Latinske ord og uttrykk på dødsårsaker

Latinske ord og uttrykk på dødsårsaker
LatinSvensk
AbortusSjukdomar vid förlossning
Abortus et partus difflcilisMissfall och svår barnsbörd
AbscessusVarfeber
Abscessus hepatisSjukdomar i lefern
Abscessus psoaticusPsoasinflammation
Abscessus renalisAndra sjukdomar i urinorganen
Abscessus retroparyngBulnad
Abscessus stercoralisKronisk lefersjukdom
Abscessus urinariusUrinabscess
Abscesus ceribriHjern- och hjernhinneinflammation
ActinomycosisAndra kroniska infektionssjukdomar
Adenitis (septica)Varfeber
Adenitis tuberculosaTuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
AdenomaSvulster af andra slag
Adenopathia scrophulosaSkrofler
Adepositas universalisAndra konstitutionella sjukdomar
Aii organorum locomotionis et ossiom morbiAndra sjukdomar i rörelseorganen och bensystemeet
Albuminuria acutaAkut njurinflammation
Albuminuria chronicaKronisk njurinflammation
AlcoholismusAlkoholsjukdom (Hit räknas fylerigalenskap. Delirium)
Alcoholismus acutusAkut förgftning af alkohol
Alcoholismus chronicusKronisk alkoholsjukdom
Alii casus morteferi.Andra olyckshändelser.
Alii morbi congeniti.Öfriga medfödda sjukdomar.
Alii oranorom uropoeticorum morbiAndra sjukdomar i urinorganen
Alii organiom sexualium muliebrium morbi.Andra sjukdomar i de Qvinliga könsorganen
Alii organorum circulationis morbi.Andra sjukdomar i blodomloppsorganen.
Alii organorum digestinonis morbiAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Alii organorum respirationis morbi.Andra sjukdomar i andningsorganen.
Alii systematis cutanei et telæ connexivæ morbiAndra hud- och bindväfssjukdomar
Alii systematis nervosi morbi.Andra sjukdomar i nervsystemet
Aliæ cachexiæAndra konstitutionella sjukdomar
Aliæ infectiones acutæAndra akuta infektionssjukdomar
Aliæ infectiones chronicæAndra kroniska infektionssjukdomar
Aliæ intoxicatines chronicæAndra kroniska förgiftningssjukdomar
Altresiæ congenitæ. Atresia ani vel urethræMedfödda hopvexningar. Ex.Sluten ändtarm, Slutet
Ambustio. CombustioFörbränning
AmygdalitisInflammation i mun och svalg
AnaemiaAndra konstitutionella sjukdomar
Anaemia cerebriAndra sjukdomar i nervsystemet
Anaemia perniciosa progressivaAndra konstitutionell sjukdomar
Anaemia post partumMissfall och svår barnsbörd
Anchylostomum duodenaleAndra Sjukdomar i matsmältningsorganen
Aneurysma.Pulsåderbråck.
Angina diphtheriticaDifteri
Angina LudoviciBulnad
Angina malignaDifteri
Angina membranaccaStrypsjuka
Angina parotideaPåssjuka
Angina pectorisAndra sjukdomar i blodomloppsorganen
Angina tonsillaris et fauciumInflammation i mun och svalg
AngiomaSvulster av andra slag
Anthracosis pulmonumKroniska yrkespneumonier
Anthrax contagiosusMjeltbrand
Anthrax vulgarisBrandböld
Anus imperforatusMissfoster och bildningsfel
Anus praeternaturalisAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Anæmia. Hit räknas LeukæmiaBlodbrist
Aphthæ malignæMunnens inflammation
Apneumatosis congenitaBristande lungutvidgning
Apoplexia CerebriHjernslag. Hjernuppmjukning.
Apoplexia cerebri; sanguinea I. nervosaSlaganfall.
Apoplexia medullæ spin.Andra sjukdomar i nervsystemet
Apoplexia pulmonum.Lungslag
Appendicitis
Arsenismus acutusVåldsam död
Arsenismus chronicusKronisk förgiftning af metalliska gifter
ArteriosclerosisPulsåderinflammation
ArteriothrombosisBlodpropp
ArthritisGikt
Arthritis (urica, vera)Gikt
Arthritis deformansLedgångsinflammation
Arthritis septicaVarfeber
Arthritis tuberculosaBen- och ledgångstuberkulos
ArthrocaceBen- och ledgångstuberkulos
ArthrocaceLedgångsinflammation
ArthroitisLedgångsinflammation
Arthroitis. Synovitis.Ledgångsinflammation
AscitisBukvattensot
Asphyxia neonatorumMedfödd svaghet. Bristande lungutvidgning.
