Sverige

Sverige Diverse

Släktforskarförbundets hemsida Rötter
Nättidningen Svensk Historia

G-gruppen
: Föreningen för dig som har tyska anor. Både på svenska och tyska.
Sök efter böcker i LIBRIS

Inscannade svenska dagstidningar hos KB

SVAR
 Riksarkivet. SVAR och ARKIONS gemensamma sida hittar du här.
Folkräkningen 1890 på nätet
: Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
ArkivDigital: Svenska Kyrkböcker On-Line

Sällskapet Vallonättlingar

Tjörns släktforskare

Demografiska Databasen
 vid Umeå Universitet. Databasen innehåller uppgifter från ett 80-tal församlingar.
FINNbygder i SAMverkan
 Ett internationellt nätverk för finnkultur.
Antikvariat Genealogica
 Ett svenskt antikvariat med både 1800- och 1900-tals litteratur.
Kulturarv Östergötland

Östgöta Genealogiska Förening
PLF: Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn

Alingsås Släktforskarförening

Prisomräknare
 från medeltid till nutid.
Paroll
 Om bl a Ovansjö kompani
Digital bild i Söderhamn

Lantmäteriets historiska kartor

Sondera
 – sökmotor hos Statens Arkiv
Falbygdsanor
 – läs om bygden inför Släktforskardagarna 2009
Kringla
 – Sök i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar
Platsr
 – community om platser med historia. Drivs av RA.
Arkivguiden
 – Allmänt om släkt- och hembygdsforskning. Mycket om Bohuslän och Göteborg.
Sjuttons port
 – Mycket om Blekinge.
Scangen
 – Skånsk släktforskning och flera andra fiffiga verktyg
Genealogiska Föreningen (GF)

http://www.kvillepersonhistoriska.se – Kville Härads Personhistoriska Förening som har som uppgift att rekonstruera de kyrkböcker som förstördes vid branden i Kville prästgård 1904
Finn graven 
Svenska gravar 
gravar.se
Stockholms stad publicerar gravplatser. Finns här: Hitta graven.
Centrala Soldatregistrets
 huvudsida. 
Ådals-Liden Parish Genealogy