Kråkstad Holt gårdene

KRÅKSTAD HOLT GÅRDENE

Holt.
Se Norske gårdnavne Oluf Rygh.
Holt store. Var fullgård, gammelt matr.nr. 4, gml. skyld 1 skippund 5 lispd. som 1723 foreslås forhøiet med 5 lispd. Da anføres: ”Måtelig god jord; skog til husfornødenhet, gjerde og brenne, samt Holthjemmehavn. Sår ½ t. blandkorn, 11 t. havre; avler 30 lass høi; 2 hester, 10 storfr, 8 sauer”. Fikk 1839 nytt nr. 21, ny skyld 7 daler, 2 skilling; revidert skyld 1886: 15,37 mark.
Gården var ikke kirkegods i middelalderen. I 1648 eide Hannibal Sehested ½ skpd. i gården, han bytter det til kronen; denne part var så krongods (uten bygselrett) til omkr. 1730. Resten av gården, ¾ skpd., var proprietærgods til omkr. 1700, da brukeren Lars Pedersen opføres som eier, død ca. 1720
Gamelt kart. Dagens kart.
Holt. Store Gr.nr./ Br.nr. 4 Reg. i 1801 Holt. Store Myrvold Gr.nr./Br.nr. 21/1 Reg. I 1838,1865,1875,1886, 1900.
Holt. Store Med Østre Gr.nr./Br.nr. 21/2 Reg I 1865, 1886, 1900 Holt.Søndre Nedre Gr.nr./Br.nr. 21/3 Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900.
Skilt ut fra Gr.nr./Br.nr. 21/4 i 1851. I dag Holt søndre nedre.
Holt. Søndre Gr.nr./Br.nr. 21/4 Reg. I 1838,1865,1875,1886,1900.
Eget bruk i 1836. Ubebodd i 1875.
Fredstadhytten Gr.nr./Br.nr. 21/5 Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. Eget bruk i 1830 Holt. Vestre Fredstadhytten Gr.nr./Br.nr. 21/6 Reg. I 1886, 1900 Løkenskogen Gr.nr./Br.nr. 21/7 Reg. I 1900 Solvang Gr.nr./Br.nr. 21/8 Holtbråtan Under 21/3 Husmannsplass i 1900.
Løkenplass Gr.nr.29 (under 21/7 ? ) Husmannsplass i 1865 , 1886Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Holt Store.Gammelt matr.nr. 4 Etter 1829 Gnr.21. 1,2 og 8
År 1700, da brukeren Lars Pedersen opføres som eier, død ca. 1720. (Bruker i årene 1724-35 var Jørgen Hågensen). 1735 får Ener Pedersen Treider (bror av forrige Lars Pedersen?) skjøte på hele gården for 630 rdl. Det ½ skpd. som var krongods, var i mellemtiden innløst. 1735 Eier og bruker.
Ener Pedersen Treider.
Født: 1639 Vesle Holt.Kråkstad Akershus.
Døpt: Gift: Død: 1774 Kråkstad Akershus Gravlagt: 4. Des. 1774 Ektefelle:
Sibille Lorentzdatter Bonde.
Født: 1681 – Treider Ås Akershus Døpt: Gift: Død: 1759 – Holt Store Kråkstad Akershus Gravlagt: 1 Des 1759 – Kråkstad Akershus
Barn: 1. Peder Enersen Holt (1724-1803) 2. Ingeborg Pedersdatter HoltSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
3. Gunhild Pedersdatter Holt 4. Anne Pedersdatter Holt
1756: Ener Pedersen og hustru Sibille Lorentzdtr.s skjøte til sønnen Peder Enersen for 550 rdl. Gift med Inger Nilsdtr.
Berger.
1755 Eier og bruker.
Peder Enersen Holt.
Født: 1724 – Treider Ås Akershus Død: 1803 – Kråkstad Akershus Gravlagt: 23 Aug 1803 – Kråkstad Akershus
Hustru:
Inger Nilsdatter:
Født: 1729 – Langangen Aker Død: 23 Feb 1808 – Eng Kråkstad Akershus
Barn: 1. Lars Pedersen Holt 1749- ) 2. Gunhild PedersdatterHolt (1751- ) 3. Nils Pedersen Holt 1753-1756) 4. Jahn Pedersen Holt 1755- ) 5. Marte Pedersdatter 1758- ) 6. Lorentz Pedersen Holt 1760-1761) 7. Lorents Pedersen Holt 1762- ) 8. Ener Pedersen Holt 1763-9. Sibilla Pedersdatter Holt (1766-1816) 10. Malene Pedersdatter Holt (1769-1776) 11. Nils Pedersen Holt (1772- ) 1800 selger Peder Enersen gården til eldste sønnen Lars Pedersen for 3000 rdl.