Asthama Thymicum MilariBröstkramp
AsthmaLungemfysem. Bröstkramp.
Atelectasis pulmonon.Bristande lungutvidgning.
AthetosisAndra sjukdomar i nervsystemet
Atresia aniMissfoster och bildningsfel
Atresia intestiorumMissfoster och bildningsfel
Atresia orisMissfoster och bildningsfel
Atresia urethræMissfoster och bildningsfel
AtrophiaAndra matsmältnings sjukdomar
Atrophia Cerebri CongnitaÖfriga medfödda sjukdomar
Atrophia cerebri.Hjerntvinsot.
Atrophia cordisAndra sjukdomar i blodomloppsorganen
Atrophia hepatis acutaLefversjukdom
Atrophia muscularis progressivaAndra sjukdomar i nervsystemet
Atrophia universalis (neonatrium)Medfödd svaghet
Atrophia, TabesTvinsot
Balantidium coliAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
BronchiectasiaKronisk luftrörsinflammation
Bronchitis acutaAkut luftrörsinflammation.
Bronchitis acuta I. ChroncaLuftrörsinflammation.
Bronchitis Asthma
Bronchitis CapillarisAkut luftrörsinflammation
Bronchitis chronicaKronisk luftrörsinflammation.
BronchopneumoniaLunginflammation
BuboAndra akuta infektionssjukdomar
BursitisAndra sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
CachexiaAndra konstitutionella sjukdomar
CancerKräfta
Cancer aliorum orgaurumKräfta i andra organ
Cancer aquaticusAndra hud- och bindväfvssjukdomar
Cancer mammæKräfta i bröstkörteln
Cancer Pancreatis
Cancer uteriKräfta i lifmodern
Cancer ventriculiKräfta i magsäcken.
CarbunculusBrandböld
CarcinomaKräfta
CarcinosisKräfta
Carditis (Endocarditis/Pericarditis)Hjertiflammation.
CariesBenröta
Caries ScrophulosaSkrofler
Caries syphilicaSyfilis (förvärfvad)
Caries tuberculosaBen- och ledgångstuberkulos
Casus mortiferiOlyckshändelse eller våda
Catarrhus bronchialisAkut luftrörsinflammation
Catarrhus ventric. acut.Akut inflammation i magen och tarmarne
Catarrhus ventric. chron.Kronisk inflammation i magen och tarmarne
Catarrhus vesicæ urinarUrinblåseinflammation
Catarrhus vesicæ.Andra könsorganens sjukdomar
Catarris gastro-intestinalis acutusAkut inflammation i magen och tarmarne
Catarris gastro-intestinalis chronKronisk inflammation i magen och i tarmarne
CephalhæmatomaÖfriga medfödda sjukdomar
CephaloceleMissfoster och bildningsfel
Chalicosis pulmonumKroniska yrkespneumonier
ChancreAndra acuta infiktionssjukdomar
ChlorosisBleksot
CholelithiasisGallsten
Cholera asiatica.Asiatisk kolera.
Cholera infantumAkut mag- och tarminflammation
Cholera nostrasInhemsk kolera (Puken)
Cholera nostras. Cholera infantum.Inhemsk kolera. Barnkolera.
