KRÅKSTAD | KRAKELSRUD
Krakelsrud nå Eikeli.
Se Norske gårdnavne Oluf Rygh.
Navnet hører med til den rekke rud-gårder som oppsto i kristelig middelalder. Se I, s. 114 og 120 ff.
Etter skylden skulle den vært halvgård, men den oppføres som fullgård i de gamle regnskaper. Gammelt matr.nr 68, gammel skyld ½ skp. Matrikkelkomm. 1723 anfører om gården: ”Måtelig god jord; ingen skog; sår 1 skjeppe blandkorn og 5 t. havre; avler 10 lass høi; besetning: 1 hest, 4 storfe og 4 sauer”. 1839 fikk den nytt nr. 140, ny skyld 3 daler 12 skilling; 1886 nr. 139 (idet Hauger og Sander ble slått sammen), rev. skyld 5,52 skyldmark.
Gården var delvis kirkegods: en liten part på 15 peninger (senere 1 høne) hørte i middelalderen til Kråkstad kirke.
Senere blev den krongods; på tinget 1719 lot slottsfogden fremby gården, som da lå øde, idet brukeren var fra flyttet, om nogen vilde overta den for skatt, landskyld (10 lispd. tunge) og full avgift; men ingen fantes villig. 1721 får Peder Siversen bygselseddel på gården, og 1726, da kongens gods i Follo ble solgt ved offentlig auksjon, kjøpte brukeren Peder Siversen gården for 78 rdl., en meget lav kjøpesum, så gården må ha vært i ytterst dårlig forfatning.
Gammelt Kart Dagens Kart.
Krakelsrud Gr.nr./ Br.nr. 68 Reg. I 1400,1575,1578 ,1593, 1600,1719,1723,1723, 1726 Solg t som selveiergods. 139/1 Reg. I 1801 ,1838,1865,1875,1886,1900. Fra 1923 heter gården Eikeli.
Krakelsrudplass Reg. I 1865 .
1721 Får Peder Siversen bygselseddel på gården.
1726, Da kongens gods i Follo ble solgt ved offentlig auksjon, kjøpte brukeren Peder Siversen gården for 78 rdl., en meget lav kjøpesum, så gården må ha vært i ytterst dårlig forfatning. 1726 Eier og bruker
Peder Sivertsen Krakelsrud
Født: 1685 Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 2
Døpt: Gift: Død: 1762 Krakelsrud Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Ektefelle:
Anne Tolfsdatter.
Født: 1699 Ski Akershus.
Døpt: Gift: Død 1768 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Barn:
1 Gunhild Pedersdatter (1727-1755 ) 2 Hans Pedersen Stunner ( ) 3 Brynhild Pedersdatter ( 1736 ) 4 Ole Pedersen Krakelsrud (1730-1773) 5 Samuel Pedersen Krakelsrud (1738 ) 6 Marie Pedersdatter (1741 ) Peder Sivertsen døde 1762, 77 år gammel. Skiftet efter ham viser at han var en holden mann. Gården da taksert for 300 rdl. Boets formue 336 rdl.
Enken Anne Tolfsdatter satt med gården til 1766, da får yngste sønnen Samuel Pedersen skjøte på gården. Han måtte betale sin eldste bror Ole Pedersen Eng 100 rdl. i odelspenger. Samtidig fikk moren livøre på gården. 1776 Eier og bruker
Samuel Pedresen Krakelsrud.
Født: 1738 Krakelsrud Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: 1767 Kråkstad Akershus Død 1810 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Ektefelle:
Kirsti Larsdatter Østensjø
Født: Døpt: Gift: 1767 Kråkstad Akershus Død 1815 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Barn:
1 Peder Samuelsen (1768-1768) 2 Peder Samuelsen (1770- ) 3 Anne Samuelsdatter (1773-1847) 4 Ole Samuelsen (1792-1826) 5 Gunild Samuelsdatter (1777-1870) 6 .Maria Samuelsdatter (1780- ) 7 Lars Samuelsen (1787 )Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 3
Samuel Pedersen døde 1810. Enken Kirsti satt med gården til sin død 1815. Ved skifte-auksjonen 1816 fikk sønnen Ole og Lars Samuelsen tilslaget på gården for 10 700 rbd. n. n. eller 1070 norsk spesiedaler.
