Bygdebøker Møre og Romsdal

Aukra

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bygdeboka . 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4

Aure

Bygdabok for Aure : bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie. B. 2 : «Den nye dagen gryr» bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie
Gardtales i Aure. 1

Averøy

Averøy bygdebok . B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand
Averøy bygdebok . B. 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Eide

Eideboka. B. 2 : Gard og slekt
Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Folkestadbygd

Folk og fortid i Folkestadbygd. 2

Fræna

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Giske

Borgund og Giske. 1
Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Gjemnes

Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1
Gards- og ættesoge for Gjemnes. 2

Halsa

Halsaboka. B. 1
Halsaboka. B. 2

Halsaboka . B. 3

Haram

Haram bygdebok. 1:1
Haram bygdebok. Kyrkjesoga. Skulesoga

Skrift. no. 18 D. b : Avskrift av kirkebok for Haram prestegjeld 1689-1738

Slekter på Fjørtoft og Haram : år 1500-1990

Hareid

Soga om Hareid og Ulstein : gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset. 5 : Gardar og folk gnr. 40 Brandal – gnr. 51 Røyset

Herøy

Herøyboka. B. 1 : Gardar og folk
Herøyboka. 1 B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 3 : Gardar og folk

Herøyboka. 2 : Landslag og folkeliv

Herøyboka. 3. 1 : Bygdesoga

Herøyboka. 3. 2 : Bygdesoga

Hjørundfjord

Ei Hjørundfjordætt
Fem slekter frå Hjørundfjord

Hjørundfjordboka bind 4

Holm

Bygdebok for Holm sokn. 1
Bygdebok for Holm sokn. 2

Kvernes

Kvernes kirke 100 år : 1893-1993
Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 1

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 2

Midsund

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Ei Holeslekt

Nesjastranda

Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112

Nesset

Gards- og ættesoge for Nesset. 2
Gards- og ættesoge for Nesset. 3

Gards- og ættesoge for Nesset. 4

Gards- og ættesoge for Nesset. 5

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset. 8

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Norddal

Ei Valldalsslekt gjennom 250 år
Norddal bygdebøker II. Hus og heim – gard og grend. 1966.

Norddal bygdebøker. 1 : Ættebok

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l : Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Rindal

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1
Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV
0

Sande

Sandesoga. 1
Sandesoga bind 2

Sandesoga bind 3

Sande og Rovde

Soga om Sande og Rovde. 1
Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Soga om Sande og Rovde. 4

Soga om Sande og Rovde. 5

Sandøy

Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Sandøy i Romsdal. 1 : Bygdesamfunnet

Skodje

Bygdebok for Skodje
Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69

Smøla

Smøla bygdebok : gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg – Vikan. B. 1 : Utviklinga fram til år 1700 gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg – Vikan
Smøla bygdebok . B. 2 : Gards- og ættesoge for Hellesfjord – Kråkvær

Smøla bygdebok . B. 5 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 6 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 7 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Stangvik

Heimar og ætter i Stangvik. 2g

Stordal

Stordal 1892-1992

Stranda

Stranda bygdebok. 1 : Gard og grend
Stranda bygdebok. 2 : Liv og lagnad

Straumsnes

Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1
Gards- og ættesoge for Straumsnes. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3

Sula

Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya
Sunndal
Sunndalsboka : bygdahistoria frå 1920 til 1980. 8 : Tidsskifte bygdahistoria frå 1920 til 1980

Sunnylven og Geiranger
Sunnylven og Geiranger. 1

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt

Surnadal

Gards- og ættesoge for Surnadal. 1
Gards- og ættesoge for Surnadal. 2

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 1

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 2

Surendalinger utkommanderte i krigsaarene fra 1807 til 1814

Sykkylven

Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 1
Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 2

Sykkylven : gardssoga. 1

Sykkylven : nye slekter : framhald av Gardssoga bd. 1 og 2

Syvde

Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge

Tingvoll

Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 1
Gards- og ættesoge for Tingvoll. 1

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 2

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 3

Todalen

Garden ved brua : Bruset i Todalen : gard og ætt i 300 år
Todalen : bygdebok

Tustna

Grasvikslekta med Svensvikslekt og Jørgenvågslekt fra Tustna

Ulstein

Ei lita bok, ei stor sak : Ulstein 1917-1992
En Ulsteinætt

Vartdal

Vartdalssoga : Første bandet. Gards- og ættesoge
Vartdalssoga : Allmenn soge. B. 3 :Andre delen

Vartdalssoga : gards- og ættesoge. B. 4 : Allmenn soge gards- og ættesoge

Vestnes

Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord. 1 : Tresfjord
Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord : Fiksdal sogn

Volda

Gardar og ættar i Volda bind 1
Gardar og ættar i Volda bind 2

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Vågane

Bygdebok for Vågane : gards- og slektshistorie for

Ørskog

Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga

Ørsta

Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998
Ei Hjørundfjordætt

Ei slektsgrein etter Synnøve og Olaf Strand

Fem slekter frå Hjørundfjord

Ætt frå Hovden og Vinjevollngs Storfjorden
Ørsta-album. 1
Ørsta Bygdebok

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998

Åsskard

Folk og heimar i Åsskard : bygdebok