CholerinaAsiatisk kolera
CholesteatomaSvulster af andra slag
Cholesteatoma (auris)Andra Ögonsjukdomar
ChondromaInflammation i hjertsäcken
ChoreaDanssjuka
Cirrhosis hepatisLefersjukdom
Cirrhosis mammaeKräfta i andra organ
ColicaAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Colica hepaticaGallsten
Colica renalisNjur och blåsten
Colica saturninaKroniska förgiftning af metalliska gifter
ColitisTarminflammation
Colitis acutaAkut inflammation i magen och i tarmarne
Colitis chronicaKronisk inflammation i magen och i tarmarne
Collapsus pulmonomAndra sjukdomar i andningsorganen
CombustioFörbränning
Combustio, IdiocatacausisFörbränning, Sjelförbränning
CommotioHjern- eller nervskakning
Commotio cerebri et medullaespin (traum)Krossning och brott
Compressio medullae spinalisInflammation i dess hinnor
CongelatioIhjelfrysning
Congestio ceribriHjernslag; Hjernuppmjukning
ContusioKrossning
Contusio ceribriOlyckshändelse
Contusio medull.spinUnder rus
ConvulsionesKonvulsioner
Convulsiones. Eclampsia neonatrium et partrentium.Konvulsioner. Hit räknas hjertsprong hos barn
CoprostatisAndra matsmältningsoganens sjukdomar
Cor adiposumFetthjerta
Corpus extran laryngisLuft i lungsäcken
Corpus extran oesophagiPulsårderbråck
Corpus extran pharyngisBristning af mjelten
CoxarthrocaceBen och ledgångs tuberkulås
Coxitis tuberculosaAnnan tuberkulås
CoxitsBeninflammation Ledinflammation
CroupBröstvatternsot
Cuprismus acutusVåldsam död
Cuprismus chronicusAndra kroniska infiktionssjukdomar
CyanosisBlåsot
Cyanosis congenitaDödfödd
Cysta ovariiLifmoderbristning
CystitisUrinblåsinflamasion
CystitisAndra könsorganens sjukdomar
CystocarcinomaKräfta
CystosarcomaSarkom
Debilatas congenitisMedföd allmän svaghet
Debilitas congenita.Medfödd svaghet.
DecubitisMedfödd svaghet
Degeneratio amyl. hepatisNjurbäckensinflammation
Degeneratio amyl. spleniesNjurbäckenvattensot
Degeneratio anyl. renumAndra konstitutionella sjukdomar
Degeneratio cordisAndra sjukdomar i blodomloppsorganen
Delirium tremeusEngelska sjukan
DementiaBlodträngning till hjerna och ryggmärg
Dementia paralyticaSlöhet med förlamning
DiabetesSockersjuka
Diabetes insipidusAndra ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar
Diabetes mellitusSockersjuka
Diarrhoea acutaAkut inflammation i magen och tarmarne
Diarrhoea chronicaKronisk inflammation i magen och i tarmarne
DiarrhoreaDiarrhé
DilaceratioVåldsam död
Dilatatio cordisAndra sjukdomar i blodomloppsorganen
DiphteritisElakartad halssjuka
Diphtheria.Difteri.
DysenteriaRödsot
DyspepsiaAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Dystrophia muscularis progressivaAndra sjukdomar i nervsystemet
Ecephlitis. Hit räknas MeningitisHjernhineinflammation
EchinococcusAndra kroniska infektionssjukdomar
EclampsiaEklampsi
EcnoiaSinnessjukdom
Ectopia cordisMissfoster och bildningsfel
Ectopia vesicæMissfoster och bildningsfel
EczemaAndra hudsjukdomar
Elephantiasis arabumAndra hudsjukdomar
Elephantiasis grecorumSpetälska
EmboliaBlodpropp
EmboliaBlodkärlstillststängning.
Emollitio cerebriHjärnblödning. Hjärnuppmjukning.
Emphysema pulmonom. Asthma.Lungemfysem. Bröstkramp.
Emphysema pulmonumAndra andningsorganens sjukdomar
EmpyemaLungsäcksinflammation
Empyema vesicæ felleæLefversjukdom
Empysem pulmonumEmphysem
EncephalitisAndra nervsystemets sjukdomar
Encephalitis et meningitis1. Abscessus cerebri. 1Hjern- och hjernhinneiflamation
Encephalocele congenitaMissfoster och bildningsfel
EncephalomalaciaHjernslag. Hjernuppmjukning.
Encephalopathia saturnKronisk förgiftning af metalliska gifter
EnchondromaSvulster af andra slag
Endarteritis chronica.Pulsåderinflammation.
Endocardis. Myocarditis. Pericaditis.Hjertinflammation
EndocarditisHjertinflammation
EnteritisTarminflammation
Enteritis acutaAkut mag- och tarminflammation
Enteritis chronicaKronisk mag- och tarminflammation
Entero-colitis acutaAkut inflammation i magen och tarmarne
Entero-colitis chronicaKronisk inflammation i magen och tarmarne
EnterostenosisTarmhinder
EpididymitisTestikelinflammation
EpilepsiaFallandesjuka / Fallandesot
Epilepsia potatorumKronisk alkoholsjukdom
EpispadiaMissfoster och bildningsfel
EpistaxisAndra cirkulationsorganens sjukdomar
EpitheliomaKräfta
EquiniaRots
ErgotismusDragsjuka
Erysipelas.Ros.