1816 Eier og bruker
Lars Samuelsen
Født: 1792 Krakelsrud Kråkstad Akershus Døpt: Gift: 1828 Ås Akershus Død Gravlagt: Ektefelle:
Rachel Maria Jensdatter Midsem.
Født: 1792 Døpt: Gift: 1828 Død: 1859 Gravlagt: Barn:
1 Samuel Larsen (1829 2 Jens Larsen (1833 1860 overtok deres sønner Samuel og Jens Larssønner gården. Da Samuel Larsen kjøpte Halstad,1862 overtok Jens Larsen gården alene.
Samuel Larsen (Krakelsrud) senere Halstad, var ordfører i perioden 1867 til 1869. Kasserer i Kråkstad sparebank fra dens opprettelse til 1870.
Samuel Larsen
Født: 1829 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle1:
Gunild Marie Pedersdatter
Født: 1838 Døpt: Gift: Død: 16-07-1866 Gravlagt: 23-07-1866
Barn: 1 Rakel Maren Samuelsdatter (1864 2 Anna Lovise Samuelsdatter (1865 Ektefelle 2:
Anne Mathea Christensdatter Torp
Født: 1848 Trøgstad ØstfoldSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 4
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn: 1 Gunild Marie Samuelsdatter (1868 2 Anna Lovisa Samuelsdatter (1870 1862 Eier og bruker
Jens Larsen.
Født: 1833 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru:
Christine Bentsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn: 1 Hals Jensen.
Efter Jens Larsens død 1874 overtok enken Christine gården; ble 1879 g. m. Torvald Lauritz Toresen. 1902 ble parsellen Fredheim solgt fra til sønnen redaktør Hals-Jensen..
Hals Jensen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1912 skjøte på gården til Rolv Ødegård. 1919 skjøte til Karls Køpke. 1923 hans skjøte til Ludvig Hope. Gården har nu fått nytt navn: Eikli.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 5
Krakelsrudplass.
Krakelsrudplass skal etter oversikten være registrert i 1865.
Vi antar at dette dreier seg om folketelling 1865.
Beboer er da Gunild Samuelsdatter . Føderådskone.
Født: 1777
Døpt: 31-08-1777
Død:
Gravlagt: 13-05-1870Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 6
Kronologiske registreringer for personer med bosted Krakelsrud.
Registrert år Person Som Merknad 19-01-1736 Peder (Sivertsen Krakelsrud) Fadder Krakelsrud Ane Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 29-03-1736 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 07-10-1736 Brynild Pedersdatter Konfirfmant Krakelsrud 23-06-1737 Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 18-05-1738 Samuel Pedersen Døpt Krakelsrud Peder Siversøn Far Krakelsrud Anne Tolvsdatter Mor Krakelsrud 24-01-1740 Anne Tolvsdatter Fadder Krakelsrud 14-02-1740 Peder Jensum Død Krakelsrud 24-04-1743 Ambiur Jurgensdatter Konfirmant Krakelsrud 12-03-1741 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 09-04-1741 Gunnild Pedersdatter Konfirmant Krakelsrud 07-05-1741 Brynild Pedersdatter Fadder Krakelsrud 28-05-1741 Brynild Pedersdatter Gift Krakelsrud 22-10-1741 Mari Pedersdatter Døpt Krakelsrud Peder Siversøn Far Krakelsrud Anna Tolvsdatter Mor Krakelsrud 01-03-1744 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud 30-08-1744 Peder Siversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 7
15-04-1745 Peder Fadder Krakelsrud 28-11-1745 Peder Forlover Krakelsrud 19-10-1747 Anne Fadder Krakelsrud
Ole Fadder Krakelsrud 28-04-1748 Anne Fadder Krakelsrud Gumnild Fadder Krakelsrud 21-10-1748 |Peder Forlover Krakelsrud 28-11-1751 Ole Pedersen Gift Krakelsrud 27-08-1752 Peder Fadder Krakelsrud 12-05-1754 Hans Pedersen Fadder Krakelsrud Anne Tolvsdatter Fadder Krakelsrud 17-08-1755 Gunild Pedersdatter Død Krakelsrud 03-10-1756 Mari Pedersdatter Konfirmant Krakelsrud 09-10-1757 Hans Pedersen Fadder Krakelsrud 23-10-1757 Hans Pedersen Gift Krakelsrud 01-11-1757 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 19-09-1758 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud 08-04-1759 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud 29-06-1760 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 13-12-1761 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 1762 Peder Syversen Død Krakelsrud 24-07-1763 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 31-05-1764 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 16-03-1766 Mari Pedersdatter Gift Krakelsrud 08-03-1767 Samuel Pedresen Fadder Krakelsrud 26-04-1767 Peder Burgesen Konfirmant Krakelsrud 11-10-1767 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Kiersti Larsdatter Fadder Krakelsrud’Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 8
