Møre og Romsdal

Aukra
Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga

Bygdeboka . 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 1

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 2

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 3

Bygdebok for Aukra : gard og slekt. 4

Aure
Bygdabok for Aure : bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie. B. 2 : "Den nye dagen gryr" bygdabok for Aure 1800-1900 : allmenn historie

Gardtales i Aure. 1

Averøy
Averøy bygdebok . B. 2 : Gards- og ættesoge for Bruvoll skolekrets og Raudsand
Averøy bygdebok . B. 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes

Eide
Eideboka. B. 2 : Gard og slekt
Eideboka. B. 3 : Gard og slekt

Folkestadbygd
Folk og fortid i Folkestadbygd. 2
Fræna
Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Giske
Borgund og Giske. 1
Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya

Gjemnes
Gards- og ættesoge for Gjemnes. 1
Gards- og ættesoge for Gjemnes. 2

Halsa
Halsaboka. B. 1
Halsaboka. B. 2

Halsaboka . B. 3

Haram
Haram bygdebok. 1:1

Haram bygdebok. Kyrkjesoga. Skulesoga

Skrift. no. 18 D. b : Avskrift av kirkebok for Haram prestegjeld 1689-1738

Slekter på Fjørtoft og Haram : år 1500-1990

Hareid
Soga om Hareid og Ulstein : gnr. 40 Brandal - gnr. 51 Røyset. 5 : Gardar og folk gnr. 40 Brandal - gnr. 51 Røyset

Herøy
Herøyboka. B. 1 : Gardar og folk
Herøyboka. 1 B. 2 : Gardar og folk

Herøyboka. 1 B. 3 : Gardar og folk

Herøyboka. 2 : Landslag og folkeliv

Herøyboka. 3. 1 : Bygdesoga

Herøyboka. 3. 2 : Bygdesoga

Hjørundfjord
Ei Hjørundfjordætt
Fem slekter frå Hjørundfjord

Hjørundfjordboka bind 4

Holm
Bygdebok for Holm sokn. 1
Bygdebok for Holm sokn. 2

Kvernes
Kvernes kirke 100 år : 1893-1993

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 1

Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid. 2

Midsund
Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Ei Holeslekt

Nesjastranda
Bygdebok for Nesjestranda : gards- og slektshistorie for Vågsetra, gnr. 112
Nesset
Gards- og ættesoge for Nesset. 2

Gards- og ættesoge for Nesset. 3

Gards- og ættesoge for Nesset. 4

Gards- og ættesoge for Nesset. 5

Gards- og ættesoge for Nesset. 6

Gards- og ættesoge for Nesset. 7

Gards- og ættesoge for Nesset. 8

Gards- og ættesoge for Nesset. 9

Norddal
Ei Valldalsslekt gjennom 250 år
Norddal bygdebøker II. Hus og heim - gard og grend. 1966.

Norddal bygdebøker. 1 : Ættebok

Norddal bygdebøker. B. 5 D. l : Ættebok for Norddal Alstad-Løvoll

Rindal
Gards- og ættesoge for Rindal. B. 1
Gards- og ættesoge for Rindal. B. 2

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 3

Gards- og ættesoge for Rindal. B. 4

Gards- og ættesoge for Rindal : Namneregister for Rindals gards- og ættesoge bind I-IV
0
Sande
Sandesoga. 1

Sandesoga bind 2

Sandesoga bind 3

Sande og Rovde
Soga om Sande og Rovde. 1
Soga om Sande og Rovde. 2

Soga om Sande og Rovde. 3

Soga om Sande og Rovde. 4

Soga om Sande og Rovde. 5

Sandøy
Bygdeboka : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga. 1 : Aukra, Midsund, Sandøy delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga
Bygdeboka. 2 : Aukra, Midsund og Sandøy. Frå skulesoga

Sandøy i Romsdal. 1 : Bygdesamfunnet

Skodje
Bygdebok for Skodje
Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 1 : G.nr. 2-g.nr. 31

Bygdebok for Skodje : gard og slekt. 2 : G.nr. 32-g.nr. 69

Smøla
Smøla bygdebok : gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg - Vikan. B. 1 : Utviklinga fram til år 1700 gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg – Vikan

Smøla bygdebok . B. 2 : Gards- og ættesoge for Hellesfjord – Kråkvær

Smøla bygdebok . B. 5 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 6 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Smøla bygdebok . B. 7 : Gards- og ættesoge for Vestsmøla

Stangvik
Heimar og ætter i Stangvik. 2g
Stordal
Stordal 1892-1992
Stranda
Stranda bygdebok. 1 : Gard og grend

Stranda bygdebok. 2 : Liv og lagnad

Straumsnes
Gards- og ættesoge for Straumsnes. 1
Gards- og ættesoge for Straumsnes. 2

Gards- og ættesoge for Straumsnes. B. 3

Sula
Borgund og Giske : Sula, Godøya, Giske og Valderøya. 3 : Gardssoge Sula, Godøya, Giske og Valderøya
Sunndal
Sunndalsboka : bygdahistoria frå 1920 til 1980. 8 : Tidsskifte bygdahistoria frå 1920 til 1980

Sunnylven og Geiranger
Sunnylven og Geiranger. 1

Sunnylven og Geiranger. 2 : Gard og ætt

Surnadal
Gards- og ættesoge for Surnadal. 1
Gards- og ættesoge for Surnadal. 2

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 1

Husmenn og husmannsplassar i Surnadal. B. 2

Surendalinger utkommanderte i krigsaarene fra 1807 til 1814

Sykkylven
Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 1

Sykkylven : bygda og folket i farne tider. 2

Sykkylven : gardssoga. 1

Sykkylven : nye slekter : framhald av Gardssoga bd. 1 og 2

Syvde
Bygdebok for Syvde sokn : gards- og ættesoge
Tingvoll
Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. 1
Gards- og ættesoge for Tingvoll. 1

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 2

Gards- og ættesoge for Tingvoll. 3

Todalen
Garden ved brua : Bruset i Todalen : gard og ætt i 300 år
Todalen : bygdebok

Tustna
Grasvikslekta med Svensvikslekt og Jørgenvågslekt fra Tustna
Ulstein
Ei lita bok, ei stor sak : Ulstein 1917-1992
En Ulsteinætt

Vartdal
Vartdalssoga : Første bandet. Gards- og ættesoge
Vartdalssoga : Allmenn soge. B. 3 :Andre delen

Vartdalssoga : gards- og ættesoge. B. 4 : Allmenn soge gards- og ættesoge

Vestnes
Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. 1 : Tresfjord
Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord : Fiksdal sogn

Volda
Gardar og ættar i Volda bind 1
Gardar og ættar i Volda bind 2

Volda-soga : gardar og slekter. 1

Volda-soga : gardar og slekter. 3

Vågane
Bygdebok for Vågane : gards- og slektshistorie for
Ørskog
Ørskog gjennom tidene. 3 : Ættesoga
Ørsta
Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 1760-1998

Ei Hjørundfjordætt

Ei slektsgrein etter Synnøve og Olaf Strand

Fem slekter frå Hjørundfjord

 Ætt frå Hovden og Vinjevollngs Storfjorden
Ørsta-album. 1
Ørsta Bygdebok

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 1 : 1600-1900

Ørstingar : ættebok for Ørsta. 2 : 1900-1998

Åsskard
Folk og heimar i Åsskard : bygdebok