FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Troms

Astafjord

-

-

-

-

-

-

-

Balsfjord

-

-

-

Bardu

-

-

-

-

-

Berg

-

-

-

Bjarkøy

1900

-

-

-

-

-

Dyrøy

-

-

-

-

-

Harstad

-

-

-

-

-

-

-

Helgøy

-

-

-

-

-

Hillesøy

-

-

-

-

-

Ibestad

-

-

-

Karlsøy

-

-

Kvænangen

-

-

-

-

-

Lavangen

-

-

-

-

-

-

-

Lenvik

-

-

Lyngen

-

-

Malangen

-

-

-

-

-

Mefjord

-

-

-

-

-

-

-

Målselv

-

-

-

Nordreisa

-

-

-

-

-

Salangen

-

-

-

-

-

Skjervøy

-

-

Sørfjord

-

-

-

-

-

-

-

Sørreisa

-

-

-

-

-

Torsken

-

-

-

-

-

-

Tranøy

-

-

Tromsøysund

-

-

-

Trondenes

-

-