KAKEBAKKEN>fon i RAMNES,
KAKELØS> hof,
KAKEN> sem,

KALDÅKER> VÅLE, HILLESTAD i BOTNE,

KALLEBERG> svarstad i LARDAL, efteløt i SANDSVÆR,
KALLEBERG-MOEN> svarstad i LARDAL,
KALLEBERG-RØSSBEKK> svarstad i LARDAL,
KALLERUD> SVARSTAD i LARDAL,
KALMO> SANDE,
KALNES> NØTTERØ,
KALSRUD> VÅLE,
KALTVET> SLAGEN i SEM,
KALVETANGEN> NØTTERØ,

KAMFJORD> SANDAR, RAMNES,
KAMMELRUD> hof,
KAMPERHAUG> tjølling, sandar,

KANEVIKA> tjøme,
KANNARUD> tanum i BRUNLANES,

KAPELLBAKKEN> sem,
KAPELLØEN> sem,

KARLEBRU> konnerud i SKOGER,
KARLSLAUAR> hedenstad i SANDSVÆR,
KARLSVIK> SLAGEN i SEM,

KARTO> tjølling,

KASTET> andebu, efteløt i SANDSVÆR, borre, hvarnes i HEDRUM, sandar,

KATRINEBERG> borre,
KATRINEBORG> TANUM i BRUNLANES,
KAUPANG> BOTNE,TJØLLING,

KIKUT> hof,

KIL> TJØLLING,
KILE> RAMNES, STOKKE,
KILEN> borre,
KILLINGSTEN> svarstad i LARDAL,

KIMESTAD> BORRE,

KINN> SVELVIK,

KIRKEBAKKEN> tjøme,
KIRKEBØ> vassås i HOF,
KIRKEMO> tuft i SANDSVÆR,
KIRKENGEN> borre,
KIRKEROA> sandar,
KIRKERUD> HVARNES i HEDRUM,
KIRKERØNNINGEN> høyjord i ANDEBU,
KIRKESTUEVOLLEN> svelvik,
KIRKEVOLL> RAMNES, våle,

KISERØD> sandar,
KISTE> BOTNE,

KJEKSRØD> HILLESTAD i BOTNE,
KJELBERG> sandar,
KJELDÅS> SANDE
KJELLE> sem,
KJELLEREN> stokke, sem,
KJELLSHAVN> berg i BRUNLANES,

KJENNA> hof,
KJENNERUD> hof,

KJERRA> STYRVOLL i LARDAL,
KJERRINGVIK> tjølling, TJØLLING,
KJERNÅS> nøtterø,
KJERVA> sandar,

KJETTETORP> NYKIRKE i BORRE

KJONELØKKA> slagen i SEM, tuft i SANDSVÆR, borre,
KJOSHAGEN> kjose i BRUNLANES,

KJÆR> SANDAR, BORRE, SEM, sem, VIVESTAD i RAMNES, NØTTERØ, TJØLLING, BERG i BRUNLANES, VÅLE,

KJÆRAN> NYKIRKE i BORRE,
KJÆRBRÅTEN> skoger,
KJÆRE> TJØME,
KJÆRGRAV> NØTTERØ,
KJÆRNES> sem,
KJÆRNESBAKKEN> sem,
KJÆRÅS> ANDEBU,

KJØHOLMEN> stokke,
KJØLE> TJØME,
KJØLEHOLMEN> NØTTERØ,
KJØLELUND> nøtterø,
KJØLHALSTIEN> borre,
KJØLSRUD> VÅLE,

KJØNDAL> tjøme,
KJØNNA> tjølling,
KJØNNELYKKA> tjølling,
KJØNNEMARKA> TJØME,
KJØNNERØD> RAMNES, NØTTERØ, borre,
KJØNNERØNNINGEN> tjølling,

KJØPMANNSKJÆR> NØTTERØ,

KJØRSTAD> EFTELØT i SANDSVÆR,
KJØRSTADKVERNA> efteløt i SANDSVÆR,

KLAVENES> SANDAR, VÅLE,

KLEGGEN> STRØMSGODSET i SKOGER,

KLEIVA> våle , berg i BRUNLANES, VÅLE, komnes i SANDSVÆR, hedenstad i SANDSVÆR,
KLEIVAN> BOTNE,
KLEIVBOGEN > botne,
KLEIVBROTET> BOTNE,
KLEIVER> TANUM i BRUNLANES, berg i BRUNLANES,
KLEIVERØD> BOTNE,
KLEIVÅS> VIVESTAD i RAMNES,

KLEMETSBRÅTEN> svelvik,

KLEPPAN> HØYJORD i ANDEBU, andebu, STOKKE, VASSÅS i HOF, UNDRUMSDAL i VÅLE, KOMNES i SANDSVÆR,
KLEPPANE> KJOSE i BRUNLANES,
KLEPPANENGA> høyjord i ANDEBU,
KLEPPANMOEN> ANDEBU,
KLEPPEN > sande, slagen i SEM,
KLEPPERØD> ramnes,
KLEPPÅKER> TJØLLING,
KLEPPÅS> RAMNES,

KLEVEN> hvarnes i HEDRUM, hedenstad i SANDSVÆR,
KLEVJER> VÅLE, SANDE,
KLEVJERHAGAN> sande,

