Bygdebøker Hedmark

Alvdal

Alvdal : ei bygdebok. 1 : Bygda gjennom tidene
Alvdal : ei bygdebok. 2 : Garden og ætta

Brandval

Brandval-boka. 1 : Bygdehistorie

Brøttum

Brøttum aldershjem 1916-1990
Slekter og gårder i Brøttum sogn

Elverum

Elverum bygdebok. 1 : Bjølset og Hagen
Elverum bygdebok. 3 : Strandbygda

Elverum bygdebok. 4 : Heradsbygda. 1

Elvreum bygdebok. 5 : Heradsbygda. 2

Elverum bygdebok. 6 : Jømna, Melåsberget

Eidskog

Eidskog bygdebok bind I – Rettelser og kommentarer
Eidskog bygdebok. B. 1 : Gnr. 1-16

Eidskog bygdebok. B. 2 : Gnr. 17-33

Eidskog bygdebok. B. 3 : Gnr. 34-52

Eidskog bygdebok. B. 4 : Gnr. 53-60

Eidskog bygdebok. B. 5 : gnr. 61-73

Folldal

Bygdebok for Folldal. B. 1 : Gard og ætt
Bygdebok for Folldal. B. 3 : Geologi, arkeologi m.m

Bygdebok for Folldal. B. 4 : Folldal verks historie ca 1745-1993

Garden og slekta Oddtrøen, Folldal

Røstagrenda i Folldal : grenda, gardene og slektene

Furnes

Furnes bygdebok. 1
Furnes bygdebok. 2

Grue

Grueboka 1
Grueboka : Svinøre – Fuglerud : Gardsnr 81-90 Svinøre – Fuglerud

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : gnr. 91 Østre Skara og gnr. 92 Vestre Skara

Grueboka : gards-, bosetnings- og slektshistorie : Gardsnr 93 Nes

Grueboka : Finnskogen : gards- og slektshistorie

Hof

Hof bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Åsa og Nord-Jara
Hof bygdebok. B. 2 : Gards- og slektshistorie for Sør-Jara og Mosogn

Hof bygdebok . B. 3 : Gards- og slektshistorie for Østsiden og Finnskogen

Løten

Løtenboka : garder og slekter. 1
Løtenboka : garder og slekter. 2

Løtenboka : garder og slekter. 3

Løtenboka: Rettelser og tilføyelser

Nes

Nes bygdebok. 2 1 : Bruks- og slektshistorie Helgøya
Nes bygdebok. 2 3 : Bruks- og slektshistorie – Midtfjerdingen

Nord-Odal

Nord-Odal bygdebok. B. 1 I : Bosetting og slekter i Sand sokn Området fra og med Suterud, til og med Rovelstad/Røne
Nord-Odal bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn

Nord-Odal bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for Sand sokn

Nord-Odal bygdebok. 1 : Gards- og slektshistorie for Mo sokn

Nord-Odal bygdebok. 2 : Gards- og slektshistorie for Mo sokn

Nord-Odal bygdebok. 3 : Gards- og slektshistorie for Mo sokn … og tillegg til bind I-V

Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819

Os

Bygdebok for Os : bygda og folket. B. 1 : Bygda og folket
Tufsingdalen : gårder og slekter

Osen

Osen bygdebok

Rendalen

Øvre Rendalen : gårdenes og slektenes historie

Ringsaker

Fredheimkretsen i Ringsaker : bygdebok i miniutgave ved 100-årsjubileet

Romedal

Romedalboka : garder og slekter. 1
Romedalboka : garder og slekter. 2

Romedalboka : garder og slekter. 3

Romedalboka : garder og slekter. 5 1 : Vallset sogn

Romedalboka : garder og slekter. 5 Halvb. 2 : Vallset sogn

Stange

Stange bygdebok bind 1 og 2 – register
Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 1

Stange bygdebok : gårds- og slektshistorien. 2

Stor Elvdal

Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 1
Bygdebok for Stor-Elvdal : bidrag til bygdens historie. 2

Sollia. 1 : Eldre generell historie, garder og slekter i Øverdalen skolekrets

Søre Osen

Søre Osen bygdebok . B. 1 : Gårds- og slektshistorie

Sør-Odal

Sør-Odal bygdebok . 2 : Bosetting og slekter gnr. 12-25 i Strøm sokn
Sør-Odal bygdebok . 6 : Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma

Sør-Odal : gard og ætt. 2 : Ulleren og Oppstad gard og ætt

Tolga

Tolga : Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen : gards- og slektshistorie. 1

Trysil

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 1 I : Garder og slekter bidrag til bygdens historie
Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 2 II : Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 3 III : Garder og slekter bidrag til bygdens historie

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 1 : Alminnelig del

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 4 2 : Alminnelig del

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 5 : Supplementsbind til Trysilboka for søre og østre Trysil

Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 8 : Garder og slekter

Tynset

Kvikne : ei bygdebok. B. 1 : Bygdesoga
Kvikne : ei bygdebok. B. 2 : Gardsbruk, koparverk

Tylldalen – Brydalen bygdebok
Tynset bygdebok . 1-2 2 : Gard og ætt

Vang

Vangsboka. 1 : G.nr. 178-194
Vangsboka. 2 : G.nr. 153-177

Veldre

Veldre bygdebok

Vinger

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 1
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 2

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie. 3 : Austmarka med Varaldskog

Våler

Våler bygdebok

Åmot

Åmot bygdebok. 2 : Garder og slekter