Exanimis natusDöd före födelsen. Död under födelsen.
ExostosBenhinneinflammation
Febri Putrida
Febris catarrhalis epidemicaInfluenza
Febris gastricaTarmtyfus
Febris intermitteusFrossa
Febris puerperarisBarnsängsfeber
Febris recurrensAndra akuta infektionssjukdomar
Febris remitens vel gaalricaGastrisk Feber
Febris typhoides.Tarmtyfus
FibromaSvulster af andra slag
FibromyomaSvulster af andra slag
FibrosarcomaSarkom.
Fissura palatiKlufven gom.
Fissura sterniMissfoster och bildningsfel
Fistula auiAndra matsmältningsorganens sjukdomar
Fistula recto-vaginalisAndra könsorganens sjukdomar
Fistula recto-vesicalisAndra urinorganens sjukdomar
Fistula stercoreaAndra matsmältningsorganens sjukdomar
Fistula vesico-uterinaAndra könsorganens sjukdomar
Fistula vesico-vaginalesAndra sjukdomar i de qvinliga könsorganen
Fluxio SalinaSaltfluss (Radesyge)
Foetus mortuus ante partum.Död före födelsen.
Foetus mortuus intra partum.Död under födelsen.
FracturaKrossning och brott
Fractura congenitaÖfriga medfödda sjukdomar
Fulminis ictusÅskslag eller elektrisitet
Fungus medvllarisKräfta
FurunculosisVarfeber
Gangraena pulmonom.Lungbrand.
Gangraena senilis.Ålderdomsbrand.
GangrænaAndra parasitära sjukdomar
GangrænaKalbrand
Gastitis. Hit räknas Gastritis chronica et UlcusMagens inflammation
Gastritis acutaAkut mag- och tarminflammation
Gastritis chronicaKronisk mag- och tarminflammation
Gastritis. enteritis et coiitis chronica.Kronisk inflammation i magen och tarmarne.
Gastritis. enteritis et colitis acuta.Akut inflammation i magen och tarmarne.
Gastro-entero-colitis acutaAkut inflammation i magen och tarmarne
Gastro-entero-colitis chron.Kronisk inflammation i magen och tarmarne
Gaugraena nosocomialisVarfeber
GliomaSvulster af andra slag
GlossitisTungans inflammation
GlycosuriaSockersjuka
GonarthrocaceBen- och ledgångstuberkulos
GonorrhoeaAndra parasitära sjukdomar
Graviditas extrauterinaAndra hafvandeskaps- och förlossningssjukdomar
Gumma syphiliticumSyfilis (förvärfvad)
Haemorrhagia pulmonom.Lungblödning.
Hepatitis (Atrophia/hepatitis/acuta flava)Leferinflammation
Hernia intestinalisTarmbråck
Herniæ congenitæ Encephalocele, OmohaloceleMedfödda bråck Ex.Hjernbrock, Navelbrock.
HomicidiumMord. Dråp.
Hydrocephalus congenitusMedfödd hjernvattensot
HydrophobiaVattuskräck
Hydrops (Anasarca, Ascites etc)Vattusot
Hydrops ovariiÄggstocksinflammation
HydrothoraxBröstvattensot
Hyperaemia et odema pulmonom.Blodträngning och oedem i lungorna.
HysteriaAndra sjukdomar i nervsystemet
HæmatemesisAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Hæmatocele retrouterinaAndra hafandeskaps och förlåstnings sjukdomar
Hæmatoma duræ matrisHjernblödning / Hjernuppmjukning
HæmatometraSarkom
HæmaturiaAndra könssjukdomar i urinorganen
HæmoglobinuriaNjur- och blåsesten
Hæmoptysis (haemoptysis)
Hæmorrhagia cerbri et meningum. Emollitio cerebriHjernslag. Hjernuppmjukning
HæophiliaBlödaresjuka
IcterusÖfriga medföda sjukdomar
Icterus neonatriumLefversjukdom
Ictus fulmenisÅskslag
Ictus solisSolstyng.
IdiotmusSinnessjukdom
IIeo-typhusMedfödd Engelsk sjuka
IIeusTarmhinder
IleusTarmvred.
Incarceratio herniæTarmbrock
Infarctus pulmonumLungblödning
Infectio acutaAndra akuta infektionssjukdomar
Infecto chronicaAndra kroniska sjukdomar
InfluenzaFlekyfus
Influenza epidemica.influensa.
