Gårdsnavn Vestfold .Forfatter Ragnhild Prøytz 12/5-1998

Her er en oversikt over «alle» gårdsnavn i Vestfold
Det er egentlig lettere å si hvilke gårdsnavn som ikke er med.
Har kun rene egennavn på gårdene, det er derfor ikke noe:Øvre,nedre,østre ,vestre,nordre,store ,lille etc.
Gårder som er utskilt etter 1900 er heller ikke med, da de fleste utparselleringene gjerne var kun bolighus, eller bygdesentrum.
Indeksen indikerer ikke hvor mange gårder det er av hvert navn.
Er herreds-kommunenavnet skrevet med små bokstaver, indikerer det at det er et underbrukhusmannsplass.
Er herreds-kommunenavnet skrevet med store bokstaver, indikerer det at det er en fullgård.
Jeg har til en viss grad modifisert gårdsnavnene, særlig endingene, så som -rud >-rød, og -vollvold.

I parentes bak herreds-kommunenavnet er tatt med det eldste registrerte navnet som er kjent
for sognet.
Kommune/herredsgrenser for kommuner i Vestfold.

ANDEBU HERRED
Andebu (Andabo) hovedsogn grenser til Ramnes,Hvarnes,Arnadal
Høyjord (Haugager¶i) undersogn grenser til Vivestad,Ramnes,Svarstad,Styrvold,Hvarnes
Kodal (Kuadal) undersogn grenser til Hvarnes,Kvelde,Hedrum,Stokke,Skjee

BORRE HERRED
Borre (Borro) hovedsogn grenser til Slagen,Sem og Undrumsdal
Nykirke (Nye Kirkja) undersogn grenser til Våle,Undrumsdal

BOTNE HERRED
Botne (Botnar) hovedsogn grenser til Våle, Sande
Hillestad (Hildissta¶ir) undersogn grenser til Våle, Hof, Vassås , Fon, Sande

BRUNLANES HERRED (NESJAR)
Tanum (Tuneime)hovedsogn grenser til EidangerTelemark,Berg ,Kjose
Berg undersogn grenser til Tanum, Kjose
Kjose (Kiosar) undersogn grenser til Tanum,Hedrum,Kvelde

HEDRUM HERRED
Hedrum (Heidarheim) hovedsogn grenser til Kjose,Tanum,Larvik,Tjølling,Sandar (Sandefjord),Stokke,Kodal
Kvelde (Kveldi) undersogn grenser til Kjose,Kodal, Eidanger (Porsgrunn) og Siljan i Telemark
Hvarnes (Hvaranes) undersogn grenser til Styrvold,Andebu,Kodal,Siljan i Telemark

HOF HERRED
Hof (Lørdal) hovedsogn grenser til Hillestad,Sande
Vassås (Vazas) undersogn grenser til Hillestad,Fon,Vivestad

LARDAL HERRED (LAGARDALR)
Styrvold (Styravellir) hovedsogn grenser til Svarstad,Hvarnes,Høyjord,Siljan i Telemark
Svarstad (Svarfa¶arsta¶ir) undersogn grenser til Styrvold,Hem,Høyjord,Vivestad,Siljan og Sauherrad i Telemark
Hem (Hæmr) undersogn grenser til Svarstad,Vivestad,Vassås,Tuft (Hvittingfoss) i Sandsvær,Buskerud

NØTTERØ HERRED
Nøtterø (Njotarøy) sogn grenser til Tjøme ,Stokke, Tønsberg

RAMNES HERRED
Ramnes (Rafnes) hovedsogn grenser til Sem,Andebu,Høyjord, Undrumsdal,Arnadal
Vivestad (Viuilsta¶ir) undersogn grenser til Vassås,Høyjord,Svartstad,Hem
Fon (Fone) undersogn grenser til Hillestad,Fon,Vassås

SANDAR HERRED ,INKL.SANDEFJORD
Sandar (SkaunSandeherred) sogn grenser til Tjølling,Hedrum,Kodal,Skjee,Stokke

SANDE HERRED
Sande (Sandvin)herred grenser til Skoger (Buskerud) Svelvik, Hillestad,Botne,Hof

SANDSVÆR HERRED (SANDSHVERFI)
Tuft (Tupt) sogn grenser til Hem,Svarstad,Komnes,Hof,Vassås
Komnes (Kaupmansnes) sogn grenser til Svarstad,Tuft,Hof,Efteløt
Efteløt (Elptarløyti) sogn grenser til Hedenstad,Hof,Øvre Eiker,Komnes
Hedenstad (He¶innstad) sogn grenser til Efteløt,Sauherrad,Heddal (Notodden) Gransherrad (Notodden),Flesberg,Øvre Eiker

SEM HERRED
Sem (Sæeimr) hovedsogn grenser til Slagen,Borre,Undrumsdal,Ramnes,Arnedal,Stokke,Tønsberg
Slagen (Slaghen) undersogn grenser til Nøtterø,Tønsberg,Sem,Borre

SKOGER HERRED ,overført til Drammen storkommune ,Buskerud 1964
Skoger (Skoga) hovedsogn grenser til Sande,Hof,Øvre Eiker,Drammen,Konnerud,Strømsgodset
Strømsgodset undersogn grenser til Konnerud,Skoger,Nedre Eiker
Konnerud (Ikonrud) undersogn grenser til Skoger,Strømsgodset,Nedre Eiker

STOKKE HERRED
Stokke (Stokkar)hovedsogn grenser til Nøtterø,Sem,Skjee,Arnedal,Sandar
Skjee (Skei¶auga) undersogn grenser til Stokke,Arnadal,Sem,Sandar,Kodal,Andebu
Arnadal undersogn grenser til Skjee,Sem,Ramnes,Andebu

SVELVIK
Svelvik (Sverdvik,Strøm) sogn grenser til Sande, Skoger i Buskerud

TJØLLING HERRED
Tjølling (Tjodalyng) sogn grenser til Larvik,Hedrum,Sandar(Sandefjord)

TJØME HERRED
Tjøme (Tjuma) sogn grenser til Nøtterø,Stokke,Sandar (Sandefjord)

VÅLE HERRED
Våle (Valir) hovedsogn grenser til Botne,Fon,Ramnes,Hillestad,Nykirke
Undrumsdal (Undreimsdale) undersogn grenser til Borre,Sem,Ramnes,Nykirke