10-01-1767 Anne Tollefsdatter Død Krakelsrud 24-01-1768 Peder Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kiersti Larsdaater Mor Krakelsrud 04-09-1768 Kirstie Larsdatter Fadder Krakelsrud ? 08-12-1768 Peder Samuelsen Død Krakelsrud 29-04-1770 Peder Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud 10-06-1770 Samuel Fadder Krakelsrud 10-03-1771 Kirstie Larsdatter Fadder Krakelsrud 25-03-1772 Samuel Pedersen Forlover 29-03-1772 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Christie Larsdatter Fadder Krakelsrud 07-03-1773 Anne Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud 16-03-1774 Kirsti Larsdatter Fadder Krakelsrud 18-12-1774 Ole Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakrelsrud 01-09-1776 Hans Hansen Konfirmant Krakelsrud 31-08-1777 Gunild Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud Hans Fadder Krakelsrud 10-06-1780 Samuel Forlover Krakelsrud 24-09-1780 Maria Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Far KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 9
Birte Larsdatter Mor Krakelsrud 21-12-1782 Samuel Forlover Krakelsrud 09-04-1783 Samuel Fadder Krakelsrud Anne Fadder Krakelsrud 02-09-1787 Lars Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud Anne Larsdatter Fadder Krakelsrud 30-09-1787 Peder Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 28-09-1788 Anne Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 10-09-1791 Ole Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 06-10-1793 Gunild Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 16-10-1796 Maria Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 1801 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud 02-05-1802 Peder Samuelsen Fadder Krakelsrud 08-04-1804 Lars Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 22-04-1804 Anne Larsdatter Død Krakelsrud 31-05-1807 Gunild Samuelsdatter Fadder Krakelsrud Annne Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 18-10-1807 Johane Johannesdatter Konfirmant Krakelsrud 21-02-1808 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 15-03-1810 Samuel Pedersen Død Krakelsrud 11-04-1811 Anne Samuelsdatter Faddder Krakelsrud Gunild Samuelsdatter Faddder Krakelsrud 13-10-1811 Svend Tostensen Konfirmant Krakelsrud 30-04-1816 Kirsti Larsdatter Død Krakelsrud Samuel Pedersen Pårørende Krakelsrud 31-01-1819 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud Anne Samuelsdatter Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 10
Gunild Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 17-10-1819 Samuel Pedersen Konfirmant Krakelsrud 26-12-1823 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 22-10-1826 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 04-02-1827 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 18-02-1827 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 01-12-1827 Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud 29-03-1824 Lars Samuelsen Gift Krakelsrud 03-12-1826 Ole Samuelsen Død Krakelsrud 07-04-1828 Hans Carlsen Fadder Krakelsrud 25-10-1829 Hans Carlsen Fadder Krakelsrud Anne Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 22-11-1829 Samuel Larsen Døpt Krakelsrud Lars Samuelsen Far Krakelsrud Rachel Maria Jensdatter Mor Krakelsrud Hans Sebjørnsen Fadder Krakelsrud Maria Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 05-12-1829 Hans Sebjørnsen Gift Krakelsrud Gunild Samuelsdatter Gift Krakelsrud 16-01-1831 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 14-08-1831 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 25-09-1831 Johan Martin Jensen Konfirmant Krakelsrud Andrine Hansdatter Konfirmant Krakelsrud 07-10-1832 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krtakelsrud 03-03-1833 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud Gunild Larsdatter Fadder Krakelsrud 05-01-1834 Jens Larsen Døpt Krakelsrud Lars Samuelsen Far KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 11
