Søk i folketelling for

Folketellinger Buskerud

Bragernes

-

-

-

-

-

Drammen

-

Eiker

-

-

-

-

Flesberg

-

Flå

-

-

-

-

-

-

Gol

-

-

-

-

Gol & Hemsedal

-

-

-

-

-

-

Hemsedal

-

-

-

-

-

Hol

-

-

-

Holmsbu

-

-

Hønefoss

-

Kongesberg KJ

Kongsberg LS

-

-

-

-

-

-

Krødsherad

-

-

-

-

-

-

Nedre Eiker

-

-

-

-

Norderhov

-

Nore

-

-

Rollag

-

Røyken

-

Sandsvær

-

-

Skoger

-

-

-

-

-

-

Strømsø Dr.KJ

-

-

-

-

-

-

Uvdal

-

-

-

-

-

-

Ytre Sandsvær

-

-

-

-

-

-

Øvre Eiker

-

-

-

-

Øvre Sandsvær

-

-

-

-

-

-

Ådal

-

-

STED

1910

1900

1891

1885

1875

1865

1801

STED

1910

1900

1891

1885

1875

1865

1801