FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Alta herred

Berlevåg

Gamvik

Hammerfest KJ

-

Hammerfest PG

-

Hasvik herred

Karasjokk PG

Kautokeino

Kjelvik

Kjøllefjord

Kvalsund

Nord-Varanger

Polmak

Sørøysund

Vardø KJ

-