Rachel Maria Jensdatter Mor Krakelsrud Johan Poulsen Fadder Krakelsrud 19-01-1834 Clemet Olsen Fadder Krakelsrud 31-08-1834 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 30-08-1835 Juditthe Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 13-03-1836 Hans Sebjørnsen Fadder Krakelsrud Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 16-10-1836 Juditthe Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 23-03-1837 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 08-10-1837 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 03-12-1837 Anders Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 09-07-1839 Rachel Hjemmedøper Krakelsrud 10-06-1839 Rachel Hjemmedøper Krakelsrud 04-07-1840 Lars Forlover Krakelsrud 18-10-1840 Ingeborg Marie Hansdatter Konfirmant Krakelsrud 24-07-1842 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 05-10-1843 Samuel Larsen Komfirmant Krakelsrud 02-06-1844 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 17-07-1847 Anne Samuelsdatter Død Krakelsrud 10-10-1847 Jens Larsen Konfirmant Krakelsrud 25-04-1857 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 01-01-1850 Samueline Johanisdatter Fadder Krakelsrud 04-05-1850 Hans Sebjørnsen Død Krakelsrud 26-12-1850 Anders Samuelsen Fadder Krakelsrud 25-05-1851 Ingeborg Hansdatter Død Krakelsrud 27-02-1857 Anders Samuelsen Gift Krakelsrud Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud Samuel Larsen Forlover Krakelsrud 13-06-1852 Samuel Larsen Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 12
Jens Larsen Fadder Krakelsrud 04-12-1852 Halvor Gundersen Død Krakelsrud 24-09-1854 Andreas Hansen Konfirmant Krakelsrud 11-03-1855 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 11-10-1857 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 30-12-1859 Rachel Marie Jensdatter Død Krakelsrud 07-06-1860 Jens Larsen Gift Krakelsrud 17-08-1862 Rikard Magnus Jensen Døpt Krakelsrud Jens Larsen Far Krakelsrud Petrine Christiane Berntsdatter Mor Krakelsrud Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 11-10-1862 Lars Samuelsen Død Krakelsrud 15-04-1863 Samuel Larsen Gift Krakelsrud 27-09-1863 Petter Rasmussen Fadder Krakelsrud 22-12-1863 Marie Samuelsdatter Død Krakelsrud 28-03-1864 Rakel Maren Samuelsdatter Døpt Krakelsrud på Halstad Samuel Larsen Far Krakelsrud på Halstad Gunild Marie Pedersdatter Mor Krakelsrud på Halstad Jens Larsen Fadder Krakelsrud 1865 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud 1865 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud(plass) 02-07-1865 Anna Lovise Samuelsdatter Døpt Krakelsrud på Halstad Samuel Larsen Far Krakelsrud på Halstad Gunild Marie Pedersdatter Mor Krakelsrud på Halstad Jens Larsen Fadder Krakelsrud 02-04-1866 Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 22-04-1867 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 21-10-1867 Samuel Forlover KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 13
27-10-1867 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 13-12-1868 Samuel Larsen Gift Krakelsrud 01-03-1869 Jens Larsen Død Krakelsrud 18-10-1869 Samuel Larsen Far Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 23-06-1869 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 10-10-1869 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 06-05-1870 Gunild Samuelsdatter Død Krakelsrud 06-06-1870 Anna Lovisa Samuelsdatter Døpt Halstad / Krakelsrud Samuel Larsen Far Halstad / Krakelsrud Anne Mathea Christensdatter Mor Halstad / Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud
1900 FT Krakelsrud se link>Beboere Krakelsrud
Krakelsrud /Eikeli 2006.

Krakelsrud nå Eikeli.
Se Norske gårdnavne Oluf Rygh.
Navnet hører med til den rekke rud-gårder som oppsto i kristelig middelalder. Se I, s. 114 og 120 ff.
