Bygdebøker Sogn og Fjorande

Askvoll

«Fyr det gode og væne i livet» : Holmedal ungdomslag 1896-1996
Askvoll bygdebok. 1 : Kristendomens innføring år 996, kyrkjehusi, gravplassane, prestekallet, prestane og anna personell m.m. 1306-1963

Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969

Aurland

Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge : den gamle storgarden som vart prestegard og til slutt skulegard
Aurland bygdebok fram til om lag 1920

Aurland : fra 1835-1985. 3 : Aurland bygdebok fra 1835-1985

Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 2, : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland

Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 3, Till. Bd. 1 : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland

Gardssoga for Aurland : Vassbygdi og fjellgardane

Balestrand

Balestrand : bygd og ætter
Balestrand. 2 : Gards- og ættesoge gard nr. 1-34 : gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985

Breim

Bygselmenn i Breim
Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid

Brekke

Brekke herred : ei bygdebok . 1

Bremanger

Bremanger bygdebok. 1 : Soga fram til 1801

Davik

Dombestein – Steen : en slekt fra Davik – Nordfjord : lensmann Olai Steen og etterslekt
Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4 : Dei einskilde bygder Davik

Eid

Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar

Fjaler

Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet
Førde

Førde bygdebok 1 : Gardssoge og soga om folket
Førde bygdebok. 2 2 : Gardssoge og soga om folket

Gaular

Bygdebok for Gaular. 1 : Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660
Bygdebok for Gaular : – vekst innafor faste rammer. 2 : Perioden 1660-1865 – vekst innafor faste rammer

Bygdebok for Gaular : samarbeid og motsetningar. 3 : Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar

Bygdebok for Gaular : Viksdalen sokn. 4 : Gardar og folk Viksdalen sokn

Bygdebok for Gaular : Sande sokn. 5 : Gardar og folk Sande sokn

Bygdebok for Gaular. 6 A : Gardar og folk Bygstad sokn

Bygdebok for Gaular. 6 B : Gardar og folk Bygstad sokn

Drægebøslekta i tekst og bilder

Gaularsoga. 1 : Gardssoga for Gaular

Gaularsoga. 2

Gaularsoga. 3

Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere

Gloppen

Apalset slekta
Hyen og Nes slektar

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Gulen

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 1
Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 2

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 3

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (gml. utg.)

Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (gml. utg.)

Hornindal

Eid og Hornindal
Slekten Indre Svor, Hornindal

Hyllestad
Hyllestad bygdebok . 1 : Soga om folket
Hyllestad bygdebok. 2 : Soga om folket

Høyanger

Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune

Jølster

Fra Jølster til Bergen : en undersøkelse av utflyttingen fra Jølster og innflyttingen til Bergen i tiden fra andre halvdel av 1600-tallet til første del av 1800-tallet
Jølster : bygda og breen

Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim

Kyrkjebø

Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga
Ættebok for Kyrkjebø. 1

Leikanger

Leganger’ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn

Luster

Frå Holmedal til Hafslo : Hafslo husstellfagskule 100 år
Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn

Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn

Hafslo : bygd og ætter

Luster : bygd og ætter

Lærdal

Lærdal
Lærdal bygdebok : Borgund sokn. 1 : Heim og ætt Borgund sokn

Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø

Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto – Hunderi

Lærdal og Borgund : bygd og ætter

Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister

Naustdal

Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153
Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge

Naustdal kyrkje 1891-1991

Selje

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy
Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Sogndal

Bondeslekt fra Sogndal i Sogn : ahnetavle
Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800

Solund

Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1
Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2

Stryn og Innvik

Garden Sølvberg og folk som har røter der
Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 2 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn

Tre kvinner – og ein gard

Svanøy

Svanøy hovedgård : historien om et impulssentrum

Undredal

Undredal : kyrkja og bygda

Vik

Biletbok frå Vik
Biletbok frå Vik II
Biletbok frå Vik III
Bygdabok for Vik i Sogn. 2

Vågsøy

Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy
Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet

Årdal

Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet / skriftstyrar: Dagfinn Krossen ; utgjeven av Årdal kommune
Stadnamn i Årdal i Sogn

Årdal i Sogn : bygd og ætter