Bygdebøker Rogaland

Bjerkreim

Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 1
Bjerkreimboka : folket og eigedomane gjennom dei siste fem hundre åra. 2

Det kom en mann over heia – : Espeland i Bjerkreim : gards- og ættesoge

Erfjord

Erfjord bygdebok : personregister
Erfjord bygdebok : frå ætte- og kultursoga i Erfjord

Finnøy

Finnøy : gard og ætt. 4 : Rettingar, utfyllingar, register

Gjesdal

Gards- og ættesoga for Gjestal
Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister

Gjesdal bygdebok 1800-1870

Gjesdal bygdebok 1870-1989

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal

Hjelmeland

Etterkommerne til Ole Olsen Bergeland og Aasa Eriksdatter Førre
Hjelmeland : fra Børøy til Blåfjell

Hjelmeland : gardar og folk. 1 : Gardane på nordsida av Randøy, på Ombo, Jøsneset og i Jøsenfjorden

Hjelmeland : gardar og folk. 2 : Gardane i Vormedalen, Hjelmeland og Askvik

Hjelmeland : gardar og folk. 3 : Fister og sørsida av Randøy

Hjelmeland : skipreid, herad og kyrkjesokn, gard og ætt

Høle

Høle bygdebok – avskrift

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister
Gards- og ættesoge, Ogna : personregister

Hå gamle prestegard 1637-1989

Hå : Nærbø-Varhaug 1837-1937 : og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld

Karmøy

Bygdebok for Karmøy : Skudenes og Skudeneshavn
Bygdebok for Karmøy : Stangaland og Kopervik

Bygdebok for Karmøy : Åkra

Gardsbebyggelsen på Karmøy de siste 100 år

Karmøy bygdebøker – avskrift

Klepp

Klepp. 1 : Bygdesoge fram til 1837
Klepp. 2 : Bygdesoge 1837-1987

Klepp gards- og ættesoge. 2 : Klepp 1900-1960

Nedstrand

Nedstrand herad i hundrad år : 1837-1937

Randaberg

Nordjæren : Sola og Randaberg
Randaberg. 1 : Gard og ætt 1

Randaberg. 2 : Gard og ætt 2

Randaberg herred : 1837-1937

Randaberg-kvekerne : åndsfrihetens pionérer

Rennesøy

Rennesøy prestegjeld : Rennesøy – Mosterøy – Kvitsøy. 1837-1937

Sauda

Soga om Sauda. 1 : Gardar og ætter gnr. 1 – gnr. 27
Soga om Sauda. 2 : Gardar og ætter gnr. 28 – gnr. 54

Skjold

Skjold : gard og ætt. 1
Skjold : gard og ætt. 2

Skåre

Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 1
Gard og folk i Skåre : Skåre kommune : gards- og ættesoge for Skåre herad. B. 2

Skåresoga

Sokndal

Sogndal ladested, Sokndal og Egersund i eldre og nyeretid
Sokndal bygdebøker – utarbeidet av Stein Norem Wisted

Gard og ætt i Sola
Nordjæren : Sola og Randaberg

Soga om Sola og Madla. B. 1

Soga om Sola og Madla. B. 2

Soga om Sola og Madla. B. 3

Sola gards- og ættesoge : personregister

Suldal

Gamle Suldal
Gamle Suldal gards og ættesoge : personregister

Sukka-ætta : Olav i Sukka i Suldal og hans etterslekt

Time

Time gards- og ættesoge

Tysvær

Tysvær. 1-7 1 : Gard og ætt Tysvær sokn
Tysvær. 1-7 4 : Gard og ætt Skjoldastraumen

Tysvær. 1-7 5 : Gard og ætt Grinde

Tysvær. 2 : Gard og ætt Tysvær sokn

Varhaug

Gards- og ættesoge for Hå, Varhaug og Vigrestad : personregister
Slektsbok : etterkommara etter Grete Serina og Kornelius Øvestad