Etter skylden skulle den vært halvgård, men den oppføres som fullgård i de gamle regnskaper. Gammelt matr.nr 68, gammel skyld ½ skp. Matrikkelkomm. 1723 anfører om gården: ”Måtelig god jord; ingen skog; sår 1 skjeppe blandkorn og 5 t. havre; avler 10 lass høi; besetning: 1 hest, 4 storfe og 4 sauer”. 1839 fikk den nytt nr. 140, ny skyld 3 daler 12 skilling; 1886 nr. 139 (idet Hauger og Sander ble slått sammen), rev. skyld 5,52 skyldmark.
Gården var delvis kirkegods: en liten part på 15 peninger (senere 1 høne) hørte i middelalderen til Kråkstad kirke.
Senere blev den krongods; på tinget 1719 lot slottsfogden fremby gården, som da lå øde, idet brukeren var fra flyttet, om nogen vilde overta den for skatt, landskyld (10 lispd. tunge) og full avgift; men ingen fantes villig. 1721 får Peder Siversen bygselseddel på gården, og 1726, da kongens gods i Follo ble solgt ved offentlig auksjon, kjøpte brukeren Peder Siversen gården for 78 rdl., en meget lav kjøpesum, så gården må ha vært i ytterst dårlig forfatning.
Gammelt Kart Dagens Kart.
Krakelsrud Gr.nr./ Br.nr. 68 Reg. I 1400,1575,1578 ,1593, 1600,1719,1723,1723, 1726 Solg t som selveiergods. 139/1 Reg. I 1801 ,1838,1865,1875,1886,1900. Fra 1923 heter gården Eikeli.
Krakelsrudplass Reg. I 1865 .
1721 Får Peder Siversen bygselseddel på gården.
1726, Da kongens gods i Follo ble solgt ved offentlig auksjon, kjøpte brukeren Peder Siversen gården for 78 rdl., en meget lav kjøpesum, så gården må ha vært i ytterst dårlig forfatning. 1726 Eier og bruker
Peder Sivertsen Krakelsrud
Født: 1685 Kråkstad Akershus.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Døpt: Gift: Død: 1762 Krakelsrud Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Ektefelle:
Anne Tolfsdatter.
Født: 1699 Ski Akershus.
Døpt: Gift: Død 1768 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Barn:
1 Gunhild Pedersdatter (1727-1755 ) 2 Hans Pedersen Stunner ( ) 3 Brynhild Pedersdatter ( 1736 ) 4 Ole Pedersen Krakelsrud (1730-1773) 5 Samuel Pedersen Krakelsrud (1738 ) 6 Marie Pedersdatter (1741 ) Peder Sivertsen døde 1762, 77 år gammel. Skiftet efter ham viser at han var en holden mann. Gården da taksert for 300 rdl. Boets formue 336 rdl.
Enken Anne Tolfsdatter satt med gården til 1766, da får yngste sønnen Samuel Pedersen skjøte på gården. Han måtte betale sin eldste bror Ole Pedersen Eng 100 rdl. i odelspenger. Samtidig fikk moren livøre på gården. 1776 Eier og bruker
Samuel Pedresen Krakelsrud.
Født: 1738 Krakelsrud Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: 1767 Kråkstad Akershus Død 1810 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Ektefelle:
Kirsti Larsdatter Østensjø
Født: Døpt: Gift: 1767 Kråkstad Akershus Død 1815 Krakelsrud Kråkstad Akershus.: Gravlagt: Barn:
1 Peder Samuelsen (1768-1768) 2 Peder Samuelsen (1770- ) 3 Anne Samuelsdatter (1773-1847) 4 Ole Samuelsen (1792-1826) 5 Gunild Samuelsdatter (1777-1870) 6 .Maria Samuelsdatter (1780- ) 7 Lars Samuelsen (1787 )Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Samuel Pedersen døde 1810. Enken Kirsti satt med gården til sin død 1815. Ved skifte-auksjonen 1816 fikk sønnen Ole og Lars Samuelsen tilslaget på gården for 10 700 rbd. n. n. eller 1070 norsk spesiedaler.
1816 Eier og bruker
Lars Samuelsen
Født: 1792 Krakelsrud Kråkstad Akershus Døpt: Gift: 1828 Ås Akershus Død Gravlagt: Ektefelle:
Rachel Maria Jensdatter Midsem.
