Bygdebøker Oppland

Gudbrandsdalen

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen I
Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen II

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen III

Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen IV

Freda hus og gardstun i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen : gård og kirke

Gudbrandsdalsboka : folk og yrkje

Husmannsfolk : husmannsminne frå Gudbrandsdalen : utgitt til Husmannsdagene 1979

Nilsengslekta

Dovre

Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell : dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år

Fron

Fron-slekter
Historia om Fron. 1 : Fram til 1940

Historia om Fron. 2 : Etter 1940

Fåberg

Bonden og bygda : Fåberg bondelag 100 år 1995
Fåberg og Lillehammer. 2

Fåberg og Lillehammer. 10 : Vår barndoms by. Fåberginger i ufred og krig

Fåberg og Lillehammer. 11 : Skolehistorie for Fåberg og Lillehammer

Fåberg og Lillehammer. 16 : Register for Fåberg historielags årbøker 1-15 (1997)

Gausdal

Gausdal bygdehistorie B. 1 : Fra istid til vikingtid : forhistorie
Gausdal bygdehistorie B. 2 : Mellomalderen 1000 – 1530

Gausdal bygdehistorie B. 3 : Folkevekst og levekår 1530-1830

Gausdal bygdehistorie B. 4 : Endring og oppbrot : 1830-1914

Gausdal bygdehistorie B. 5 : Mot vår egen tid 1914-1980

Gausdal bygdehistorie B. 6 : Dokkfløy fra istid til kraftmagasin

Greiner fra Gausdal : Sønstehage-ætt ca 1680-1994
Jaredal : eksempel på ei bygdebok, tilegna Vestre Gausdal

Nordre Fougner i Follebu : Torstein og Agnete Fougners forfedre og etterkommere

Skibskaptein Hans Kraabøls opptegnelser om slegter og gaarder i Gausdal

Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen : personalhistoriske og genealogiske oplysninger

Heidal

Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt : fra Heidal i Gudbrandsdalen

Lesja

Bygdebok for Lesja. 1 : Gards- og slektshistorie for Lesjaskogen
Bygdebok for Lesja. 2 : Gards- og slektshistorie for nørdre del av Lesja hovudsokn

Bygdebok for Lesja. 3 : Gards- og slektshistorie for søre del av Lesja hovudsokn

– gjort kva gjerast skulle : om arbeid og levekår for kvinner på Lesja ca. 1910-1930

Oversyn over slekta Nestande frå Lesja 2000

Lom

Bygdabok for Lom. 1 : Gards- og ættesoge for Vårdalen
Elvesæter : gard og ætt

Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk

Nord-Fron

Gardar og slekter i Fron. 2 : Nord-Fron
Snekkerstuslekta : etterslekta til Paul Snekkerstuen (ca 1730 til 1795) og Marit Olsdatter (1740-1835)

Ovanum Helgefell : ættesogur frå Skåbu

Ringebu

Da fjellet ble matbu og stabbur : Allergodtslekten fra Brekkom Ringebu
Husmannsbruket Guttuhaugen

Myre i Fåvang : gards- og slektshistorie for nedre Myre 1500-2000

Sel

Høvringen : frå sæterstell til hotelldrift : folk og ætter

Skjåk

Nordberg arbeiderkvinnelag : 50 år – 1999
Skjåk bygdebok . B. 1 : Historia fram til 1537

Skjåk bygdebok . B. 3 : Historia 1798-1914

Sylvester Sivertson – publicist

Særtrykk til ættebok for Skjåk

Ættebok for Skjåk : alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene. 1 : Skjaaks slægter alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene

Ættebok for Skjåk. 2

Sør-Fron

Gardar og slekter i Fron. 1 : Sør-Fron

Vågå

Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåkden

Øyer

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 1
Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 2

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 3

Bygdabok for Øyer : natur og kultur, innsyn og utsyn. 4

Biri

Biri-Snertingdal bygdebok. 1
Biri-Snertingdal bygdebok. 2

Biri-Snertingdal bygdebok. 3 : Ættebok

Hadeland

Hadeland : bygdenes historie. 1 (1932)
Hadeland : bygdenes historie. 4 (1953)

Hadeland folkemuseum 75 år : 1913-1988

Hadelands eldste bosetningshistorie

Kartbladet Gran (1923)

Nordmarksfolk: plasser og slekter gjennom 300 år

Land

Boka om Land. B. 1
Boka om Land. B. 2

Boka om Land. B. 3 : Gårdshistorie for Søndre Land (Hov)