InsaniaSinnessjukdom
InsolatoAndra olyckshändelser
Insufficientia valvularum cordisOrganist hjertfel
Intoxicatio acuta.Akut förgiftning.
Intoxicatio chronicaAndra kroniska förgiftningssjukdommar
Intoxicatio chronica e metallisKronisk förgftning af metalliska gifter
Intoxicatio metallisKronisk förgiftning af metalliska gifter
Intussusseptio intestiniTarmhinder
Invaginatio intestiniTarmhindr
IschuriaAndra sjudomar i urin organen
IschuriaUrinstämma
KyphosisBen-och ledgångstuberkulås
Kystoma ovariiSvulster af andra slag
LacertioStrupsjukdom
LaryngitisLuftstrupeinflammation
Laryngitis (acuta et chr.)Strupsjukdom
Laryngitis pseudomem branacea. (Croup.)Strypsjuka
LaryngostenosisStrupsjukdom
LepraSpetelska
LeptomeningitisHjern och hjernhieinflammation
LeuchæmiaAndra konstitutionella sjukdomar
LeucocythæmiaAndra konstitutionella sjukdomar
LipomaSvulster af andra slag
Lithiasis biliarisGallsten
LIthiasis hepatisLeversjukdom
Lithiasis intestinalisAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Lithiasis prostatæBlåskörtelsjukdom
Lithiasis renalisNjur och blåsten
Lithiasis renalis et vesicalisNjur och blåsesten
Lithiasis renalis l. vesiculis.Stenpassion.
Loryngitis membranaceaStrypsjuka
Lues acquisitaFörvärfad syfelis
Lues congenitaMedfödd syfelis
Lues foealisDöd före födslen
Lues venereaSyfelis (förvärvad)
LupusTuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
LuxatioLedvridning
Luxatio congenitaÖfriga medfödda sjukdomar
Lymphadendenitis septicaVarfeber
Lymphadenitis tuberkulosaTuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
LymphangitisÖdem i strupen
Lymphangitis puerperalisBarnsängsfeber
LymphomaSvulster af andra slag
Lymphoma malignumAndra konstitutionella sjukdomar
LymphosarcomaSarkom
LyssaVattuskräck
MacrocephaliaMissfoster och bildningsfel
MalariaFrossa
MalleusRots
Malleus (hunidus)Rots
Malum coxæ senileLedgångsinflammation
ManiaAndra sinnessjukdomar
Marasmus senilisHög ålderdom
Melaena neonatorumAndra sjukdomar hos nyfödda
MelancholiaAndra sinnessjukdomar
MelanosarcomaSarkom
MelituriaSockersjuka
Meningiltis cerebrosnalisHjern-Feber
Meningitis cerebralisHjern- och hjernhinneinflammation
Meningitis cerebro-spinalis epidemica.Epidemisk hjernfeber.
Meningitis spinalisInflammation i ryggmärgen och dess hinnor
Meningitis spinalisRyggmergsiflamation
Meningitis tuberculosaAnnan tuberkulos
MeningoceleMissfoster och bildningsfel
Mercurialismus acutusVåldsam död
Mercurialismus chronicusVåldsam död. Andra kroniska förgiftningssjukdomar.
MetritisLifmoderinflammation
Metritis puerperalisBarnsängsfeber
MetrorhagiaLifmoderblödning
Metrorrhagia puerperarumAndra hafvandeskaps- och förlossningssjukdomar
MicrocephaliaMissfoster och bildningsfel
MiserereTarmhinder
MonomaniaSinnessjukdom
Monslruositates et alia vitia conformationisMissfosterbildningar och öfriga bildningsfel
MonstrumMissbildning
Monstrum et vitium primae conformationis.Missfoster och bildningsfel.
Morbi organici hepatitisLefverdegernation.
Morbilli.Mässling.
Morbus AddisoniiAddisons sjukdom
Morbus BasedowiiBasedows sjukdom
Morbus BrightiBrights sjukdom
Morbus coeruleusMissfoster och bildningsfel
Morbus FriedreichiiAndra nervsystemets sjukdomar
Morbus HepatisLefversjukdom
Morbus HussiiKronisk alkoholsjukdom
Morbus laryngis.Strupsjukdom.
