FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Akershus

Aker

-

-

-

-

Aurskog

-

Bærum

-

-

-

-

Drøbak

-

Eidsvoll

-

Enebakk

-

Feiring

-

-

-

-

Fet

-

1801

Frogn

-

-

Gjerdrum

-

Hurdal

-

Hvitsten

-

-

Høland

-

Hølen

-

-

Kråkstad

-

Lillestrøm

-

-

-

-

-

-

Lørenskog

-

-

-

-

-

-

Nannestad

-

Nesodden

-

Nittedal

-

1910

1900

1891

1885

1875

1865

1801

Skedsmo

-

Son

-

-

-

Sørum

-

Vestby

-

Vestre Aker

-

-

-

-

-

Østre Aker

-

-

-

-

-