1800 eier og bruker.
Lars Pedersen Holt.
Født: 3. Des 1749 Holt Kråkstad Akershus Gift:1 gang. 18.juni 1844 Kråkstad Akershus Død: 1826 Store Holt Kråkstad Akershus.
Ektefelle 1
Johanne Eriksdatter.
Født: 1738 Kjærstad Gift. 2.gang. 18.juni 1844 Kråkstad Akershus Død: 1805 Store Holt
Barn:
1 Gunild Larsdatter (1775-1777)Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
2 Ener Larsen (1776-1845) 3 Gabriel Larsen (1778) 4 Maria Larsdatter (1781) Ektefelle 2
Olia Maria Nicolaydatter.
Født: 1772 Glenne Store Gift: 1805 Kråkstad Akershus Død: 1856 Glenne Kråkstad Akershus
Barn:
1 Margrete Larsdatter (1806-1806) 2 Lars Larsen (1807-1807) 3 Peder Larsen (1808-1809) 4 Johanne Maria Larsdatter (1810-1820) 5 Inger Maria Larsdatter (1812-1891) 6 Malene Larsdatter (1815) 1810 selger Lars Pedersen skogstykket Løkenskogen (21/7) til sin bror Jahn Løken (s.). Følger siden Løken.
Ved skiftet efter Lars Pedersen (1826) overtar sønnen Ener Larsen gården (samtidig overlater han sin eiende gård Bjastad til moren 1826 Eier og bruker.
Ener Larsen.
Født: 1776 Bylterud Ås Akershus Gift:1. gang 1809 Kråkstad Akershus Gift 2. gang 1799 Vestby Akershus Gift 3. gang 1812 Kråkstad Akershus Død: 1845 Bjastad Kråkstad Akershus
Hustru 1
Johanna Maria Nicolaydatter Behmer.
Født: 1781 Glenne Store Gift: 1809 Kråkstad Akershus Død: 1811 Bjastad Hustru 2
Maria Aslachsdatter
Født: Gift: 1799 Vestby Akershus Død: 1808 Garder Hustru 3
Maria Conradine OlsdatterSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Født: 1782 Løken Kråkstad Akershus Døpt: 6.jan. 1782 Kråkstad Akeshus Gift: 1812 Kråkstad Akershus Død: 1863 Barn:
1 Johanne Marie Enersdatter (1813) 2 Peter Enersen (1814-1818) 3 Ole Martin Enersen (1816) 4 Laurentse Petronelle Enersdatter (1818-1820) 5 Ellen Birgitha Enersdatter (1821) 6 Lars Enersen (1823)
Store Holt med østre og Myrvold og Solvang, dvs. nr. nr 1, 2 og 8, det egentlige hovedbøl: Størsteparten, det senere br. nr 2 blev sist i 1830-årene solgt til eieren av lille Holt; sønnen Anders Andreassen
Ener Larsen deler gården og selger: 1830: Frestadhytten Gr. 21 br. nr. 5 og 6 til Ole Jensen Frestad. Se under Frestadhytten.
Holt søndre, br. nr. 3 og 4.
Lærer Anders Nilsen Målhus kjøpte denne del 1836 for 400 spd. (skyld 8 lispd 1839: Holt søndre Gr. 21 nr.3 og 4 til Anders Nilsen Målhus. Se under.
Store Holt med østre og Myrvold og Solvang, dvs. nr. nr 1, 2 og 8, det egentlige hovedbøl: Størsteparten, det senere br. nr 2 blev sist i 1830-årene solgt til eieren av lille Holt; sønnen Anders Andreassen lille Holt fikk skjøte 1843, og hadde det til sin død 1874.
