Genealogiske linker – kjappe linker for slektsforskere

Gamle yrker og titler

angelmaker Håndverker som laget artikler av metalltråd
assessor Bisitter, meddommer i en kollegial domstol
auditeur Arbeidet med den militære rettspleie
bartskjær Barber og lege
bolsmed Grovsmed
bombarder Kanonmannskap
bordevirker se possementmaker
buntmager Håndverker som arbeidet med skinn
bøkker Håndverker som fremstilte tønner
coffardiekaptein Kaptein på handelsskip i utenriksfart
damstiger Oppsynsmann ved gruvedammene
degn Klokker/kirkesanger
dreier Håndverker som laget dreide gjenstander
fanejunker Underoffiser i infanteriet
farger Håndverker som drev med tekstilfarging
favnsetter Mann som var ansatt til å måle opp brenneved som førtes til byen i favner
feltskjærer De som gjorde bartskjærtjeneste ved hær og flåte
forblåser Glassverksarbeider som foretar den første utformingen av en gjenstand
fotblåser Glassverksarbeider som laget fot og ben til drikkeglass
fyrvarter Gruvearbeider som passet ildstedene ved gruveanleggene
garmaker Bergverksarbeider som stod for den siste brenningen av kopperet
garver Håndverker som utførte garving
glaspuster Glassverksarbeider
gjørtler Håndverker som arbeidet i messing (belte-/spennemaker)
gulltrekker Håndverker som fremstilte gulltråd
halvkar Unggutt som deltok i fisket
hauer Gruvearbeider
herberger Person som har det erverv å gi herberge, husly, logi
hytteskriver Underordnet regnskapsfører ved bergverk
høker Kjøpmann som drev med småhandel
kardemaker Håndverker som særlig fremstilte ullkarder
karduanbereder Person (garver) som fremstilte karduan (fint lær)
kipper Håndverker som fremstilte tønner
klamper Ikke utlært håndverker, især tømrer (tilhugger av treklosser)
knappmaker Håndverker, framstilte knapper av tråd som var viklet rundt en kjerne
knekt Ung gruvearbeider
konsumsjonsbetjent Avgiftsbetjent (skatt)
kopist (copist) Avskriver
kopperslager Håndverker som mest produserte kjøkkentøy
kullfogd Hadde ansvar for mottagelse og disponering av kulltilførsel (bergverk)
landvert Grunneier i et fiskevær
magistrat Fellesbegnelse for byråd og borgermester
marketenter Person som hadde rett til å forhandle føde- og drikkevarer, tobakk mm til en bestemt krets av personer,
som bodde eller arbeidet sammen, især til soldater i en kaserne eller leir
masmester Arbeidsformann ved en masovn
musketeer Infanterist bevæpnet med muskett
mønsterskriver Medhjelper hos mønstrings- eller innrulleringssjefen
månedslieutenant Midlertidig ansatt løytnant, med en måneds oppsigelse
måler Tjenestemann som var tilsatt for å påse at det ble brukt riktig mål og vekt i vareomsetningen
nattmand Bøddelens håndlanger
nærkone Jordmor eller hjelpekvinne ved fødsel
oldermann Laugsformann
overskjærer Tekstilhåndverker
perlestikker Person som sydde klær med perler, gull, silke o.l.
prokurator Sakfører
repslager Håndverker som fremstilte tauverk
rittmester Rytteranfører
rotgyter Håndverker som støpte kanoner og kirkeklokker
røyert Rorskar (roer)
paruquemager Parykkmaker
postmager Håndverker som førte tilsyn med vannverket
possementmager Håndverker som laget frynser, lisser, border, bånd o.l.
rittmester Rytteranfører
sadelmager Håndverker som laget saler, også møbelstopper og tapetserer
sagskjærer En som langskar tømmer til planker
senkelmaker Spenne- og beltemaker
skarpretter Bøddel
skjærsliper Person som slipte sakser, kniver o.l.
sporemaker Smedhåndverker som var spesialist på rideutstyr
stiger Arbeidsformenn med forskjellige ansvarsområder i gruver
stodderfogd/-konge Førte tilsyn med tiggere og omstreifere
stykkjunker Høyeste underoffisergrad i artilleriet
svarver se dreier
sverdfeger Håndverker som laget hogg- og stikkvåpen
tobakspinder Håndverker som rullet sammen tørrede og pressede tobakksblad
vognmaker Håndverker som laget kjøretøy (Hjulmager)
vraker Kvalitetssorterer