Morbus maculosus WerlhofiiBlödningssjukdomar
Morbus MenieriAndra öronsjukdomar
Morbus mentalisSinnessjukdom
Morbus ParkinsoniiAndra sjukdomar i nervsystemet
Morbus prostatæBlåskörtelsjukdom
Morbus saturninusKronisk förgiftning af metalliska gifter
Morbus ThomseniiAndra sjukdomar i nervsystemet
Morphinismus acutVåldsam död
Morphinsmus chronicusAndra kroniska förgiftningssjukdomar
Mors e fameIhjelhungring.
Morsus serpentunAndra olyckshändelser
Mortuus ante partumDöd före födelsen
Mortuus intra partumDöd under födelsen
MyelitisAndra nervsystemets sjukdomar
MyelitisRyggmergsiflamation
Myelitis et svinalis acuta et chronicaInflammation i ryggmärgen och dess hinnor
MyelomalaciaInflammation i ryggmärgen och dess hinnor
MyelomeningitisInflammation i ryggmärgen och dess hinnor
MyelosclerosisAndra sjukdomar i nervsystemet
MyocarditisHjertinflammation
Myoma uteriSvulster af andra slag
Myotonia congenitaAndra sjukdomar i nervsystemet
MyxomaSvulster af andra slag
MyxosarcomaSarkom
Narcotismus acut.Våldsam död
Narcotismus chronicusKronisk narkotisk förgiftning
Natus mortuusDödfödd
NecrosisBenbrand
Necrosis ossiumBenbrand
NecusiaDissektionssår
Nepheritis chronicaKronisk njurinflammation
Nephritis acutaAkut njuriflammation
Nephritis.Njurinflammation
NephrolithiasisNjur- och blåsesten
NephrorrhagiaAndra sjukdomar i urinorganen
NeuritisAndra sjukdomar i nervsystemet
Neuritis alcoholicaKronisk alkoholsjukdom
NomaVattenkräfta
Oedema cerebriAndra sjukdomar i nervsystemet
Oedema glottidisÖdem i strupritsen.
Oedema laryngis.Ödem i struphufvudet.
Oedema pulmonumBlodträngning och oedem i lungorna
OesophagitisMatstrupens inflammation.
OesophagititisAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
OmphalitisÖfriga medfödda sjukdomar
OmphaloceleÖfriga medfödda sjukdomar
OophoritisAndra sjukdomar i de qvinliga könsorganen
Ophthalmia.Ögoninflammation
OrchitisTestikelinflammation
OsteomaSvulster af andra slag
OsteomalaciaAndra konstitutionella sjukdomar
OsteomyelitisBeninflammation
OsteosarcomaSarkom
OstitisBeninflammation
Ostitis OsteomyelitisBeninflammation.
OtitisÖroninflammation
OuphoritisÄggstocksinflammation
PachymeningitisHjern- och hjernhinneinflammation
PanaritiumAndra hud- och bindväfssjukdomar
ParalysiaFörlamning
Paralysis agitansAndra sjukdomar i nervsystemet
Paralysis cordisHjertförlamning
Paralysis diphtheriticaDifteri
Paralysis generalisSinnessjukdom
Paralysis glosso-labio-laryngeaAndra sjukdomar i nervsystemet
ParametritisBäckeninflammation
ParanoiaSinnessjukdom
ParaplegiaAndra nervsystemets sjukdomar
ParatyphlitisBlindtarmsinflammation
Parotitis epidemicaAndra akuta infiktionssjukdomar
Partus difficilis.AbortusSvår barnsbörd.
Partus difticilisMissfall och svår barnsbörd
PelveoperitonitisAndra könsorganens sjukdommar
Pelveoperitonitis. Abscessus pelvisBeckeninflamasion
Pemphigus (neonatorum)Blåsutslag
Perforatio intestiniKronisk njurinfamation
Perforatio septi cordisMissfoster och bildningsfel
PericarditisHjerthinneinflammation
Perichondritis laryngeaStrupsjukdom
PerinephritisBulnad
PerioophorititisBäckeninflammation
PeriostitisBenhinneinflammation
PeriostitisBenhinneinflammation
PeriphlebitisBlodåderinflammation
PeriproctitisAndra matsmältningsorganens sjukdomar
PerisalpingitisBäckeninflammation
PeritonitisBukhinneinflammation
Peritonitis puerperalisBarnsängsfeber
PerityphlitisBukhinneinflammation
Pertusiss.Kikhosta.
