Sør-Trøndelag

Bjugn
Gårdshistorie Eide gnr. 33
Gårdshistorie for Hegvik, Berge, Søtvik, Stallvik, Gjølga, Kipnesset, Duskaret, Varghiet

Gårdshistorie : omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940

Flå
Flå : gårds- og slektshistorie
Frøya
Frøyaboka. 1
Vågsværkrøniken. B. 1

Gauldal
Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend. B. 2
Festskrift ved 400-årsjubileet : 1591-1991 Sorenskriveren i Gauldal

Glimt i ord og bilder : fra vår nære fortid. 1

Vagnild-Gjerdet : gnr 96 - bnr 6 Midtre Gauldal : gards- og slektshistorie

Hemne
Gardssoge for Østre Heim : gnr 1-27

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). 1:1 : Bygdesoga fram til år 1700

Magerøya : øya og folket gjennom tidene

Hitra
Hitra : Øya og folket, band 1 

Holtålen
Haltdalen og haltdalingen. 1
Haltdalen og haltdalingen. 2 : Gård og slekt

Melien : Haltdalen, 24 juni 1995 : etterkommere etter: Marit Gundersdtr. Stenmo og Hans Johan Melien

Ålen og ålbyggen. B. 3 : Allmenn bygdehistorie

Horg
Busetnad og folkeliv i Horg. 1 : Gard og grend
Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 2

Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 3

Busetnad og folkeliv i Horg, gard og grend, bind 4

Hølonda
Hølondboka : gards- og ættehistoria. 1
Hølondboka : gards- og ættehistoria. 2

Jøssund
Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800
Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875

Gårdshistorie : omfatter gårdene Jøssund gnr. 81 og Boldfjord gnr. 83 i Bjugn kommune for tida 1875-1940

Valsøya gårdshistorie

Klæbu
Klæbuboka Gards- og ættesoge II
Malvik
Malvik bygdebok : Saksvik - Lillesand. 2 : Gårds- og slektshistorie Saksvik – Lillesand

Malvik bygdebok. Bind 3

Malvik bygdebok. Bind 4

Malvik bygdebok. Bind 5

Meldal
Meldal bygdebok. I-II 1 : Bygdesoga Til ikring 1700 frå åndsliv og kulturarbeid gjennom tida

Meldal bygdebok. I-II 2 : Bygdesoga Frå ikring 1700 til våre dagar

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 3 : Gard og ætt

Meldal bygdebok. 3-5 1-3 4 : Gard og ætt

Meldal bygdebok. 1-3 5 : Gard og ætt

Melhus
Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 1
Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 2

Melhusboka : slekts- og gårdshistorie. 3

Oppdal
Garden Volden i Drivdalen og Vollaslekta

Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen

Oppdalsboka : historie og folkeminne. 1

Oppdalsboka : historie og folkeminne. 2

Slekt følgjer slekt : register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal

Orkdal
Eikli-boka : frå ein gard til ei heil grend

Orkdalsboka. 1

Orkdalsboka. 2

Osen
Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. 1 1 : Osen
Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. 2 2 : Osen

Rennebu
Grender innved Trollheimen : Skardalen, Nerskogen, Lauvåsen
Rennebuboka. 1 : Gard og ætt

Rennebuboka. 2 : Gard og ætt

Rissa
Rissa bygdebok . B. 1 : Fra de eldste tider til 1814

Rissa bygdebok . B. 2 : 1814-1940

Roan
Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. 1 3 : Roan
Bjørnørfolket : gårds- og slektshistorie for Bjørnør. 2 4 : Roan

Sandø-slektas slekts-stevne : sommeren 1991

Selbu
Selbu i fortid og nåtid. 1

Selbu i fortid og nåtid. 2

Selbu i fortid og nåtid. 3

Selbu i fortid og nåtid. 4

Selbu i fortid og nåtid. 5

Selbu i fortid og nåtid. 6

Selbygbogen : Meddelelser om Selbyggernes Slægt i Amerika og deres Virke. 1

Singsås
Singsåsboka. 2 : Gards- og slektshistorie
Singsåsboka. 3 : Gards- og slektshistorie

Singsåsboka. 2 : Gård og grend, ætt og folk

Singsåsboka. 3 : Gård og grend, ætt og folk

Singsåsboka. B. 1 D. 2 : Næringsliv, handel, samferdsel

Snillfjord
Hafr het en mann - : slekts- og gårdshistorie for Hafsmo gård i Snillfjord
Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld (herada Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). 1:1 : Bygdesoga fram til år 1700

Stadsbygd
Stadsbygd : ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. 2
Strinda
Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 1

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 2

Strinda bygdebok : med illustrasjoner og karter. 3

Strinda bygdebok : Strindas historie 1945-1963. 4 : - og bygda ble by Strindas historie 1945-1963

Støren
Bygdefolk og bygdeliv i Støren : gard og grend. 1
Bygdefolk og Bygdeliv i Støren, bind 2

Voll i Støren : gårdens og slektens historie

Tydal
Bygdebok for Tydal. 2 : Bygdehistoria ca 1900-1991
Tydalsboka. 1 : Bygda gjennom tidene

Tydalsboka. 2 : Gård, grend og ætt

Ørland
Austrått
Deler av familien Winther

Lundslekten Ørland : slektsbeskrivelse og stamtavle av de åtte stammer

Lundslektens 8. stamme

Østeraat : Gaardens Historie og dens Eiere fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider

Østeraat Herresæde : fra det 11te Aarhundredes Begyndelse til vore Tider

Åfjord
Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 1 : 1500-1800
Åfjord og Jøssund gårdshistorie. 2 : 1801-1875