FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Finnmark

Alta herred

-

-

Hammerfest KJ

-

-

-

Hammerfest PG

-

-

Hasvik herred

-

-

-

-

-

Karasjokk PG

-

-

-

-

Kautokeino

-

-

Kistrand

-

-

Kjelvik

-

-

-

-

-

Kjøllefjord

-

-

-

-

-

-

-

Lebesby

-

-

-

Loppa

-

-

Måsøy

-

-

Nesseby

-

-

Nord-Varanger

-

-

-

-

-

Polmak

-

-

-

-

-

-

-

Sør-Varanger

-

-

Talvik

-

-

-

Tana

-

-

Vadsø KJ

-

-

Vadsø

-

-

-

-

1801

Vardø KJ

-

-