Bruks nr. 1. Myrvold blev 1842 solgt til Johan Olsen.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Myrvold Gr.nr. 21, Br.nr. 1Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
1842 Eier og bruker.
Johan Olsen Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Kari Amundsdatter Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1852 skjøte fra enke Kari Amundstr. til Christian Thorkildsen 1852 Eier og bruker.
Christian Thorkildsen Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1892 auksjonsskjøte til baker Nils Tandberg. 1892 Eier og bruker.
Nils TandbergSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1895 fra denne til Nils Olsen Noer 1895 Eier og bruker Nils Olsen Noer Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1911 auksjonsskjøte til Anton Olsen 1911 Eier og bruker Anton Andersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1918 fra Anton Andersen til Theodor Karlsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Bruks nr. 8: Solvang er utskilt fra nr. 1 i 1900, skjøte s. å. fra Noer til Oscar Larsen
Store Holt med østre og Myrvold og Solvang, dvs. nr. nr 1, 2 og 8, det egentlige hovedbøl:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Størsteparten, det senere br. nr 2 blev sist i 1830-årene solgt til eieren av lille Holt; sønnen Anders Andreassen lille Holt fikk skjøte 1843, og hadde det til sin død 1874.
Andreas Andersens sønn Oscar Holt hadde gårdene en del år, fikk år 1901 frk. Kvarme auksjonsskjøte. 1901 Eier.
Ann Kvarme.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Robert Fyhn.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1901 Skjøte til Arthur Holt. 1901 Eier og bruker.
Arthur Holt.
Født: Døpt:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Gift: Død: Gravlagt: 1916 Skjøte til Otto Finstad. 1916 Eier og bruker.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1917 Skjøte til Hans og Torkel Nilsen. 1917 Eier og bruker.nr.1 Hans Nilsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1917 Eier og bruker.nr.2 Torkel Nilsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1923 skjøte til Johan Grimstad. 1923 Eier og bruker.
Johan Grimstad.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Holt Søndre Gr.nr 21 br.nr. 3 og 4.
1839 Eier og bruker.
Anders Målhus Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Gården delt 1851, idet br. nr. 3 da blev solgt til Lars Christiansen Grimsrød.
Holt Søndre Gr.nr. 21 br.nr. 3
Eier og bruker.
Lars Christiansen Grimsrød.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1863 ved makeskifte til Andreas Petterson. 1863 Eier og bruker Andreas Petterson.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1890 til lærer Johannes Frogner, som 1892 også kjøpte Frestadhytten. Var fra Frogner (sønn av Ole Johannessen), var gift med Olava Kristiansdtr. Gryteland. 1890 Bruker og eier.
Johannes Frogner Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1914 til Olai Skallerud. 1914 Eier og bruker.
Olai Skallerud Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1917 til Anton Karlsen. 1917 Eier og bruker.
Anton Skallerud.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1918 til C. R. Johnsen. 1918 Eier og bruker.
C. R. Johnsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1923 til Anna Abrahamsen. 1923 Eier og bruker.
Anna Abrahamsen.
Født:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Br. nr. 4: Ved Målshus’s død blev den 1868 utlagt enken Andrine Paulsdtr. (fra harastad)
Holt Søndre Gr.nr. 21 Br.nr. 4.
1868 Eier og bruker.
Andrine Paulsdtr. Se over.
1871 Andrine Paulsdatter 1871 selger gården til Jens Olsen Bjerke. 1871 Eier og bruker.
Jens Olsen Bjerke.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Inger Marie Larsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1889 enken efter Jens Olsen, Inger Marie Larsdtr. selger til Elen Marie Jensdtr. Nordby. 1889 Eier og bruker.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1898 Elen Marie Jensdtr. Nordby skjøte til Olaus Midsem. 1898 Eier og bruker.
Olaus Midsem.
Født: Døpt: Gift: Død:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Gravlagt:
Fredstadhytten Gnr./Br.nr. 21/5 og 6.
Ener Larsen deler gården og selger: 1830: Frestadhytten (21/5 og 6) til Ole Jensen Frestad. 1830 Eier opg bruker.
Ole Jensen Frestad.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Hustru.
1
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
Johanne Olsdatter.
Ved Ole Jensen Frestads død blev denne eiendom 1855 utlagt datteren Johanne Olsdtr. for 450 spd. 1855 Eier og bruker.