Født: 1792 Døpt: Gift: 1828 Død: 1859 Gravlagt: Barn:
1 Samuel Larsen (1829 2 Jens Larsen (1833 1860 overtok deres sønner Samuel og Jens Larssønner gården. Da Samuel Larsen kjøpte Halstad,1862 overtok Jens Larsen gården alene.
Samuel Larsen (Krakelsrud) senere Halstad, var ordfører i perioden 1867 til 1869. Kasserer i Kråkstad sparebank fra dens opprettelse til 1870.
Samuel Larsen
Født: 1829 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle1:
Gunild Marie Pedersdatter
Født: 1838 Døpt: Gift: Død: 16-07-1866 Gravlagt: 23-07-1866
Barn: 1 Rakel Maren Samuelsdatter (1864 2 Anna Lovise Samuelsdatter (1865 Ektefelle 2:
Anne Mathea Christensdatter Torp
Født: 1848 Trøgstad ØstfoldSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn: 1 Gunild Marie Samuelsdatter (1868 2 Anna Lovisa Samuelsdatter (1870 1862 Eier og bruker
Jens Larsen.
Født: 1833 Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru:
Christine Bentsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn: 1 Hals Jensen.
Efter Jens Larsens død 1874 overtok enken Christine gården; ble 1879 g. m. Torvald Lauritz Toresen. 1902 ble parsellen Fredheim solgt fra til sønnen redaktør Hals-Jensen..
Hals Jensen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1912 skjøte på gården til Rolv Ødegård. 1919 skjøte til Karls Køpke. 1923 hans skjøte til Ludvig Hope. Gården har nu fått nytt navn: Eikli.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Krakelsrudplass.
Krakelsrudplass skal etter oversikten være registrert i 1865.
Vi antar at dette dreier seg om folketelling 1865.
Beboer er da Gunild Samuelsdatter . Føderådskone.
Født: 1777
Døpt: 31-08-1777
Død:
Gravlagt: 13-05-1870Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Kronologiske registreringer for personer med bosted Krakelsrud.
Registrert år Person Som Merknad 19-01-1736 Peder (Sivertsen Krakelsrud) Fadder Krakelsrud Ane Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 29-03-1736 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 07-10-1736 Brynild Pedersdatter Konfirfmant Krakelsrud 23-06-1737 Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 18-05-1738 Samuel Pedersen Døpt Krakelsrud Peder Siversøn Far Krakelsrud Anne Tolvsdatter Mor Krakelsrud 24-01-1740 Anne Tolvsdatter Fadder Krakelsrud 14-02-1740 Peder Jensum Død Krakelsrud 24-04-1743 Ambiur Jurgensdatter Konfirmant Krakelsrud 12-03-1741 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder Krakelsrud 09-04-1741 Gunnild Pedersdatter Konfirmant Krakelsrud 07-05-1741 Brynild Pedersdatter Fadder Krakelsrud 28-05-1741 Brynild Pedersdatter Gift Krakelsrud 22-10-1741 Mari Pedersdatter Døpt Krakelsrud Peder Siversøn Far Krakelsrud Anna Tolvsdatter Mor Krakelsrud 01-03-1744 Peder Sifversen Fadder Krakelsrud 30-08-1744 Peder Siversen Fadder Krakelsrud Anne Tolfsdatter Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud
Side 7
15-04-1745 Peder Fadder Krakelsrud 28-11-1745 Peder Forlover Krakelsrud 19-10-1747 Anne Fadder Krakelsrud
Ole Fadder Krakelsrud 28-04-1748 Anne Fadder Krakelsrud Gumnild Fadder Krakelsrud 21-10-1748 |Peder Forlover Krakelsrud 28-11-1751 Ole Pedersen Gift Krakelsrud 27-08-1752 Peder Fadder Krakelsrud 12-05-1754 Hans Pedersen Fadder Krakelsrud Anne Tolvsdatter Fadder Krakelsrud 17-08-1755 Gunild Pedersdatter Død Krakelsrud 03-10-1756 Mari Pedersdatter Konfirmant Krakelsrud 09-10-1757 Hans Pedersen Fadder Krakelsrud 23-10-1757 Hans Pedersen Gift Krakelsrud 01-11-1757 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 19-09-1758 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud 08-04-1759 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud 29-06-1760 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 13-12-1761 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 1762 Peder Syversen Død Krakelsrud 24-07-1763 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 31-05-1764 Mari Pedersdatter Fadder Krakelsrud 16-03-1766 Mari Pedersdatter Gift Krakelsrud 08-03-1767 Samuel Pedresen Fadder Krakelsrud 26-04-1767 Peder Burgesen Konfirmant Krakelsrud 11-10-1767 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Kiersti Larsdatter Fadder Krakelsrud’Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

