Østfold

Aremark
Aarnæs-slekten i Øymark : med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach
Askim
Askim herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse
Gårdshistorie for Askim

Berg
Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere
Borge
Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 1 : Grimstad og Holm
Gårder og slekter i Borge og Torsnes. B. 2 : Heie, Thorsø og Humlekjær

Innvandringen til Østfold : Borge og Torsnes : hovedliste basert på kirkebøkenes innflyttingslister og alfabetiske hjelpelister sortert på etternavn, fornavn, fraflyttingssogn og dåpssogn

Eidsberg
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 1 : Gårdshistorie
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 2 : Gårdshistorie

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. B. 3 : Gårdshistorie

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. B. 4 : Gårdshistorie

Glemmen
Glemmen bygdebok : en bygd blir til by
Hobøl
Hobølboka. 1 : Hobøls historie til ca. 1500

Hobølboka. 2 : Hobøls historie fra 1500 til 1800

Hobølboka. 3 : Hobøls historie fra 1800 til 1920

Hobøl herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Hvaler
Hvaler bygdebok. B.1 : Gårder og slekter
Hvaler bygdebok. B.2 : Gårder og slekter

Hvaler herred 1814-1914 : bidrag til en beskrivelse av bygdens utvikling

Idd
Husmannsplasser i Enningdalen
Mysen
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 1 : Gårdshistorie
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. 2 : Gårdshistorie

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. B. 3 : Gårdshistorie

Bygdebok for Eidsberg og Mysen. B. 4 : Gårdshistorie

Rakkestad
Rakkestad bygdebok : bygdehistorien fra 1000 til 1840. 2
Rygge
Rygge B.1 : Garder og slekter

Rygge B.2 : Bygdehistorien inntil 1800

Rygge B.3 : Tiden 1800 til 1980


Rødenes
Nedlagte boplasser i Rødenes
Rødenes i Østfold : en bygds historie. 1 : Gårder og slekter, folkeminner m.m

Råde
Gårder og slekter i Råde
Skiptvet
Bustadnavn i Østfold. 2 : Skiptvet
Skiptvet herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Skjeberg
Hafslund hovedgaard : 1757-1937
Trøgstad
Trøgstad 1945-1995
Trøgstad herred : 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse

Tune
Fra adel til odel : jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre
Tune. D. 1 : Gårdshistorie
Varteig
Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager
Våler
Våler bygdebok. 1 : Gårdshistorie for Svinndal Gnr. 88-110, 122 og 125