Johanne Olsdatter.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1880 ble gården br.nr. 5 og 6 solgt til J. Ellefsen Gjetsø og M. Midsem for 7100 kr. 1880 Eier nr.1 J. Ellefsen Gjetsø.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: 1880 Eier nr. 2.
M. Midsem.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1882 delt, idet bruks nr. 5 blev solgt til Ole Danielsen Asper og bruks nr. 6 til Martin Olsen
Fredstadhytten Gr.Br.nr 5.
1882 Eier og bruker.
Ole Danielsen Asper.
Født: Døpt:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Gift: Død: Gravlagt:
Bruks nr. 5 solgt igjen 1892 til lærer Johannes Frogner 1892 Eier og bruker.
Johannes Frogner.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Ektefelle.
Olava Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1914 skjøte fra Johannes Frogners enke Olava til Iver Nilsen. 1914 Eier og bruker.
Iver Nilsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1918 Iver Nilsens skjøte til dr. S. Sødring 1918 Eier og bruker.
S.Sødring.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Fredstadhytten Gr.Br.nr 6.
1882 Bruker og eier.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Martin Olsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Solvang Gr.nr. 21 br.nr. 8.
Bruks nr. 8: Solvang er utskilt fra nr. 1 i 1900, skjøte s. å. fra Noer til Oscar Larsen. 1900 Eier og bruker Oscar Larsen.
Oscar Larsen.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Holt Lille Gammelt matr.nr. 113 Etter 1839 Gr.nr.20 Br.nr. 1Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Holt lille G. Matr.nr. 113 Reg. i 1801 Holt lille Gr.nr. 20 br.nr. 1 Reg. i 1838,1865,1875,1886,1900. I 1875 under Holt store.
Holt lille Gr.nr. 20 br.nr.2 Reg. I 1865, 1886, 1900 Var fjerdings. eller ødegård; gammelt matr. nr. 119, gml. skyld ½ skippund. 1723 anføres: ”Middelmådig jord; sår 1 skjeppe blandkorn, 5 t. havre; avler 8 lass høi; 1 hest, 4 kyr, 3 sauer”. Fikk 1839 nytt nr. 20, ny skyld 2 daler 4 ort 5 skilling; revidert skyld av 1886: 4,99 mark.
Gården var proprietærgods i 17. årh. Tilhøre den rike Osloborger rådmann Christen Eskildsen, og senere rådmann Hans Carstensen Kamp. 1700 får Peder Andersen skjøte på gården. 1700 Eier og bruker
Peder Andersen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.
1 Ener Pedersen Treider 2 Nils Pedersen Grønstvedt 3 Anders Pedersen 4 Inger Pedersdatter 5 Thore Pedersdatter
1723 fikk sønnen sersjant Anders Pedersen skjøte på gården, g. m. Ingeborg Andersdtr. Samme Anders Pedersen fikk 1747 bygselsseddel på lille Gryteland, hvor han senere bodde til sin død 1767. 1723 Eier og bruker
Anders Pedersen
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Ingeborg Andersdatter
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Peder Andersen 2 Anders Andersen 3 Svend AndersenSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
4 Ingeborg Andersdatter.
Eldste sønnen Peder Andersen overtok Holt allerede 1754 (19 år gammel), g. m. Anne Christophersdtr.
Bjørnebekk. 1754 Eier og bruker.
Peder Andersen
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Anne Christophersdtr. Bjørnebekk.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Andreas Pedersen 2 Svend Pedersen Auten 3 Christopher Pedersen 4 Johanne Pedersdatter Omkring 1805 overtar eldste sønnen Andreas Pedersen gården, g. m. Marte Kristine Henriksdtr. 1805 Eier og bruker.
Andreas Pedersen
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Marte Kristine Henriksdtr.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
1 Helene Andreasdatter 2 Peder Andreasen 3 Ingeborg Andreasdatter 4 Svend Adreasen Holt 5 Anne Andreasdatter 6 Christian Andreasen 7 Anders Andreasen Store Holt Anders Pedersen døde 1837. Eldste sønnen Peder Andreassen har gården til 1842 1837 Eier og bruker.
Peder Andrerasen
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1842 Peder Andreasen selger gården til Christian Arnesen Nordby av Spydeberg 1842 Eier og bruker.
Christian Arnesen Nordby Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1846 auksjonsskjøte til Svend Andreassen Holt. 1846 Eier og bruker.
