannes Ellefsen Fadder Frogner 29-08-1847 Anton Andersen Fadder Frognerlund 26-12-1847 Geædike Julie Caspersdatter Døpt Frogner Søndre Casper Olsen Far Frogner Søndre Elen Jensdatter Mor Frogner Søndre Nocolai Olsen Fadder Frogner