Prestegjeld og sokn i Vestfold

Andebu
Andebu, Høyjord og Kodal.

Borre
Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Botne
Botne og Hillestad. Inntil 1866 også Holmestrand.

Brunlanes
Tanum, Berg og Kjose.
Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand

Hedrum
Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Hof
Hof og Vassås.

Holmestrand
Utskilt fra Botne prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.07.1865.

Horten
Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld.

Lardal
Svarstad, Hem og Styrvoll.

Larvik
Larvik og Langestrand. Utskilt fra Hedrum prestegjeld ved reskript 05.05.1741. For tiden før 1814, se klokkerbøkene.

Nøtterøy
Nøtterøy og Tjøme. Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ramnes
Ramnes, Fon og Vivestad.

Sandar
Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 1877 også Sandefjord.

Sande
Reskript 13.06.1691: overført fra Bragernes til Tønsberg prosti. Omfattet inntil 1752 også Skoger og Tangen (se Buskerud; Skoger). Reskript 26.04.1754 jfr. kontrakt 1737: fem gårder under Jarlsberg Verk ble overført fra Bragernes til Sande.

Sandefjord
Utskilt fra Sandar ved kgl. res. 30.04.1877.

Sem
Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Stavern
Stavern tatt i 1799 fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Skrivelse fra prosten 31.05.1811. Jfr. kanselli-promemoria 27.04.1799. Bestemt ved første vakanse, reskript 05.09.1794.

Stokke
Stokke, Skjee og Arnadal.

Strømm
Strømm og Svelvik. Tidligere kirkesokn i Hurum prestegjeld. Skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 02.03.1861.

Tjølling
Ministerialbøker

Tjøme
Tjøme og Hvasser.
Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Tønsberg
Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Våle
Våle og Undrumsdal.

Dissentersamfunn i Vestfold
Den katolsk apostoliske menighet i Larvik

Kirkeåret

Dominica I-IV adventus 1-4 søndag i advent
Festum Navitatis Domini 1.juledag
Festum Sti. Stephani 2.juledag
Festum Sti. Johannis Evangelistæ 3.juledag
Festum Novi Anni Nyttårsdag
Epiphania Domini Hellige tre konger (6.januar)
Dominica I-VI Post Epiphaniam 1-6 søndag etter hellig tre konger
Septuagesima 2.søndag før fastelaven
Sexagesima Søndag før fastelaven
Quinquagesima Fastelaven
Quadragesima 1.søndag i faste
Reminiscere 2.søndag i faste
Oculi 3.søndag i faste
Lætare 4.søndag i faste (midfaste)
Judica 5.søndag i faste
Palmarum Dominica Palmesøndag
Dies Coneæ domini Skjærtorsdag
Dies parasceves Langfredag
Pascha Dom. 1.påskedag
Quasi modo geniti 1.søndag etter påske
Misericordia Domini 2.søndag etter påske
Jubilate 3.søndag etter påske
Cantate 4.søndag etter påske
Rogate 5.søndag etter påske
Festum Ascensionis Domini Kristi himmelfartsdag
Exaudi 6.søndag etter påske
Pentecoste 1.pinsedag
Trinitatis Dominica Trefoldighets søndag, søndag etter pinse
Dom. I-XXVII Post Trinitatis 1-27 søndag etter trefoldighet
Feria I eller prima Søndag
Feria II eller secunda Mandag
Feria III eller tertia Tirsdag
Feria IV eller quatro Onsdag
Feria V eller quinta Torsdag
Feria VI eller sexta Fredag
Feria VII eller septima Lørdag
Dies Dominica Søndag
Dies Lunae Mandag
Dies Martis Tirsdag
Dies Mercurii Onsdag
Dies Jovis Torsdag
Dies Veneris Fredag
Dies Salurni Lørdag
anno currentis inneværende år
anno futuris neste år
anno hujus dette år
anno preterito avvikte år
actum dato for omtalt handling i dokument
datum dato for utferdigelse av dokument
ejusdem anni, (ej.a.) samme år
ejusdem mensis, (ej.m.) samme måned
publique absolution, (public abs.) syndstilgivelse ved offentlig skriftemål