Svend Andreassen Holt.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Anne Johannesdatter.
Født:Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Anton Svendsen 2 Johanne Mathea Svendsdatter Svend døde 1848. Enken Anne Johannesdtr. selger 1852 til Baltzer Nicolaisen. 1852 Eier og bruker.
Baltzer Nicolaisen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
1855 Baltzer Nicolaisens. skjøte til Johannes Christiansen. 1855 Eier og bruker.
Johannes Christiansen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Bruks nr. 2 av Holt lille blev skilt ut 1865, da Erik Olsen fikk skjøte. 1887. se under. 1865 skjøte til Anders Andreassen Store Holt. 1865 Eier og bruker.
Anders Andreassen Store Holt.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Hustru.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt: Barn. 1 Oscar HoltSki Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
2 Caspara Andersdatter Holt Andreas Andersen døde 1874. Sønnen Oscar Holt hadde så gården en del år, men uten skjøte. 1901 auksjonsskjøte til frk. Inger Anna Kvarme. Se Store Holt.
Bruks nr. 2 av Holt lille blev skilt ut 1865, da Erik Olsen fikk skjøte.
Holt Lille Gr.nr.20 Br.nr. 2. utskilt 1887.
1887 dennes skjøte til Johan Amundsen. 1887 Eier og bruker.Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
Johan Amundsen.
Født: Døpt: Gift: Død: Gravlagt:
Kronologiske registreringer for personer med bosted Holt.
Registrert år Person Som Merknad 06-06-1737 Anders Pedersen Fadder Holt 06-06-1737 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 24-11-1737 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 14-12-1738 Dorthe Andersdatter Døpt Holt 14-12-1738 Anders Pedersøn Far Holt 14-12-1738 Ingebor Andersdatter Mor Holt 27-12-1738 Sidsel Larsdatter Fadder Holt 13-01-1739 Sibilla Larsdatter Fadder Holt 22-03-1739 Anders Pedersøn Fadder Holt 17-01-1740 Haagen Andersen Døpt Store Holt 17-01-1740 Anders Haagensøn Far Store Holt 17-01-1740 Ingebor Eriksdatter Mor Store Holt 17-01-1740 Anders Pedersøn Fadder Holt 17-01-1740 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 05-05-1741 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 08-10-1741 Anders Pedersøn Fadder Holt 08-10-1741 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 02-02-1743 Anders Pedersøn Fadder Holt 10-05-1743 Anders Andersen Døpt Lille Holt 10-05-1743 Anders Pedersen Far Lille Holt 10-05-1743 Ingebor Andersdatter Mor Lille Holt 22-11-1744 Anders Pedersøn Fadder Holt 22-11-1744 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 22-11-1744 Kari Andersdatter Fadder Holt 02-07-1745 Ingebor Andersdatter Fadder Holt 29-09-1746 Ener Fadder Holt 29-09-1746 Peder Fadder Holt 26-11-1746 Svend Andersen Døpt Holt 26-11-1746 Anders Pedersen Far Holt 26-11-1746 Ingeborg Andersdatter Mor Holt 30-03-1749 Peder Fadder Holt 30-03-1749 Sybilla Fadder Holt 30-03-1749 Anne Eners Fadder Holt 28-09-1749 Peder Fadder Holt 28-09-1749 Inger Fadder Holt 07-02-1750 Anne Amundsdatter Døpt Lille Holt 07-02-1750 Amund Rasmussen Far Lille Holt 07-02-1750 Gunbjør Erichsdatter Mor Lille Holt 07-02-1750 Ener Fadder Holt 07-02-1750 Sibilla Fadder Holt Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