PharyngitisSe Oesophagitis
PharyngitisBukhinneinflammation
Phlebectasia hæmorrhoidBlodåderinflammation
PhlebitisBlodåderinflammation
PhlebitisBlodåderinflammation
Phlebitis et periphlebitis. Varix.Blodåderinflammation och - bråck.
PhlegmoneBulnad
Phlegmone. AbscessusBulnad
Phosphorism.acutAkut förgiftning
Phtisphorism.chronicusKronisk förgiftning af metalliska gifter
Placenta præviaMisfall och svår barnsbörd
PleuritisLungsäcksinflammasion
Pleuritis. Empyema.Lungsäcksinflammation / Brösthineinflammation
Plumbismus acutusAkut förgiftning
Plumbismus chronicusKronisk förgiftning af metalliska gifter
PneumoniaLunginflammation.
Pneumonia acuta.Lunginflammation.
Pneumonia catarrhalisAndra andningsorganens sjukdomar
Pneumonia chronica (tuberculosa)Andra andningsorganens sjukdomar
Pneumonia crouposaLunginflammation
Pneumonia interst. chronAndra sjukdomar i andningsorganen
Pneumonoconiosis.Kroniska yrkespneumonier.
PneumothoraxLuft i bröstsäcken
PodagraGikt
PoliomyelitisAndra sjukdomar i nervsystemet
Polyarthritis rheumatica acutaAkut ledgångsrheumatism
ProctitisAndra matsmältningsorganens sjukdomar
ProstatitisBlåskörtelförstoring
PræcipitatioVåldsam död
PseudoleuchaemiaPseudoleukemi
PsoitisPsoasinflammation
Purpura haemorrhagicaAndra konstitutionella sjukdomar
Pustula maligna.Mjeltbrand.
Putridus
PyaemiaVarfeber
Pyaemia.Septichaemia.Varfeber.
PyelitisUrinblåseinflamasion
PyopneumothoraxAndra andningsorganens sjukdomar
PyothoraxLungsäcksinflammasion
PyæmiaBlodåderinflammation
Rabies caninaVattuskräck
RachitisEngelska sjukan
Retentio urinaeAndra urinorganens sjukdomar
Retroflexio uteri gravidiAndra hafvandeskaps- och förlossningssjukdomar
Retroversio uteri gravidiMissfall och svår barnsbörd
Rheumat. articul chron.Andra sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
Rheumatismus acutus vel chronicusRheumatism
Rheumatismus articularis acutusAkut ledgångsreumatism
Ruptura (trauma)Våldsam död
Ruptura cordisKronisk hjärtsjukdom. Våldsam död.
Ruptura l. FracturaBristning eller brott
Ruptura uteriAndra hafvandeskaps- och förlossningssjukdomar.
Ruptura vaginaeAndra hafvandeskaps- och förlossningssjukdomar.
Ruptura vesicæ urinariæAndra urinorganens sjukdomar
SalpingitisAndra sjukdomar i de qvinliga könsorganen
Salpingo-oophortisÄggstocks- och äggledareinflammation
SarcomaSarkom
Saturnismus acutusVåldsam död
Saturnismus chronicusAndra kroniska förgiftningssjukdomar
ScarlatinaSkarlakansfeber
ScirrhusKräfta
Sclerema (neonatreum)Bindvafsförhårdning
Sclerema neonatorumAndra sjukdomar hos nyfödda
Sclerosis aortæPulsåderinflammation
Sclerosis cerebro-spinalis multiplexAndra sjukdomar i nervsystemet
Sclerosis lateralis amyo trophicaAndra nervsystemets sjukdomar
ScoliosisAndra sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
ScorbutusSkörbjugg
Sepsis puerperalis.Barnsängsfeber.
SeptichæmiaVarfeber
SequestrumBenbrand
Siderosis pulmonumKroniska yrkespneumonier
SpasmiKonvulsioner
Spasmus glottidisStrupsjukdom
SphacelusKalbrand
SphacelusAndra hud- och bindväfssjukdomar
Spina bifidaKlufen ryggrad
Spina bifidaMissfoster och bildningsfel
SpondylarthrocaceBen- och ledgångstuberkulos
SpondylitisBen- och ledgångstuberkulos
StenocardiaAndra sjukdomar i blodomloppsorganen
Stenosis aortæOrganiskt hjertfel
Stenosis laryngisAndra andningsorganens sjukdomar
Stenosis mitralisOrganiskt hjertfel
Stenosis oesophagiAndra matsmältningorganens sjukdomar
Stenosis ostiorum cordis.Organist hjertfel
Stenosis pyloriAndra matsmältningsorganenens sjukdomar
StomacaceMunnens inflammation
StomatitisAndra matsmältningens sjukdomar
Stomatitis. Glossitis. Pharyngitis.Inflammation i mun och svalg.
