Forkortelser i folketellinger digitalarkivet

Forkortelser under kjønn
m = mann
k = kvinne
!! = ubestemmelig kjønn
Forkortelser under bostatus 
b = bosatt på stedet
mt = midlertidig tilstede
f = fraværende
Forkortelser under familiestilling
hf = husfar
hm = husmor
hp = (selv) hovedperson
hu = hustru
s = sønn
d = datter
tj = tjenesteytende
fl = losjerende, hørende til familien
el = enslig losjerende
b = besøkende
Forkortelser under sivilstand
ug = ugift
g = gift
e = enke/enkemann
s = separert
f = fraskilt           
Forkortelser under sykdomstilstand
b = blind
d = døv/døvstum
s = sinnssyk/sinnssvak
a = åndssvak
Forkortelser under statsborgerskap og etnisitet
n = norsk
l = lappisk
lf = lappisk, fastboende
ln = lappisk, nomadiserende
f = finsk (kvensk)
k = kvensk (finsk)
b = blandet
Forkortelser under språk
n = norsk
l = lappisk
f = finsk (kvensk)
Forkortelser under eiendom
bu = butikklokaler
ko = kontorlokaler
ve = verkstedlokaler
fa = fabrikklokaler
an = andre lokaler
le = leilighet (le2:3-1-2 = toroms leilighet: 3 stk totalt i bygården hvorav 1 er ubebodd og 2 er bebodde)