07-02-1750 Inger Fadder Holt 24-04-1750 Peder Fadder Holt 24-04-1750 Inger Fadder Holt 12-07-1750 Ener Fadder Holt 12-07-1750 Peder Fadder Holt 12-07-1750 Inger Fadder Holt 12-07-1750 Grete Fadder Holt 06-10-1750 Christian Hendrig Helmuthsen Døpt Holt 06-10-1750 Helmuth Christopher Velding Far Holt 06-10-1750 Ingeborg Mor Holt 10-10-1751 Inger Nielsdatter Fadder Holt 31-10-1751 Ellen Amundsdatter Døpt Holt 31-10-1751 Amund Far Holt 31-10-1751 Gubjør Mor Holt 31-10-1751 Ener Fadder Holt 31-10-1751 Sibilla Fadder Holt 07-11-1751 Gunild Pedersdatter Døpt Holt 07-11-1751 Peder Enersen Far Holt 07-11-1751 Inger Nielsdatter Mor Holt 02-07-1752 Johannes Giertsen Døpt Holt 02-07-1752 Giert Svendsen Far Holt 02-07-1752 Gunild Enersdatter Mor Holt 02-07-1752 Peder Fadder Holt 02-07-1752 Ingeborg Fadder Holt 10-11-1752 Inger Fadder Holt 23-09-1753 Niels Pedersen Døpt Holt 23-09-1753 Peder Enersen Far Holt 23-09-1753 Inger Nielsdatter Mor Holt 23-09-1753 Anne Fadder Holt 19-12-1753 Inger Fadder Holt 24-03-1754 Gunild Enersdatter Fadder Holt 09-02-1754 Henrietta Christiana Helmutsdatter Døpt Holt 09-02-1754 Helmuth Christopher Velding Far Holt 09-02-1754 Ingeborg Andersdatter Mor Holt 27-05-1755 Inger Nielsdatter Fadder Holt 15-06-1755 Harald Jacobseb Fadder Holt 15-06-1755 Brynild Arnesdatter Fadder Holt 14-11-1755 Jan Pedersen Døpt Holt 14-11-1755 Peder Enersen Far Holt 14-11-1755 Inger Nielsdatter Mor Holt 17-04-1757 Peder Fadder Holt 17-04-1757 Inger Nielsdatter Fadder Holt 23-05-1757 Inger Nielsdatter Fadder Holt 26-05-1757 Inger Nielsdatter Fadder Holt 01-11-1757 Peder Fadder Holt 01-11-1757 Inger Fadder Holt 01-11-1757 Ole Søfarsen Fadder Holt 21-01-1758 Marte Pedersdatter Døpt Holt 21-01-1758 Peder Enersen Far Holt 21-01-1758 Inger Nielsdatter Mor Holt 11-05-1759 Peder Fadder Holt 15-08-1759 Inger Nielsdatter Fadder Holt 02-09-1759 Peder Fadder Holt 02-09-1759 Inger Nielsdatter Fadder Holt 20-04-1760 Peder Fadder Holt Ski Slektshistorielag Kråkstad bygdebok Holt gårdene.

Holt.
04-05-1760 Lorentz Pedersen Døpt Holt 04-05-1760 Peder Enersen Far Holt 04-05-1760 Inger Nielsdatter Mor Holt 29-06-1760 Peder Fadder Holt 24-06-1761 Karen Marie Velding Døpt Holt 24-06-1761 Lieut Velding Far Holt 24-06-1761 Ingeborg Andersdatter Mor Holt 24-06-1761 Inger Fadder Holt 23-02-1763 Ener Pedersen Fadder Holt 23-05-1763 Peder Enersen Fadder Holt 24-07-1763 Ener Pedersen Døpt Store Holt 24-07-1763 Peder Enersen Far Store Holt 24-07-1763 Inger Nielsdatter Mor Store Holt 29-01-1764 Inger Nielsdatter Fadder Holt 25-11-1754 Inger Nielsdatter Fadder Holt 03-03-1765 Anne Pedersdatter Døpt Lille Holt 03-03-1765 Peder Andersen Far Lille Holt 03-03-1765 Anne Christophersdatter Mor Lille Holt 03-03-1765 Inger Nielsdatter Fadder Holt 02-10-1765 Inger Nielsdatter Fadder Holt 01-02-1766 Sybilla Pedersdatter Døpt Store Holt 01-02-1766 Peder Enersen Far Store Holt 01-02-1766 Inger Nielsdatter Mor Store Holt 01-02-1766 Anne Christophersdatter Fadder Lille Holt 20-06-1766 Inger Nielsdatter Fadder Holt 10-08-1766 Andreas Pedersen Døpt Lille Holt 10-08-1766 Peder Andersen Far Lille Holt 10-08-1766 Anne Christophersdatter Mor Lille Holt 10-08-1766 Inger Nielsdatter Fadder Holt