StommatitisMunnens inflammation
StrangulatioStrypning
StrangulatoStrypning
Strictura aniAndra sjukdomar i matsmältningsorganen
Strictura intestiniTarmhinder
Strictura intgestini rectiTarmhinder
Strictura oesophagi.Förträngning af matstrupen.
Strictura urethræAndra sjukdomar i urinorganen
Strietara urethræUrinstämma
StrumaSvulster af andra slag
SubmeraidDrunkning
SubmersioDrunkning / sjelfmord / Mord / Dråp
SuffocatioOlyckshändelse eller vånda / selfmord / Mord / dråp
Suffocatio ex acido carbonico etcIhjelosning utaf kolsyra eller andra gaser
SuicidiumSjelfmord. Specificerade enligt 115.
Supplicium legaleLagligt aflifvande
SuspendiumHängning
SuspendiumOlyckshändelse / sjelfmord / Mord / dråp
SynovitisLedgångsinflammation
SynovitisLedgångsinflammation
SyphilisSyfilis
SyphilisVenerisk sjuka
Syphilis acquisitaSyfilis (förvärfad)
Syphilis congenitaMedfödd syfilis
Syphilis inveterataSyfilis (förvärfad)
Syphilis NeonatriumVenerisk sjuka
Tabes dorsalisRyggmärgstvinsot
Tabes mesaraicaKronisk inflammation i magen och i tarmarne
Tachycardia strumosa exophthalmicaAndra sjukdomar i nervsystemet
Tetanus neonatorumStelkramp
Tetanus puerperalisStelkramp
Tetanus.Stelkramp
Tetanus. Trismus.Stelkramp. Hit räknas Munläsa
ThrobosisBlodpropp
ThromborisBlodkärlstillststängning.
Thrombosis. Embolia.Blodpropp
TonsilltisInflammation i mun och svalj
TracheitisLuftstrupeinflammation
TracheitisStrupsjukdom
Tracheitis membranaceaStrypsjuka
TrichinosisTrikinsjukdom.
TrismusStelkramp
Trismus neonatorumStelkramp
TuberculosisTuberkelsjukdom
Tuberculosis aliorum organori et t. universalis.Tuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
Tuberculosis cerebri. Meningitis tuberculosaHjerntuberkulos
Tuberculosis miliaris acutaTuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
Tuberculosis pulmonumLungsot
Tuberculosis v. phthisis pulmonumLungsot
Tuberkulosis ossium et articulationumBen- och ledgångstuberkulos
TumorSvulster af andra slag
Tumores aliiSvulster af andra slag
Tussis convulsivaKikhosta
TyphititisTarminflammation
TyphlitisKronisk tarminflammation
Typhlitis. PerityphlitisBlindtarmsiflamation
TyphusNervfeber
Typhus abdominalisNervfeber
Typhus entericusFläcktyfus
Typhus exanthematicusFläcktyfus.
Typhus petechialisFläcktyfus
Typhus recurrensAndra akuta inficktionssjukdommar
Uicus duodenniMagsår
UlcusAndra hud och bindväfssjukdommar
Ulcus crurisAndra hud och bindväfssjudommar
Ulcus intestiniAndra sjukdomar i matsmältningen
Ulcus ventriculiMagsår
Urethritia (gonorrhoica)Andra akuta infetionssjudommar
UræmiaUrinstämma
UræmiaUremi
Variola.Smittkoppor.
VarioloidesSmitkoppor
Variolæ Hit räknas modifierade koppor. VaioloidesSmittkoppor
VarixBlodåderinflammation
VeneficiumAkut förgftning. sjelfmord. Mord.dråp
Vitium arteriosclerosis cordis
Vitium cordis
Vitium cordis congenitumMisfoster och bildningsfel
Vitium organicum cordisOrganiskt hjertfel
Vitium primae couformat.Missbildning
Vitium prostataeBlåskörtelsjukdom
VolvulusTarmvred.
VolvulusTarmhinder
Vulnera et læsio nes in belloSkador af fiendehand
VulnusVåldsam död
Ødema pulmonalis