10-01-1767 Anne Tollefsdatter Død Krakelsrud 24-01-1768 Peder Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kiersti Larsdaater Mor Krakelsrud 04-09-1768 Kirstie Larsdatter Fadder Krakelsrud ? 08-12-1768 Peder Samuelsen Død Krakelsrud 29-04-1770 Peder Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud 10-06-1770 Samuel Fadder Krakelsrud 10-03-1771 Kirstie Larsdatter Fadder Krakelsrud 25-03-1772 Samuel Pedersen Forlover 29-03-1772 Samuel Pedersen Fadder Krakelsrud Christie Larsdatter Fadder Krakelsrud 07-03-1773 Anne Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud 16-03-1774 Kirsti Larsdatter Fadder Krakelsrud 18-12-1774 Ole Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakrelsrud 01-09-1776 Hans Hansen Konfirmant Krakelsrud 31-08-1777 Gunild Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud Hans Fadder Krakelsrud 10-06-1780 Samuel Forlover Krakelsrud 24-09-1780 Maria Samuelsdatter Døpt Krakelsrud Samuel Far KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Birte Larsdatter Mor Krakelsrud 21-12-1782 Samuel Forlover Krakelsrud 09-04-1783 Samuel Fadder Krakelsrud Anne Fadder Krakelsrud 02-09-1787 Lars Samuelsen Døpt Krakelsrud Samuel Pedersen Far Krakelsrud Kirsti Larsdatter Mor Krakelsrud Anne Larsdatter Fadder Krakelsrud 30-09-1787 Peder Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 28-09-1788 Anne Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 10-09-1791 Ole Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 06-10-1793 Gunild Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 16-10-1796 Maria Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 1801 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud 02-05-1802 Peder Samuelsen Fadder Krakelsrud 08-04-1804 Lars Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 22-04-1804 Anne Larsdatter Død Krakelsrud 31-05-1807 Gunild Samuelsdatter Fadder Krakelsrud Annne Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 18-10-1807 Johane Johannesdatter Konfirmant Krakelsrud 21-02-1808 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 15-03-1810 Samuel Pedersen Død Krakelsrud 11-04-1811 Anne Samuelsdatter Faddder Krakelsrud Gunild Samuelsdatter Faddder Krakelsrud 13-10-1811 Svend Tostensen Konfirmant Krakelsrud 30-04-1816 Kirsti Larsdatter Død Krakelsrud Samuel Pedersen Pårørende Krakelsrud 31-01-1819 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud Anne Samuelsdatter Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Gunild Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 17-10-1819 Samuel Pedersen Konfirmant Krakelsrud 26-12-1823 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 22-10-1826 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 04-02-1827 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 18-02-1827 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 01-12-1827 Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud 29-03-1824 Lars Samuelsen Gift Krakelsrud 03-12-1826 Ole Samuelsen Død Krakelsrud 07-04-1828 Hans Carlsen Fadder Krakelsrud 25-10-1829 Hans Carlsen Fadder Krakelsrud Anne Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 22-11-1829 Samuel Larsen Døpt Krakelsrud Lars Samuelsen Far Krakelsrud Rachel Maria Jensdatter Mor Krakelsrud Hans Sebjørnsen Fadder Krakelsrud Maria Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 05-12-1829 Hans Sebjørnsen Gift Krakelsrud Gunild Samuelsdatter Gift Krakelsrud 16-01-1831 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 14-08-1831 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 25-09-1831 