KLINESTAD> SANDAR,
KLIPPENBERG> hedenstad i SANDSVÆR,

KLOA> sande,

KLOKKERGÅRDEN> svarstad i LARDAL , andebu,
KLOKKERKLEIVA> borre,
KLOKKERLØKKA> efteløt i SANDSVÆR,
KLOKKERSTYKKET> hof,
KLOKKERTEIGEN> slagen i SEM,
KLOKKERÅSEN> SLAGEN i SEM,

KLOMSTEIN> sande,

KLOPP> RAMNES,
KLOPPRØNNINGEN> kodal i ANDEBU,
KLOPPELØKKA> sandar,

KLOSTERET> høyjord i ANDEBU,
KLOSTERTEIGEN > slagen i SEM,

KLOVÅS> hof,

KLØFTA> sem,
KLØTRE> BERG i BRUNLANES,

KLØV> RAMNES,
KLØVSTAD> SANDE, HEDENSTAD i SANDSVÆR,

KLÅSTAD> TJØLLING, STOKKE,

KNAPPSTAD> UNDRUMSDAL i VÅLE,
KNATHOLM> konnerud i SKOGER,
KNATTEN> NYKIRKE i BORRE, slagen i SEM, undrumsdal i VÅLE, ramnes, høyjord i ANDEBU, BOTNE, hillestad i BOTNE, sandar,

KNEM> SVELVIK,

KNIVE> SKOGER,

KNUTSRØD> BORRE
KNUTSTAD> undrumsdal i VÅLE, BORRE,

KOLABEKK> TJØME,
KOLABONN> stokke,
KOLARØD> SANDAR,
KOLBENSRØD> TANUM i BRUNLANES,
KOLBERG> nøtterø,
KOLFURU> skoger,
KOLKINN> ANDEBU, stokke,
KOLLESTUA> botne,
KOLSRUD> HOF,TJØLLING, efteløt i SANDSVÆR,
KOLSRØD> slagen i SEM,
KOLSTAD> hem i LARDAL, HOF,
KOLSTADLØKKA> hof,

KOMMA > kvelde i HEDRUM,
KOMMERSØYA> SANDE,
KOMNES> KOMNES i SANDSVÆR,

KONGELF> BORRE, borre, STYRVOLL i LARDAL,
KONGSBAKKEN> borre,
KONGSLUND> RAMNES,
KONGSMERKE ØDEPLASS> slagen i SEM,
KONGSTAD> borre,
KONGSTEIN> borre,
KONGSTEIGEN> STOKKE, VÅLE,

KONNERUD> KONNERUD i SKOGER,
KONNERØD> tanum i BRUNLANES,

KOPANGER> konnerud i SKOGER,
KOPPERUD> borre,
KOPPERVIK> STRØMSGODSET i SKOGER,
KOPSTAD> NYKIRKE i BORRE, HOF, SANDE,

KORNBØLE> sande,
KORNSTAD> våle,
KORNTO> VÅLE,

KORSANES> stokke,
KORSGATA> styrvoll i LARDAL,
KORSGÅRDEN> BOTNE,

KORTERØD> SLAGEN i SEM, STOKKE, borre,

KOTERØD> borre,
KOTOA> styrvoll i LARDAL,
KOTTERØD> NYKIRKE i BORRE, botne,

KRAKKEN> FON i RAMNES,
KRANSTAD> FON i RAMNES,

KRIKA> STOKKE,
KRIKEN> sande,
KRIKERØD> sem,

KRINGLÅS> VÅLE,

KROG> svelvik,
KROGSRUD> HEDENSTAD i SANDSVÆR,

KROKEBERG> VÅLE, UNDRUMSDAL i VÅLE,
KROKEN> SANDAR, KJOSE i BRUNLANES, STOKKE,
KROKS-ROM> SLAGEN i SEM,

KRONE> HILLESTAD i BOTNE,
KRONLIA> HILLESTAD i BOTNE,

KLOSSGÅRDEN> BERG i BRUNLANES,

KRUKA> HVARNES i HEDRUM, svarstad i LARDAL,
KRUKE> SEM, sem, svarstad i LARDAL, TJØME, tjøme, HVARNES i HEDRUM,
KRUKEHOLMEN> tjøme,

KRUTTBRENNERØEN> sem,

KRØKLI>VIVESTAD i RAMNES,

KRÅKEMO> SVARSTAD i LARDAL,
KRÅKERE> TJØME,
KRÅKEREBAKKEN> TJØME,

KULEN> borre,
KULLAND> hedenstad i SANDSVÆR,
KULLEBUNN> nøtterø,
KULLEBUNNEN> svelvik,
KULLERØD> andebu,
KULLSTUA> hof,
KUNGEL> stokke,

KURSTAD> SVARSTAD i LARDAL, VÅLE,

KVELDSRO> slagen i SEM,
KVELDSSOL> tuft i SANDSVÆR,

KVERNBRUK> nøtterø,
KVERNE> ARNADAL i STOKKE,
KVERNEBAKKEN > kodal i ANDEBU,
KVERNER> kodal i ANDEBU,
KVERNERUD> efteløt i SANDSVÆR,
KVERNHUSBAKKENE> svarstad i LARDAL,
KVERNHUSENGA> hof,
KVERNSTUA> hedenstad i SANDSVÆR,
KVERNÅSEN> hedenstad i SANDSVÆR,

KVIBERG> SVARSTAD i LARDAL,
KVIFARET > svarstad i LARDAL,
KVISLE> SANDE,

KVÅN> BOTNE,

KÅPE> RAMNES, ramnes,
KÅRBY> HOF,
KÅRJORD> BOTNE,
KÅRØD> NØTTERØ,