FOLKETELLINGER ANDRE FYLKER

Folketellinger Oppland

Aurdal

-

-

-

-

-

-

-

Brandbu

-

-

-

-

-

-

Dovre

-

-

1865

1801

Eina

-

-

-

-

-

-

-

Etnedal

-

-

-

-

-

-

Fron

-

-

-

-

-

-

-

Fåberg

-

-

Gausdal

-

-

-

-

-

Heidal

-

-

-

-

-

-

-

Jevnaker

-

-

Kolbu

-

-

-

-

-

-

-

Land

-

-

-

-

-

-

Lillehammer

-

Lom

-

-

-

-

-

Lunner

-

-

-

Nord-Aurdal

-

-

-

-

Nord-Fron

-

-

-

Nordre Land

-

-

-

-

Ringebu

-

-

Sel

-

-

-

-

-

-

Skjåk

-

-

1801

Slidre

-

-

-

-

-

-

-

Snertingdal

-

-

-

-

-

-

Søndre-Land

-

-

-

Sør-Aurdal

-

-

Sør-Fron

-

-

Toten

-

-

-

-

-

-

-

Vang

1891

-

1875

-

1865

Vardal

1891

-

-

Vestre Gausdal

-

-

-

1865

1801

Vestre Slidre

-

-

-

Vestre Toten

-

-

-

Vågå

-

-

Østre Gausdal

-

-

-

-

-

Østre Toten

-

-

-

Øystre Slidre

-

-

Torpa

-

-

-

-

-

-

-

Fluberg

-

-

-

-

-

-

-