Bygdebøker Buskerud

Lier

Lier Gårdsregister

Eiker

Eikerbygda : historisk bok om Eiker

Flesberg

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 1
Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 2

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 3

Flesberg-boka : bustad og ætt. B. 4

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 1

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 2

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 3

Flesberg : fraa dei eldste tidir til no. 4

Gol

Boka om Gol II : 100 år i strid og vokster

Hallingdal

Den gamle garden : skildringar frå Hallingdal
Den gamle garden : skildringar frå Hallingdal

Folk og bygd : ættesoge og bygdesoge frå Vats i Ål i Hallingdal

Hemsedal

Hemsedals slektshistorie 1693-1923
Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 1

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 2

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 3

Hemsedals slektshistorie 1693-1923. B. 4

Hol

Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 – utg. 1938
Folk og fortid i Hol. 1 : Frå eldste tida til 1815 – utg. 1999

Folk og fortid i Hol. 2 : Frå 1815 til vår tid

Folk og fortid i Hol. 3 : Ætt og eige

Hole

Feil på siden til tilbyderen
Hole bygdebok, bind 1 til 5 som pdf-filer 

Hurum

Hurums historie. 1 : Bygdehistorie inntil 1807
Hurums historie. 2 : Bygdehistorie 1807-1940

Modum

Modum – bygden vår
Modums historie. 1

Modums historie IV  : Gårdshistorien

Nore og Uvdal

Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 2 : Frå 1800 til 1940
Bygdehistorie for Nore og Uvdal. B. 3 : 1940-1965

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 1 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Veraldrud til

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 3 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Rudi til Kyllesdal

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 4 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Harang til Haugen

Nore – Uvdal i forn og nye. D. 2 B. 5 : Gards- og ættesoge for Uvdal Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen

Norderhov

Aasa historie. 1

Numedal

Gamalt frå Numedal
Gamalt fraa Numedal. 1 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 2 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 3 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 4

Gamalt fraa Numedal. 5 : Gamalt fraa Numedal

Gamalt fraa Numedal. 7

Norske bygder. 6 : Numedal

Numedals fortid : et bidrag til de østlandske fjellbønders historie og en innledning til bygde- og slektsbøker vedrørende øvre Numedal.

Ældre og yngre Slegter fra Tunhovdbygden, Numedal, Norge i det sidste hundrede Aar : tildels i Norge og tildels i Amerika : en kort Beretning om hver Gaard i Bygden og deres Opsiddere i de sidste 100 Aar, med nogle Billeder

Rollag

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 3
Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 4

Rollag bygdebok : ætt og gard og grend. 5

Røyken

Små stubber om gamle gubber. 1 : Folkeminner og gårdshistorie (også fra andre steder i Norge)
Små stubber om gamle gubber. 2 : Folkeminner fra Røyse

Sandsvær

Sandsværs historie. 1 : Bygdehistorien fram til 1964
Sandsværs historie. 2 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 3 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 4 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 5 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 6 : Gårds- og slektshistorie

Sandsværs historie. 7 : Gårds- og slektshistorie

Sigdal

Sigdal og Eggedal : historisk beretning. 1 : Sigdal og Eggedal historisk beretning
Sigdal og Eggedal. 2-3 2 : Gard og slekt

Sigdal og Eggedal. 2-3 3 : Gard og slekt

Skoger

Den gamle Skogerslekten : John Tollevsen Gundersrød og hustru Karen Kristines etterkommere
Drammen byleksikon. 2 : Skoger/Konnerud

Strømm

Strømms historie. Bind I : Bygdehistorie
Strømms historie. Bind II : Gårdshistorie

Ål

Ål bygdebok
Aal bygdesoge. 1

Aal bygdesoge. 2