Boka om Land. B. 4 : Utvandringen til Amerika fra Nordre og Søndre Land 1839-1915

Boka om Land. B. 7 : Folketoner fra Land

Nordre Land

Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger

Snertingdal

Anton og Stennethe Bergli (slektsbok)

Søndre Land

Gårdshistorie for Søndre Land

Toten

Norske gardsbruk : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten
Toten-almenningenes historie

Totens bygdebok. 1

Vardal

Vardal bygdebok. 4 4:1
Vardal bygdebok. 4 4:4

Vardal bygdebok. 4:5

Vestre Toten

Totens bygdebok . B. 5 : Eina

Østre Toten

Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavlere f. Landmark, deres barn og næreslektninger
Opland fylke : Gjøvik med omliggende distrikter (utg. 1923)

Valdres

Gamalt fraa Valdres
Gamalt fraa Valdres. 1

Gamalt fraa Valdres : o noko taa kort ifraa Valdres. 2 : Gamal tru o gamal skjikk o noko taa kort ifraa Valdres

Gamalt fraa Valdres. 3

Gamalt fraa Valdres. 6

Om det koster deg livet : fra krigens dager i Valdres

Valdres bygdebok. 2 : Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk

Valdres bygdebok. 3 1

Valdres bygdebok. 4 : Handel, samvirke og samferdsel

Valdres bygdebok. 5 1 : Næringsvegane Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar

Valdres bygdebok. 6 : Skule, lag og annan kultur

Valdres bygdebok . 8 1 : Valdresidrett

Valdres bygdebok . 8 2 : Valdresidrett

Valdresfolk

Valdres matrikul 1667

Valdres-soga : gards- og ættesoga. 1

Valdres ungdomslag 100 år : 1899-1999

Vang og Slire : Valdres. 1 : Vang og Slire Valdres

Vang og Slire : Valdres. 2 : Gaardsbeskrivelse over Vang Valdres

Vang og Slire : Valdres. 3 : Vestre Slire Valdres

Vest-Oppland og Valdres

Vestoplandene og Valdres i tekst og billeder

Vang og Slire : (4) ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865

Ættararv

Ættarminne

EtnedalBruflat kyrkje gjennom tidene
Etnedal fra krig til fred : 1940-1945

Etnedal kommune 1894-1994

Flagget i Madslangrudberget 100 år

Hundre år på ski : Etnedal skilag 1898-1998

Kampene ved Høljarast bru 21 – 24. april 1940

Krigarar frå og krigshandlingane i Etnedal våren 1940

Nord-Etnedal kyrkje 1866-1991

På heimleg grunn : folkeminne frå Etnedal

Senterpartiet i Etnedal gjennom 70 år

Slekten fra Espelien i Etnedal

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok . 1 B : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gard og bygd i Etnedal Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn ; etnedalssongar ; etnedalsbibliografi  ; register for band A-C

Nord-AurdalAurdalskyrkja : frå Lund sok99 : hundreårsskrift
Kyrkja ved fjorden : Svenes kyrkje på Strand 250 år

Ulnes kyrkje : 750 år 1995 – bygd midt på 12
n til Valdres prosti
Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-19
00-talet
Vårvon XVII og Valdres folkehøgskule i 40 år

Sør-AurdalBagn bygdesamling : ein gløtt av gamletida
Begnalinjen : en fremstilling angaande jernbane gjennem Aadal og Begnas Dalføre

Berte Skrukkefyllhaugen – boken om Vassfaret og de som bodde der

Dagboknotater om Gutta i Buvassfaret 1944-45

Grøv-slekta : slektshistorie

Hasle-slekta, 1793-1981

Søre Aurdal og Etnedalen : noko tilfang til ei bygdesoge um Valdres

Valdres bygdebok. 1 B : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera

Valdres bygdebok. 1 C : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Garthus, Tollevsrud og Strømmen

Valdres bygdebok. 1 D : Gard og bygd i Sør-Aurdal : Hedalen og Vassfaret

Vang

Baggethun-slekten og Josefine Listeruds slekt : samt nogen opplysninger om slektene Dalager, Riis, Wangensteen, Colding og Anker
Valdres bygdebok . 1 B : Gardar og slekter i Vang Austsida i Vang sokn

Valdres bygdebok . 1 C : Gardar og slekter i Vang Høre sokn

Øye stavkyrkje

Vestre Slidre

Gardshistorie for Øvre Vik i Vestre Slidre1 : Gardar og slekter i Vestre Slidre