Genealogiske linker – kjappe linker for slektsforskereo.

Medisinsk ordliste

abdomen: buk
abscess: verkebyll – avgrenset oppsamling av puss
acuta/ acutis: akutt
akutt reumatisme: giktfeber
anæmia pemiciosa: lav ”blodprosent” pga manglende opptak av vitamin B 12
apoplexia cerebri: hjemeslag
appendicitis / appendisitt: blindtarrnbetennelse
arthritis (deformans): gikt
beri-beri: mangel på vitamin Bl
bronchus: bronkie (del av luftveiene i lungene)
cancer: kreft
causa ignota: ukjent årsak
chole-: galle-
cholelithiasis: gallestein
chronica: kronisk
coma diabeticum: koma forårsaket av sukkersyke
congenita: meclfødt
conwlltioner / konvulsjoner: kramper, ofle epilepsi, kan ha mange ulike årsaker
cor- / Cardio-1 hjerte-
eystitis / cystitt: blærekatarr
debilitas congenita: medfødt svakhet
debilitas senilis: alderdomssvakhet
dementia acuta: akutt forvirring/ demens
diabetes mellitus: sukkersyke
-enter-I -tarm
erysipelas: «roseninfeksjon» – overflatisk infeksjon i hud
febris puerperalis: barselfeber
flegmone: se phlegmone
fractura: brudd ~
fractura colli femoiisz lårhalsbrudd
fractura cranii: hjerneskallebrudd
gangræna (senilis): gangren, koldbrann (ervervet / hos eldre)
gastro-2 mage-
hematuri: blod i urinen (fra ”hvor som helst” i urinveiene)
hepa-I lever-
hjertevattersot – ødemer / hevelser pga hjertesykdom, trolig hjertesvikt
hydrops: væskeansamling
hypertrophia prostatae: godartet forstørrelse av prostata
icterus neonatorum: gulsott hos nyfødt (leversykdom)
ileus: tarmslyng
intoxicatio: forgiftning
-itt / -itis: betermelse eller infeksjon
kardialgi: vondt i hjertet (brystsmerter)
kolerine: «sommerdiaré», minner om kolera (men er ikke smittsom)
konvulsjoner: kramper, ofte epilepsi, kan ha mange ulike årsaker
leukæmia / leukemi: beinmargskreft
lithiasis: -stein
lungesott: lungetuberkulose
mammae: bryster V
marasmus: alvorlig energi- og proteinmangel
mening-: hjemehirme-
meningitis / meningitt: hjernehinnebetennelse
morbus: sykdom
morbus Addisoni: Addisons sykdom, binyrebarksvikt
morbus Brightii: nyrebetennelse med proteiner i urinen
morbus medulli spinalis: sykdom i ryggmargen
mors subita: plutselig død
nervefeber: tyfus
oesophagus / øsofagus: spiserør
paralysis: lammelse
paralysis cordis: hjertestans
paralysis generalis: generell lammelse (trolig sykdom i hjernen)
pemphigus: hudsykdom
peiicarditis / peiikarditt: betennelse/ infeksjon i hjerteposen
peritoneal abscess: verkebyll i bukvegg / buk
peritoneum: bukhinnen
peritonitis / peritonitt: bukhinnebetennelse
pemiciøs / pernisiøs anemi: lav ”blodprosent” pga manglende opptak av vitamin B 12
pertussis: kikhoste
phlegmone: bakteriell infeksjon i bindevev (hud, sener o.l,)
phtisis ~ to betydninger:
– svekkelse av et organ eller en kroppsdel
– phtisis (pulmonum): lungetuberkulose
pleuritis / pleuiitt: infeksjon/ betermelse i lungesekken
pneumo- / pulmo- (/broncho-): lunge-
post operativum: etter operasjon / kirurgi (høyere risiko for komplikasjoner da)
pyelonephritis / pyelonefñtt: nyrebekkenbetennelse
pyæmia /pyemi: blodforgiftning med spredning av bakterier fra et sted til andre steder
(dannelse av hyller/ abscesser)
rachitis / rakitt / engelsk syke: mangel på vitamin D
ren- / renis- (/ uro-): nyre-
sarcoma / sarkom: ondaitet svulst i bindevev
scarlatina: skarlagensfeber
senilis: med alderen/ ervervet
sepsis / septikæmia / septikemi: blodforgiftning – bakterier i blodbanen
skjørbuk: mangel på vitamin C
tuberkulose: også kalt tæring, (lunge)sott eller morbus luberculosis
tumort svulst/ hevelse
tæring: tuberkulose
ulcus: sår
urolothiasis: nyrestein
uraemia / uremi: nyresvikt, medfører avfallsstoffer i blodsirkulasjonen
uterus: livmor
vattersot: hevelser / ødemer
ventriculus: magesekk
vitium: feil / mangel / lyte