Prestegjeld og sokn i Vestfold

Andebu

Andebu, Høyjord og Kodal.

Borre

Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Botne

Botne og Hillestad. Inntil 1866 også Holmestrand.

Brunlanes

Tanum, Berg og Kjose.

Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand 

Hedrum

Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Hof

Hof og Vassås.

Holmestrand

Utskilt fra Botne prestegjeld som eget prestegjeld ved kgl. res. 22.07.1865.

Horten

Horten hørte til Borre prestegjeld til 1865. Ved kgl. res. 13.07.1855 ble det opprettet et midlertidig garnisonspresteembete her, og ved kgl. res. 13.05.1865 ble Horten eget prestegjeld.

Lardal

Svarstad, Hem og Styrvoll.

Larvik

Larvik og Langestrand. Utskilt fra Hedrum prestegjeld ved reskript 05.05.1741. For tiden før 1814, se klokkerbøkene.

Nøtterøy

Nøtterøy og Tjøme. Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ramnes

Ramnes, Fon og Vivestad.

Sandar

Sandar (Sandeherred) omfattet inntil 1877 også Sandefjord.

Sande

Reskript 13.06.1691: overført fra Bragernes til Tønsberg prosti. Omfattet inntil 1752 også Skoger og Tangen (se Buskerud; Skoger). Reskript 26.04.1754 jfr. kontrakt 1737: fem gårder under Jarlsberg Verk ble overført fra Bragernes til Sande.

Sandefjord

Utskilt fra Sandar ved kgl. res. 30.04.1877.

Sem

Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Stavern

Stavern tatt i 1799 fra Brunlanes og lagt til Fredriksvern. Skrivelse fra prosten 31.05.1811. Jfr. kanselli-promemoria 27.04.1799. Bestemt ved første vakanse, reskript 05.09.1794.

Stokke

Stokke, Skjee og Arnadal.

Strømm

Strømm og Svelvik. Tidligere kirkesokn i Hurum prestegjeld. Skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 02.03.1861.

Tjølling

Ministerialbøker

Tjøme

Tjøme og Hvasser.

Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Tønsberg

Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Våle

Våle og Undrumsdal.

Dissentersamfunn i Vestfold

Den katolsk apostoliske menighet i Larvik