Johan Martin Jensen Konfirmant Krakelsrud Andrine Hansdatter Konfirmant Krakelsrud 07-10-1832 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krtakelsrud 03-03-1833 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud Gunild Larsdatter Fadder Krakelsrud 05-01-1834 Jens Larsen Døpt Krakelsrud Lars Samuelsen Far KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Rachel Maria Jensdatter Mor Krakelsrud Johan Poulsen Fadder Krakelsrud 19-01-1834 Clemet Olsen Fadder Krakelsrud 31-08-1834 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 30-08-1835 Juditthe Samuelsdatter Konfirmant Krakelsrud 13-03-1836 Hans Sebjørnsen Fadder Krakelsrud Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 16-10-1836 Juditthe Samuelsdatter Fadder Krakelsrud 23-03-1837 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 08-10-1837 Lars Samuelsen Fadder Krakelsrud 03-12-1837 Anders Samuelsen Konfirmant Krakelsrud 09-07-1839 Rachel Hjemmedøper Krakelsrud 10-06-1839 Rachel Hjemmedøper Krakelsrud 04-07-1840 Lars Forlover Krakelsrud 18-10-1840 Ingeborg Marie Hansdatter Konfirmant Krakelsrud 24-07-1842 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 05-10-1843 Samuel Larsen Komfirmant Krakelsrud 02-06-1844 Rachel Maria Jensdatter Fadder Krakelsrud 17-07-1847 Anne Samuelsdatter Død Krakelsrud 10-10-1847 Jens Larsen Konfirmant Krakelsrud 25-04-1857 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 01-01-1850 Samueline Johanisdatter Fadder Krakelsrud 04-05-1850 Hans Sebjørnsen Død Krakelsrud 26-12-1850 Anders Samuelsen Fadder Krakelsrud 25-05-1851 Ingeborg Hansdatter Død Krakelsrud 27-02-1857 Anders Samuelsen Gift Krakelsrud Lars Samuelsen Forlover Krakelsrud Samuel Larsen Forlover Krakelsrud 13-06-1852 Samuel Larsen Fadder KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

Jens Larsen Fadder Krakelsrud 04-12-1852 Halvor Gundersen Død Krakelsrud 24-09-1854 Andreas Hansen Konfirmant Krakelsrud 11-03-1855 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 11-10-1857 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 30-12-1859 Rachel Marie Jensdatter Død Krakelsrud 07-06-1860 Jens Larsen Gift Krakelsrud 17-08-1862 Rikard Magnus Jensen Døpt Krakelsrud Jens Larsen Far Krakelsrud Petrine Christiane Berntsdatter Mor Krakelsrud Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 11-10-1862 Lars Samuelsen Død Krakelsrud 15-04-1863 Samuel Larsen Gift Krakelsrud 27-09-1863 Petter Rasmussen Fadder Krakelsrud 22-12-1863 Marie Samuelsdatter Død Krakelsrud 28-03-1864 Rakel Maren Samuelsdatter Døpt Krakelsrud på Halstad Samuel Larsen Far Krakelsrud på Halstad Gunild Marie Pedersdatter Mor Krakelsrud på Halstad Jens Larsen Fadder Krakelsrud 1865 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud 1865 FT Krakelsrud se link> Beboere Krakelsrud(plass) 02-07-1865 Anna Lovise Samuelsdatter Døpt Krakelsrud på Halstad Samuel Larsen Far Krakelsrud på Halstad Gunild Marie Pedersdatter Mor Krakelsrud på Halstad Jens Larsen Fadder Krakelsrud 02-04-1866 Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 22-04-1867 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 21-10-1867 Samuel Forlover KrakelsrudSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Krakelsrud

27-10-1867 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 13-12-1868 Samuel Larsen Gift Krakelsrud 01-03-1869 Jens Larsen Død Krakelsrud 18-10-1869 Samuel Larsen Far Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud 23-06-1869 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 10-10-1869 Samuel Larsen Fadder Krakelsrud 06-05-1870 Gunild Samuelsdatter Død Krakelsrud 06-06-1870 Anna Lovisa Samuelsdatter Døpt Halstad / Krakelsrud Samuel Larsen Far Halstad / Krakelsrud Anne Mathea Christensdatter Mor Halstad / Krakelsrud Christiane Berntsdatter Fadder Krakelsrud
1900 FT Krakelsrud se link>Beboere Krakelsrud
Krakelsrud /Eikeli 2006.